دفاعیه کارشناسی ارشد (برق و کامپیوتر) کنترل غیر خطی یک کمپرسور محوریبر مبنای مدل توسعه یافته مور- گرایتزر

 | تاریخ ارسال: 1402/6/23 | 
دانشجو: خانم سمیه همای
استاد راهنما: دکتر الهام امینی بروجنی
زمان: دوشنبه ۲۷ شهریور ماه ۱۴۰۲ ساعت: ۱۳:۰۰
مکان: کرج دانشکده فنی و مهندسی کلاس ۲۰۵
چکیده
سرج و واماندگیگردان دو نوع ناپایداری است که در کمپرسور اتفاق افتاده و دامنه عملکرد کمپرسورها را در ضریب جریان پایین محدود می‌کنند. کمپرسور با قرار گرفتن در نقطه بیشینه فشار، بیشترین راندمان را دارد بنابراین سعی شده است که نقطه کار کمپرسور در نقطه بیشینه فشار یا نزدیک به آن انتخاب شود. از آنجایی که این نقطه در همسایگی بازه ناپایدار کمپرسور قرار گرفته است، وارد شدن اغتشاشات کوچک به سیستم، سبب ناپایداری این نقطه میشود. بنابراین افزایش محدودهی عملکرد کمپرسور محوری امری مهم است، به طوریکه کمپرسور وارد ناحیه ناپایداری نشده و نقطه کار کمپرسور طوری تنظیم شود که افزایش راندمان و مصرف انرژی کمتر و همچنین کاهش هزینه‌ها در کمپرسور بدست آید. در این پژوهش به منظور افزایش عملکرد کمپرسور، دینامیک شیر کنترلی (CCV )به مدل مرتبه هفت اضافه شده است. نتایج نشان داده است که مدل توسعه یافته برای اهداف طراحی و تحلیل کنترل مفید است.
همچنین برای کنترل کمپرسور کنترل‌کننده مناسب به روش مد لغزشی طراحی شده است. با اجرای شبیه‌سازی به تحلیل رفتار کمپرسور در هر دو ناپایداری سرج و واماندگی‌گردان پرداخته شده است. با استفاده از نتایج بدست آمده مشخص میشود که شیر می‌تواند مرز ناحیه پایدار و ناپایدار را شیفت دهد و عملکرد پایدار کمپرسور را افزایش دهد.
همچنین کنترل‌کننده مد لغزشی که برای کنترل میزان باز بودن شیر طراحی شده است، سرعت پاسخ سیستم را افزایش داده است.CAPTCHA

دفعات مشاهده: 105 بار   |   دفعات چاپ: 6 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر