دفاعیه کارشناسی ارشد (برق و کامپیوتر) تشخیص آشناپنداری با تصویر چهره بر اساس طیف‌نگاری کارکردی نزدیک فروسرخ به کمک مدل‌های گرافی احتمالاتی

 | تاریخ ارسال: 1402/6/24 | 
دانشجو: خانم رقیه فرجی الموتی
استاد راهنما: دکتر میرمحسن پدرام
استاد راهنما: دکتر علیرضا مرادی
زمان: سه‌شنبه ۲۸ شهریور ماه ۱۴۰۲ ساعت: ۱۰:۰۰
مکان: تهران، ساختمان سمیه، طبقه ۶، واحد علوم شناختی
چکیده
شناسایی چهره یک جنبه‌ی اساسی در رویدادهای اجتماعی انسان‌ها است و به مبنای عصبی آن، در پژوهش‌های بسیاری پرداخته‌شده‌است. در این پژوهش، تشخیص آشناپنداری با تصویر چهره در انسان مورد توجه‌ قرار گرفته‌ است. جمع‌آوری داده از مغز در هنگام مشاهده تصاویر آشنا و ناآشنا، بر اساس دستگاه طیف‌نگاری کارکردی نزدیک فروسرخ انجام‌ گرفته‌ است و به کمک شبکه‌های بیزی از مدل‌های گرافی احتمالاتی، مدلی برای کلاسبندی آشناپنداری ارائه‌شده‌است. دلیل انتخاب مدل‌های گرافی احتمالاتی به عنوان کلاسبند، ماهیت احتمالاتی و گرافی مغز است؛ نواحی مغز و اتصالات ساختاری یا عملکردی آن‌ها نمایش یک گراف را می‌دهد و به دلیل همزمانی فعالیت‌های نواحی موجود در مغز، مغز دارای عدم قطعیت است که به کمک احتمال همزمان این نواحی بیان می‌گردد. مدل گرافی احتمالاتی، پس از اختصاص هر گره گراف به نواحی قشر مغزی درگیر در این فرآیند، تصویر مربوط به سیگنال دریافتی را به یکی از دو دسته‌ی آشنا و ناآشنا برای فرد تقسیم کند.CAPTCHA

دفعات مشاهده: 103 بار   |   دفعات چاپ: 7 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر