دفاعیه کارشناسی ارشد (صنایع) تهیه برنامه ارتباطات یک پارچه بازاریابی خدمات پزشکی

 | تاریخ ارسال: 1402/11/27 | 
دانشجو: خانم سارا غیاثوند
استاد راهنما: دکتر اشکان مزدگیر
زمان: دوشنبه ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۲ ساعت: ۱۱:۰۰
مکان: دانشکده فنی و مهندسی در کرج
چکیده:امروزه کشورهای درحال توسعه با پدیده‌ای تحت عنوان مهاجرت نیروهای نخبه و تحصیل کرده مواجه هستند. در سال‌های اخیر این پدیده به ویژه در گروه تازه فارغ‌التحصیلان پزشکی بیشتر مشاهده میشود که می‌تواند برای سیستم خدمات بهداشتی و درمانی آن کشور مشکل‌ساز شود.
کشور ما  نیز از این قاعده مستثنی نبوده و در سال های اخیر شاهد موج گسترده‌ای از مهاجرت نخبگان به ویژه در حوزه متخصصین علوم پزشکی بوده است. در این پژوهش محقق در صدد به‌کارگیری مفاهیم علم بازاریابی و به‌خصوص ارتباطات یکپارچه بازاریابی در صنعت خدمات پزشکی و درمانی است. بدین منظور با شناسایی عوامل اصلی تشکیل‌دهنده برنامه ارتباطات یکپارچه بازاریابی و نیز شرایط ویژه صنعت خدمات پزشکی، به طراحی برنامه مذکور برای کلیه فعالان صنعت پزشکی پرداخته شده است. 
بدین منظور با مطالعات گسترده کتابخانه‌ای، مدل‌های مختلف طراحی برنامه ارتباطات یکپارچه بازاریابی شناسایی و به بررسی نقاط قوت و ضعف هر یک از این مدل‌ها پرداخته‌شده است. در پایان فصل دوم تحقیق، مدل مفهومی طراحی برنامه ارتباطات یکپارچه بازاریابی بر مبنای مدل دانکن ارائه‌شده است. محقق، در طراحی پرسش‌نامه جهت بخش‌بندی و خوشه بندی مخاطبین و شناسایی رفتار و مدل خرید و هم‌چنین رسانه‌های مورداستفاده آن‌ها، از نظرات خبرگان صنعت مربوطه و نیز اساتید برجسته دانشگاهی بهره‌مند شده است. پس از توزیع پرسش‌نامه بین مشتریان و جمع‌آوری نظرات آن‌ها، با استفاده از نرم‌افزار SPSS ، مشتریان بر مبنای مزایای مورد انتظار به سه خوشه تقسیم شدند. پس از تعیین این خوشه‌ها، با برگزاری جلسات گروه کانونی متشکل از فعالان و خبرگان بخش‌های مختلف صنعت خدمات پزشکی ، راهبردها و راهکارهایی جهت برقراری ارتباط مؤثر با مشتریان استخراج ‌شده است. درنهایت با استفاده از خروجی‌های فرآیند بخش‌بندی و جلسات گروه کانونی، برنامه ارتباطات یکپارچه بازاریابی برای خدمات پزشکی و درمانی، تدوین‌شده است.

کلیدواژه‌ها: خدمات پزشکی، ارتباطات یکپارچه بازاریابی، آمیخته ترویج، بخش‌بندی مخاطبین، راهبرد پیامCAPTCHA

دفعات مشاهده: 225 بار   |   دفعات چاپ: 21 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر