دفاعیه کارشناسی ارشد (مدیریت ساخت) تاثیر مقدار سرباره بر کارایی ، مشخصات مکانیکی و دوام بتن ژئوپلیمری عمل آوری شده در شرایط محیطی

 | تاریخ ارسال: 1402/11/18 | 
دانشجو: آقای محمدحسین مختاربند
استاد راهنما: دکتر امیرمسعود صالحی
استاد راهنما: دکتر امیر حمیدی
زمان: شنبه ۲۸ بهمن ماه ۱۴۰۲ ساعت: ۱۵:۱۵
مکان: کرج دانشکده فنی و مهندسی کلاس ۲۰۳
چکیده
در دهه های گذشته به دلیل رشد روزافزون صنایع و جمعیت انسان و بعد از بروز خسارات زیست محیطی مرتبط آن، این مسئله مورد توجه قرار گرفت که جامعه بشری می بایست به دنبال جایگزین هایی باشد که علاوه بر کاهش تخریب منابع طبیعی، از ضایعات صنایع نیز در جهت مصرف مجدد استفاده نماید. بتن ژئوپلیمر راهی است که در دهه های اخیر به عنوان راه حل این معضل جهانی به آن پرداخته شده است. با توجه به اینکه پرداختن به این نوع بتن در ایران اخیرا مورد توجه قرار گرفته است این پژوهش سعی بر آن دارد تا با استفاده از مصالح بومی ایران، خواص مکانیکی و دوامی این بتن را ارزیابی نماید. به دلیل وجود متغیرهای زیاد در طرح اختلاط بتن ژئوپلیمر، در این پژوهش ابتدا ۱۲ طرح اختلاط اولیه با مقدار سرباره ثابت ساخته و در سنین ۳ و ۹ روزه شکسته شد. بر اساس نتایج حاصل شده ۹ طرح اختلاط اصلی بدست آمد که ۵ طرح اختلاط اول تاثیر میزان سرباره و ۳ طرح اختلاط دیگر تاثیر جایگزین های سرباره با دوده سیلیس و آهک را مورد بررسی قرار داد. همچنین ۱ طرح اختلاط با سیمان پرتلند به جهت مقایسه با بتن ژئوپلیمر در نظر گرفته شد. برای بررسی کارایی بتن ژئوپلیمر آزمایش اسلامپ و برای بررسی خواص مکانیکی آن آزمایشات مقاومت فشاری ۷ ، ۲۸ و ۹۰ روزه و همچنین آزمایش مقاومت کششی برزیلی انجام گرفت. همچنین تاثیر شرایط عمل آوری آب ، هوا و محیط مهاجم بر روی مقاومت فشاری بررسی گردید. به جهت بررسی خواص دوامی آزمایش جذب آب حجمی و موئینه مورد مطالعه قرار گرفت. پس از انجام آزمایشات، خواص مکانیکی و دوامی بتن ژئوپلیمر مورد تحلیل قرار گرفت و مشخص گردید عمل آوری بتن ژئوپلیمری مبتنی بر سرباره در هوا تاثیرات بهتری بر روی مقاومت فشاری این بتن دارد. در خصوص جایگزین های بتن ژئوپلیمر مشخص گردید دوده سیلیس تاثیر مثبت قابل قبولی بر روی خواص مکانیکی و دوامی بتن ژئوپلیمر نداشته و آهک نیز تاثیرات منفی خواهد گذاشت. همچنین بتن ژئوپلیمر مبتنی بر سرباره در مقایسه با بتن سیمانی خواص مکانیکی قابل قبول و خواص دوامی بسیار بهتری از خود نشان می دهد.      CAPTCHA

دفعات مشاهده: 67 بار   |   دفعات چاپ: 3 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر