دفاعیه کارشناسی ارشد (برق و کامپیوتر) ارائه یک مدار ضرب‌کننده تقریبی نوین، با استفاده از الگوریتم ضرب والاس با بهبودکارایی، توان مصرفی و مساحت

 | تاریخ ارسال: 1402/11/28 | 
دانشجو: آقای محمد‌سعید پاک‌نژاد
استاد راهنما: دکتر محمدرضا بینش مروستی
استاد راهنما: دکتر سید امیر اصغری
زمان: دوشنبه ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۲ ساعت: ۰۹:۰۰
مکان: کرج دانشکده فنی و مهندسی 
چکیده:در ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﻮاس اﻧﺴﺎﻧﯽ، ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺮدازش ﺻﻮت و ﺗﺼﻮیﺮ، ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺑﺎ دﻗﺖ ﻣﺤﺪود ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل اﺳﺖ. در ایﻦ ﺣﻮزهﻫﺎ، یﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ دیﺠﯿﺘﺎﻟﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺗﻘﺮیﺒﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻬﺮه‌وری ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ در ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی را ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﺪ. انگیزه اصلی برای محاسبات تقریبی، برنامه‌های کاربردی مقاوم در برابر خطا هستند. در کاربرد‌های مختلف میزان خطا می‌تواند متفاوت باشد. محاسبات تقریبی یک جایگزین با سرعت بالا و توان مصرفی کم، بجای محاسبات دقیق است. جمع‌کننده‌های تقریبی در اکثر سخت‌افزار‌های دیجیتال، نه تنها برای جمع دودویی، بلکه برای سایرعملیات حسابی باینری مانند تفریق، ضرب، و تقسیم استفاده می‌شوند. در این پایان‌نامه با ارائه روش‌هایی کارآمد و تغییراتی در ضرب‌کننده‌های دقیق، آنها را به ضرب‌کننده‌های تقریبی با سرعت بالا، مساحت مورد نیاز کم، و توان مصرفی کم تبدیل می‌کنیم، زیرا قسمت محاسباتی هر سیستم دیجیتالی جزو پرمصرف‌ترین قسمت‌ها است. بنابراین در روش پیشنهادی در این پایان‌نامه، یک مدار جمع‌کننده تقریبی جدیدی را طراحی، و از آن در الگوریتم ضرب‌درخت والاس استفاده، و این ضرب‌کننده دقیق را به یک مدار ضرب‌کننده تقریبی تبدیل می‌کنیم، که از لحاظ مصرف انرژی و مساحت مورد نیاز بهینه باشد وهمچنین از نظر معیار‌های خطا، خطای قابل قبولی را ارائه دهد.
در مدار ضرب‌کننده تقریبی پیشنهادی، توانستیم با مقایسه آن با سایر ضرب‌کننده‌های تقریبی مشابه، یک ضرب‌کننده تقریبی بهینه شده که نسبت به ضرب‌کننده با استفاده از Compressor ها ۲۲% مساحت، و ۸% توان مصرفی بهتری را ارائه می‌دهد، همچنین نسبت به ضرب‌کننده با استفاده از جمع‌کننده تقریبی COREA، %۴ مساحت،۶% توان مصرفی، و %۸ تاخیر بهتری را داشته طراحی کنیم.CAPTCHA

دفعات مشاهده: 248 بار   |   دفعات چاپ: 23 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر