دفاعیه کارشناسی ارشد (ژئوتکنیک) بررسی عددی تأثیر لایه غیرروانگرا بر بروز در سطح پدیده وانگرایی

 | تاریخ ارسال: 1402/11/27 | 
دانشجو: خانم شکیلا مختاری
استاد راهنما: دکتر امیر حمیدی
زمان: دوشنبه ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۲ ساعت: ۰۹:۳۰
مکان: دانشکده فنی و مهندسی 
چکیده:روانگرایی پدیده ای است که در آن خاک ماسه ای اشباع استحکام برشی خود را از دست می دهد و روانگرا می شود. محققین مختلف این پدیده را با استفاده از داده‌های به‌دست آمده از آزمون‌های آزمایشگاهی یا مشاهدات میدانی مورد مطالعه قرار داده‌اند. در این پژوهش، رویکردی عددی برای تخمین نشست ناشی از روانگرایی ارائه شده است. بر اساس آنالیز حساسیت انجام‌شده، پارامترهای مؤثر بر نشست ناشی از بروز روان‌گرایی در سطح و محدوده‌های قابل قبول آن مشخص شد. در مجموع ۵۰۰ شبیه‌سازی برای تحلیل‌های پارامتری با استفاده از نرم افزار Midas GTS NX جهت بررسی اثر پارامترهایی از جمله ضخامت لایه خاک (H_SNL و H_L)، چگالی نسبی خاک (D_r) به همراه با ۳ رکورد زمین لرزه انجام شد. شش مقدار برای عدد نفوذ استاندارد جهت ثبت رفتار ماسه‌های ضعیف، متوسط و متراکم انتخاب گردید. مدلهایی که بر اساس مشاهدات ایشیهارا منجر به بروز روانگرایی در سطح می‌شوند شبیه‌سازی شدند. هندسه مدل در این پژوهش از دو لایه خاک تشکیل شده است. لایه فوقانی خاک غیر روانگرا با ضخامت H_SNL و لایه دوم لایه روانگرا با ضخامت H_L است. لایه غیرروانگرا با اعداد نفوذ استاندارد ۴۰، ۴۵ و ۵۰ و لایه روانگرا با اعداد نفوذ استاندارد ۱۰، ۱۵ و ۲۰ در نظر گرفته شد تا نشستی که متناظر با بروز در سطح روانگرایی است تخمین زده شود.CAPTCHA

دفعات مشاهده: 222 بار   |   دفعات چاپ: 23 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر