دفاعیه کارشناسی ارشد (صنایع) مدل ممانعت جزئی در شبکه برای سیستم جمع آوری محصول در پایان عمر

 | تاریخ ارسال: 1402/6/18 | 
دانشجو: آقای مجتبی مقیسه
استاد راهنما: دکتر مریم عاملی
زمان: شنبه ۱۸ شهریور ماه ۱۴۰۲ ساعت: ۱۲:۰۰
مکان: کرج دانشکده فنی و مهندسی
چکیده 
افزایش جمعیت و به دنبال آن افزایش استفاده از محصولات باعث تولید هر چه بیشتر آن‌ها برای ارائه خدمات و استفاده شده است. این محصولات دارای طول عمری مشخص هستند و پس از مدتی نیاز به جمع آوری دارند تا از آسیب رساندن آنها به محیط زیست جلو گیری شوند؛ این موضوع محققان را به این فکر انداخته تا به توسعه زنجیره‌های تامین معکوس در این راستا بپردازند؛ مشخص است که جمع آوری این محصولات پایان عمر برای شرکت‌های جمع آوری کننده دارای سود می‌باشد؛ این امر شرکت‌ها را به سمت رقابت با یکدیگر سوق می‌دهد. در این پژوهش قرار است با طراحی بخشی از شبکه زنجیره تامین معکوس محصولات پایان عمر با رویکرد ممانعت در شبکه به بررسی رفتار بازیگران در این زنجیره پرداخته شود. بازیگران در این زنجیره تحت عناوین خرده فروش و شخص ثالث معرفی می‌شوند؛ فرض بر این این است که در ابتدا مراکز جمع آوری در اختیار خرده فروش می‌باشد و شخص ثالث درصدد است تا مراکز را برای اهدافی چون دریافت سود برای خود و یا تحمیل ضرر به خرده فروش به تصاحب درآورد؛ همچنین تصاحب مراکز جمع آوری تحت عدم قطعیت بررسی می‌شود. در این پژوهش یک مدل دو مرحله‌ای یک دوره‌ای که در مرحله اول شخص ثالث و در مرحله دوم خرده فروش تصمیم گیری می‌کنند توسعه داده خواهد شد. با توجه به این که مدل دو مرحله‌ای است برای حل آن از الگوریتمی بر اساس برش‌های الگوریتم تجزیه بندرز استفاده می‌شود. در پایان با ارائه یک مثال عددی در بر روی زنجیره تامین لاستیک‌های فرسوده به بررسی و حل آن و همچنین تحلیل حساسیت بر روی پارامترهای کلیدی مسئله پرداخته می‌شود.CAPTCHA

دفعات مشاهده: 62 بار   |   دفعات چاپ: 6 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر