دفاعیه کارشناسی ارشد (سازه) شناسایی آسیب در مهاربندی همگرای قاب‌های مستوی با استفاده از داده های مودی و الگوریتم‌های بهینه سازی مبتنی بر آموزش و یادگیری

 | تاریخ ارسال: 1402/6/21 | 
دانشجو: آقای سینا مسرور
استاد راهنما: دکتر پیمان همامی
زمان: دوشنبه ۲۷ شهریور ماه ۱۴۰۲ ساعت: ۰۸:۰۰
مکان: کرج دانشکده فنی و مهندسی
چکیده
در صورت وجود آسیب در سازه، از لحاظ مکانی عضوی از سازه ممکن است آسیب دیده باشد که دسترسی به آن عضو به سبب وجود تأسیسات، امکان‌پذیر نباشد. همچنین تشخیص نوع آسیب و شدت آن نیازمند تخریب و اختلال در بهره‌برداری سازه میباشد که خود باعث ایجاد هزینه می‌شود. اما با استفاده از هوش‌محاسباتی جهت تشخیص مکان و شدت آسیب، مشکلی از قبیل در دسترس نبودن سازه یا تخریب نخواهیم داشت. همچنین استفاده از هوش محاسباتی سبب تسریع قابل‌توجه در فرآیند شناسایی آسیب خواهد شد. 
تعیین مقدار و شناسایی محل آسیب در سازه دارای اهمیت است. با استفاده از روش های تشخیص آسیب در سازه میتوان محل و مقدار خرابی را شناسایی کرد و برای جلوگیری از گسترش خرابی، مقاوم سازی سازه انجام شود. 
در این پایان نامه مسئله شناسایی موقعیت و تعیین مقدار خرابی به شکل یک مسئله بهینه سازی انجام می‌شود.
بدین شکل که پارامترهای مودی سازه آسیب‌دیده آزمایشگاهی  و آسیب دیده تحلیلی که شامل شکل مودی و فرکانس میباشند، از روش تحلیل طیفی(تحلیل مقادیر ویژه) محاسبه می‌شوند و مورد استفاده قرار گرفته و تابع بهینه سازی تعریف می‌شود. خرابی در سازه به صورت کاهش مدول الاستیسیته اعضای سازه شبیه‌سازی می‌شود. سپس از الگوریتم‌های‌ برپایه الگوریتم بهینه سازی مبتنی بر آموزش- یادگیری، جهت حل مسئله بهینه سازی استفاده می‌شود و در نهایت محل خرابی و مقدار آن تعیین می‌گردد. در این پژوهش مسئله شناسایی آسیب، به دو روش بدون استفاده از فشردگی استاتیکی و با فشردگی استاتیکی انجام شده است.
جهت صحت‌سنجی روش پیشنهادی، تعدادی مثال عددی ارائه شده است. سازه‌های مدلسازی شده برای صحت سنجی شامل سازه ۲ بعدی با مهاربند همگرا می‌باشند.
پژوهش  به روش عددی با استفاده از نرم‌افزار متلب و الگوریتم‌های برپایه الگوریتم بهینه سازی مبتنی بر آموزش- یادگیری انجام یافته است. نتایج شامل پیش بینی مقادیر آسیب در عضو آسیب دیده و مقایسه خطای پیش‌ بینی شده توسط الگوریتم‌ها می‌باشد.CAPTCHA

دفعات مشاهده: 74 بار   |   دفعات چاپ: 6 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر