دفاعیه کارشناسی ارشد (مکانیک) مدلسازی و کنترل جهش های سلول های سرطانی

 | تاریخ ارسال: 1402/11/25 | 
دانشجو: آقای دانیال کیایی
استاد راهنما: دکتر حامی تورجی زاده
زمان: چهارشنبه ۲۵ بهمن ماه ۱۴۰۲ ساعت: ۱۲:۰۰
مکان: دانشکده فنی و مهندسی در کرج، اتاق ۲۰۵
چکیده
اختلالات ژنتیکی و سلولی که امروزه به بیماری های سرطانی معروف هستند در بسیاری موارد جان انسانها را به خطر می اندازند. اگرچه تا کنون روش های متنوعی برای مقابله با آنها یافته شده است اما تغییر رویه و رفتار در این نوع بیماری ها و همچنین مقاومت در برابر درمانها و بازگشت بیماری حتی پس از درمان کامل، بسیاری ازاین روش هارا با مشکل مواجه کرده است. از مهم ترین علل شروع بیماری و مدیریت پیشرفت و توسعه آن و رسیدن به مقاومت دارویی می توان به جهش های سرطانی اشاره کرد. از آنجا که جهش ها درواقع از فرماندهان و مدیران پیشبرد بیماری های سرطانی هستند، عدم توجه به آنها درمان را تا حد زیادی خنثی می کند. در مطالعه پیش رو هدف رسیدن به یک مدل ریاضی تقریبی از رفتار جهش های سرطانی و در نتیجه آن رسیدن به مدلی کامل تر از رفتار سرطان و همچنین کنترل جهش های سرطانی درکنار محدود سازی رشد سلول های سرطانی به کمک روش های مهندسی می باشد. علاوه بر به کمک روش های کنترلی خاص سعی می شود تا عدم قطعیت های پارامتری موجود در سیستم ها بررسی شود.
روش‌شناسی پژوهش: در روند پژوهش یک معادله ریاضی ساده از رفتار جهش سرطانی در طول بیماری استخراج می شود و سپس این مدل به کمک تحقیقات دیگر کامل می شود و با استفاده از روش شناسایی سیستم معادله دیفرانسیل حاکم بر ان استخراج می شود. سپس به کمک روش های کنترل غیرخطی در جهت کنترل عوامل سرطانی در سیستم و همچنین تخمین عدم قطعیت های سیستم اقدام میشود.
یافته‌ها و نتیجه گیری: با بررسی شرایط مختلف و شبیه سازی های انجام شده از نتایج حاصل از اعمال کنترل کننده های مختلف بر سیستم های سرطانی به کمک نرم افزار MATLAB نتیجه می شود که وجود جهش های سرطانی به رشد و مقاوم شدن سیستم های سرطانی و همچنین بازگشت بیماری پس از درمان کمک می کنند و در حالتی که جهش ها از سیستم محو می شوند، این شرایط بحرانی بوجود نمی آید و درمان قطعی حاصل می شود. بنابراین به کمک روش های کنترلی و علوم مهندسی می توان الگوهای درمانی مناسبی برای سیستم های سرطانی طراحی کرد که علاوه بر سلولهای سرطانی اولیه، جهش ها و سلول های مقاوم شده را نیز محدود کنند و محدودسازی کامل بیماری را به همراه آورندCAPTCHA
دفعات مشاهده: 231 بار   |   دفعات چاپ: 29 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر