دفاعیه کارشناسی ارشد (زلزله) عملکرد و تاب آوری سازه های شبکه قطری در برابر آتش‌سوزی پس از زلزله

 | تاریخ ارسال: 1402/6/21 | 
دانشجو: خانم مریم شفیع خانی
استاد راهنما: دکتر افشین مشکوه الدینی
زمان: یکشنبه ۲۶ شهریور ماه ۱۴۰۲ ساعت: ۱۰:۰۰
مکان: کرج دانشکده فنی و مهندسی
چکیده
امروزه با پیشرفت علم و فناوری و همچنین رشد روز افزون جمعیت، ساخت سازه های بلند مرتبه برای استفاده بهینه از فضاهای شهری امری ضروری است. سازه‌های شبکه قطری به عنوان یک ساختار تعمیم یافته بر پایه سیستم قاب خمشی محیطی، نقش مشخصی در ایجاد و گسترش آرایش‌های ابتکاری برای اسکلت مقاوم ساختمان‌های بلند دارند. تدوین موضوعی این امر نیز در ارتباط با قابلیت پیکربندی خاص این سازه‌ها می‌باشد. برقراری پایداری دینامیکی ساختمان‌های بلند مرتبه تحت زلزله‌های شدید و نیز حصول پیکربندی مناسب هندسی، کاهش نسبی مصالح مصرفی، افزایش مقاومت و سختی اسکلت مقاوم، از مباحث بنیادی در طراحی پایدار و تاب‌آور این سازه ها است. ساختارهای شبکه قطری از دیدگاه‌های مذکور نسبت به سایر اسکلت‌های مقاوم دارای قابلیت به نسبت بیشتری در حصول ویژگی‌های پایداری و استحکام سازه می‌باشند. با این حال، نگرش تعمیم یافته تحلیلی بر ضوابط خاص و تدوین روند یکپارچه برای طراحی اینگونه سازه‌ها نیازمند گسترش تحقیقات است. 
به منظور بررسی و شناخت چگونگی رفتار لرزه ای سازه های شبکه قطری در برابر اثرات آتش پس از زلزله، دو سازه هم-ساختار شبکه قطری با آرایش‌های متفاوت زوایای پیکربندی در نظر گرفته شده اند. دیدگاه خاص این پژوهش در ارزیابی تاثیرگذاری هندسه و پیکربندی اسکلت مقاوم و همچنین چگونگی اثرات آتش پس از زلزله در دو سازه مطالعاتی با توجه به نیاز سختی و کنش تشدید یافته متاثر از انتشار امواج لرزه‌ای در اسکلت مقاوم استوار است. همچنین یک مطالعه تحلیلی جامع نیز روی پارامترهای پاسخ غیرخطی چون پوش بیشینه دریفت، تحلیل دینامیکی فزاینده IDA، نمودار‌های شکنندگی و مولفه تاب‌آوری لرزه‌ای تحت مجموعه‌ای از رکوردهای حوزه نزدیک و سناریوهای بارگذاری آتش پس از زلزله صورت گرفته است.CAPTCHA

دفعات مشاهده: 58 بار   |   دفعات چاپ: 6 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر