دفاعیه کارشناسی ارشد (ژئوتکنیک) مطالعه نیروی ضربه ناشی از برخورد ریزش سنگ از شیب بدلیل زمین لرزه با شبکه عصبی مصنوعی

 | تاریخ ارسال: 1402/7/16 | 
دانشجو: خانم مریم علیزاده
استاد راهنما: دکتر غلامحسین توکلی مهرجردی
زمان: دوشنبه ۱۷ مهر ماه ۱۴۰۲ ساعت: ۱۰:۰۰
مکان: کرج دانشکده فنی و مهندسی
چکیده
 به هرگونه حرکت تودهای از خاک یا سنگ و یا ترکیبی از هر دو که ممکن است در شیروانی‌های خاکی مصنوعی و طبیعی رخ دهد، زمین لغزه می‌گویند. در زمین لغزش، محدوده‌ی سرعتِ توده، ممکن است بسیار کم مانند خزش یا بسیار زیاد مانندگسیختگی ناگهانی باشد.
پدیده ریزش نشان دهنده یک خطر بزرگ در مناطق کوهستانی است، زیرا می‌تواند باعث ایجاد آسیب شدید به زیرساخت‌ها و همچنین صدمات جدی و مرگ و میر شود. در نیروی طرح سازه‌های محافظتی در برابر حرکت توده‌های سنگی و خاکی به پایین دست، پارامترهای متعددی همچون شکل سنگ سقوط یافته، مسیر حرکت، سرعت برخورد به مانع و غیره تاثیر گذار است.
در این پژوهش سعی شده است با استفاده از اطلاعات موجود از سه نوع شکل هندسی مدل سنگ سقوط یافته کروی، بلوکی و صفحه‌ای، با شرایط مسیر حرکت سنگ شیب مختلف و با جرمهای متفاوت، مدلی برای نیروی ضربه ناشی از برخورد سنگ متحرک با استفاده از شبکه‌های عصبی بیان شود. هدف این مطالعه، بررسی تاثیر عوامل مختلف بر نیروی ضربه بسیج شده ناشی از خرابی شیب و سقوط سنگ با استفاده از سیستم شبکه عصبی است. مطالعه برای درک تاثیر وزن و شکل جسم سقوط یافته و شرایط شیب بر ویژگی‌های بسیج نیروی ضربه انجام شدهاست و نتایج حاصل با داده‌های آزمایشگاهی مقایسه شده است.
هر چه که ضریب رگرسیون به یک نزدیک‌تر باشد نتایج منطقی‌تر است و نشانگر این است که تابع برازش شده توانسته‌ است به نقاط منطبق باشد؛ رگرسیون نهایی برای داده‌های آموزش ۰/۹۰۳۸۲ ،برای دادههای ارزیابی ۰/۹۰۳۸۲ ،برای داده‌های آزمایش ۰/۸۵۳۸۷و در نهایت برای همه داده‌ها ۰/۸۹۲۲۲ بدست آمد که نشان میدهد نتایج از دقت خوبی برخوردار است.
همچنین مشاهده شد که با افزایش جرم و با افزایش تعداد ضلع جسم پرتاب شده هرچه تعداد اضلاع بیشتر باشد جسم کروی‌تر می‌شود نیروی ضربه افزایش می‌یابد.
کلمات کلیدی: نیروی ضربه، شیب، برخورد سنگ، شبکه عصبی مصنوعیCAPTCHA

دفعات مشاهده: 205 بار   |   دفعات چاپ: 15 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر