دفاعیه کارشناسی ارشد (صنایع) طراحی یک شبکه زنجیره‌تأمین بیودیزل مبتنی بر ریزجلبک با درنظرگرفتن اهداف اقتصادی-زیست‌محیطی-اجتماعی در شرایط عدم قطعیت

 | تاریخ ارسال: 1402/6/18 | 
دانشجو: آقای امیرعماد صادقی
استاد راهنما: دکتر سید حمیدرضا پسندیده
زمان: شنبه ۱۸ شهریور ماه ۱۴۰۲ ساعت: ۰۸:۰۰
مکان: کرج دانشکده فنی و مهندسی
چکیده 
استفاده بیش از حد سوخت‌های فسیلی منجر به کاهش شدید مخازن آن‌ها شده‌ است. این امر موجب افزایش دشواری و هزینه‌های فرایند استخراج این منابع گردیده و نتیجه آن، افزایش قابل توجه قیمت نهایی این سوخت‌ها در سال‌های اخیر می‌باشد. افزون بر مشکلات اقتصادی، استفاده از این منابع سوختی، تأثیرات منفی قابل توجه‌ای نیز بر محیط زیست دارد و این دلایل محققان را بر آن داشته تا به دنبال سوخت‌های جایگزین باشند. از سوخت زیستی‌ها ، که از منابع زیست توده  قابل تهیه می‌باشند، به عنوان جایگزینی مناسب برای سوخت‌های فسیلی نام برده می‌شود. هم-چنین، از آنجایی که سهم زیادی از سوخت‌های فسیلی در بخش حمل و نقل مصرف می‌شود، سوخت زیستی‌های مایع از جمله بیودیزل  توجه زیادی را برای جایگزینی سوخت‌های فسیلی مورد استفاده در این حوزه، به خود جلب کرده‌اند. اصلی‌ترین مانع در مسیر تجاری‌سازی سوخت بیودیزل در مقیاس جهانی، هزینه‌های بالای تولید آن می‌باشد که بهینه‌سازی سیستماتیک زنجیره تأمین آن، از ابتدا تا انتها، مناسب‌ترین رویکرد جهت مقابله با این مانع می‌باشد. بدین منظور در پژوهش حاضر یک مدل برنامه¬ریزی عددصحیح مختلط غیرخطی  از شبکه زنجیره تأمین بیودیزل مبتنی بر ریزجلبک ارائه می‌گردد. زنجیره تأمین پیشنهادی و مدل ارائه شده از آن، اهداف اقتصادی و زیست‌محیطی را دنبال می‌کنند، که شامل بیشینه‌سازی سود و کمینه¬سازی انتشارات گاز‌های گلخانه‌ای زنجیره می‌باشد. به جهت افزایش مقیاس‌پذیری مدل با شرایط دنیای واقعی، برخی پارامترهای هزینه به صورت تصادفی، و با توزیع نرمال، در نظر گرفته شده‌اند و این امر موجب گشته تا هدف اقتصادی مسئله به دو تابع هدف حداکثرسازی متوسط سود و حداقل‌سازی واریانس آن تبدیل گردد. به منظور حل مدل ارائه شده، سه روش برنامه‌ریزی آرمانی ، دستیابی به آرمان  و روش معیار جامع ، که از روش‌های تصمیم‌گیری چندهدفه  می‌باشند، استفاده شده است و برای ارزیابی کارایی آنها نیز تعدادی مثال عددی ارائه شده‌ است. به منظور مقایسه عملکرد روشهای حل، از دو رویکرد تصمیم‌گیری چندمعیاره  و آماری استفاده گردیده و مناسب‌ترین روش‌ حل، براساس اهمیت هر معیار، مشخص شده است تا تصمیم‌گیرنده براساس اهمیت معیار‌ها در مسئله مدنظر خود، بهترین روش حل را برگزیند. در انتها نیز تحلیل حساسیت از دو منظر اقتصادی و زیست محیطی انجام گرفته و پارامترهای حساس مدل مشخص گردیده تا تصمیم‌گیرنده در تعیین مقادیر آنها در مسئله خود، احتیاط و دقت عمل بیشتری را لحاظ نماید.
واژگان کلیدی: بیودیزل مبتنی بر ریزجلبک، شبکه زنجیره‌تأمین بیودیزل، بهینه‌سازی چندهدفه، عدم قطعیت
CAPTCHA

دفعات مشاهده: 64 بار   |   دفعات چاپ: 6 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر