دفاعیه کارشناسی ارشد (مدیریت ساخت) پاندمی کووید-۱۹ و تاثیر آن بر روی مدل پذیرش پیش ساخته سازی قطعات بتنی در ساختمان

 | تاریخ ارسال: 1402/11/27 | 
دانشجو: آقای امیرحسین محمدحسینی
استاد راهنما: دکتر علی کاتبی
زمان: دوشنبه ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۲ ساعت: ۱۰:۰۰
مکان: دانشکده فنی و مهندسی در کرج، اتاق ۱۰۱
چکیده
همه‌گیری بیماری کووید-۱۹ تاثیر قابل توجهی بر جوامع، سازمانها، صنایع و استفاده از تکنولوژی‌های جدید داشته است. در این میان صنعت ساخت و به ویژه تکنولوژی پیش‌ساخته‌سازی بتنی از این قاعده مستثنی نبوده‌است. هدف اصلی این پژوهش بررسی تعدیلگری بیماری کووید-۱۹ بر شدت تاثیر عوامل موثر در پذیرش تکنولوژی پیش‌ساخته‌سازی بتنی از دیدگاه مهندسین عمران است. جامعه آماری این تحقیق مهندسین فعال در صنعت ساختمان هستند. جمع‌آوری داده‌ها  مربوط به انتهای پاندمی کووید-۱۹ بوده‌است و بمنظور بررسی تغییر دیدگاه مهندسین در زمان پاندمی کووید-۱۹، نتایج  این تحقیق با تحقیق مشابه قبل از پاندمی کووید-۱۹ مورد مقایسه قرار گرفته است. تحلیل‌ داده‌ها به روش مدلسازی معادلات ساختاری حداقل مربعات جزئی  SEM-PLSانجام شده‌است. نتایج نشان می‌دهد که کارایی درک شده بیشترین تاثیر را بر قصد پذیرش پیش‌ساخته‌سازی و فشار رقابتی نیز بیشترین تاثیر را بر کارایی درک شده در این مدل داشته است. همچنین متغیر کارایی درک شده نقش میانجی را در تاثیر فشار رقابتی بر قصد پذیرش تکنولوژی پیش‌ساخته‌سازی بتنی ایفا کرده‌است. متغیر بیماری کووید-۱۹ بعنوان تعدیلگر در تاثیر حمایت دولتی و هزینه بر کارایی درک شده از یک سو و تاثیر هزینه و سازگاری بر قصد پذیرش از سویی دیگر شناسایی شده‌است. علاوه بر این بیماری کووید-۱۹ بعنوان تعدیلگر در تاثیر حمایت دولتی بر سهولت درک شده ایفای نقش کرده‌است. نتایج بدست‌آمده برای مسئولان و تصمیم گیران صنعت ساخت جهت شناسایی روند تغییرات بکارگیری روش‌های پیش‌ساخته‌سازی در اثر کووید-۱۹ و تدوین استراتژی‌ها و متدهای مناسب در زمینه توسعه پایدار می‌تواند مفید باشد.CAPTCHA

دفعات مشاهده: 197 بار   |   دفعات چاپ: 21 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر