دفاعیه کارشناسی ارشد (سازه) مقایسه توابع هدف برای تشخیص آسیب پل‌ها با الگوریتم‌های فراابتکاری کم پارامتر

 | تاریخ ارسال: 1402/11/27 | 
دانشجو: آقای علیرضا بهرامی
استاد راهنما: دکتر محسن شهروزی
زمان: یکشنبه ۲۹ بهمن ماه ۱۴۰۲ ساعت: ۱۵:۲۰
مکان: دانشکده فنی و مهندسی در کرج، اتاق ۲۰۵
چکیده
تشخیص آسیب بعنوان یکی از زیرشاخه های مهم پایش سلامت لرزهای مورد توجه روز افزون پژوهشگران است. در پژوهش حاضر مساله بصورت معکوس برای بهینه یابی فرمول بندی شده تا با کمینه سازی تابع هدف وضعیت واقعی خرابی جستجو شود. حل این مساله با روشهای جمعیتی کم پارامتر در دسته الگوریتمهای فراابتکاری مدنظر قرار گرفته است. بدین منظور چند  الگوریتم کم پارامتر اخیر در حل تعدادی از مسائل محک تشخیص خرابی خرپاها بکار رفته و کارایی توابع هدف مختلف  مقایسه شده است. نتایج تفاوت قابل توجه و اولویت روشهای فوق را در حل مثالها با سناریوهای مختلف خرابی بر مبنای تابع هدف بکاررفته آشکار می‌سازد. این پژوهش حاکی از برتری توابع هدفی است که هم فرکانس‌ها و هم شکل‌های مودی را دربردارند. CAPTCHA

دفعات مشاهده: 217 بار   |   دفعات چاپ: 17 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر