زمانبندی مصاحبه دکتری مکانیک گرایش طراحی کاربردی

 | تاریخ ارسال: 1403/3/27 | 


دانشکده فنی و مهندسی/ گروه مکانیک گرایش طراحی کاربردی

آدرس: کرج- حصارک- انتهای خیابان بهشتی- میدان دانشگاه خوارزمی

 https://eng.khu.ac.ir (آدرس پرتال دانشکده)

رشته/گرایش نحوه پذیرش دانشجو زمان و ساعت مصاحبه نام و نام خانوادگی    شماره پرونده داوطلب
۱ مهندسی مکانیک گرایش طراحی کاربردی روزانه ۲ تیرماه
ساعت ۹ تا ۱۲
عاطفه بهبودی
۳۱۰۰۳
۲ مهندسی مکانیک گرایش طراحی کاربردی روزانه ۲ تیرماه
ساعت ۹ تا ۱۲
ریحانه شفاعتی
۳۱۱۱۰
۳ مهندسی مکانیک گرایش طراحی کاربردی روزانه ۲ تیرماه
ساعت ۹ تا ۱۲
آقای دانیال کیایی
۳۰۹۳۰
۴ مهندسی مکانیک گرایش طراحی کاربردی روزانه ۲ تیرماه
ساعت ۹ تا ۱۲
محمد امین محمدی
۳۱۱۱۴
۵ مهندسی مکانیک گرایش طراحی کاربردی روزانه ۲ تیرماه
ساعت ۹ تا ۱۲
مهدی شربت دارعلائی
۳۳۵۸۷
۶ مهندسی مکانیک گرایش طراحی کاربردی روزانه ۲ تیرماه
ساعت ۹ تا ۱۲
علیرضا قاسمیان هفشجانی
۳۲۶۰۲
۷ مهندسی مکانیک گرایش طراحی کاربردی روزانه ۲ تیرماه
ساعت ۹ تا ۱۲

بهروز بهاری بابادی
۳۱۷۴۲

۸ مهندسی مکانیک گرایش طراحی کاربردی روزانه ۲ تیرماه
ساعت ۹ تا ۱۲

محمدصالح نظرپور
۳۲۲۸۷

۹ مهندسی مکانیک گرایش طراحی کاربردی روزانه ۲ تیرماه
ساعت ۱۳ تا ۱۶

مهراد خسروی رود پشت
۳۲۳۹۸

۱۰ مهندسی مکانیک گرایش طراحی کاربردی روزانه ۲ تیرماه
ساعت ۱۳ تا ۱۶

حمیدرضا طهماسب پور
۳۲۸۰۹

۱۱ مهندسی مکانیک گرایش طراحی کاربردی روزانه ۲ تیرماه
ساعت ۱۳ تا ۱۶

حسین بیرامزاده مقدم
۳۲۸۱۰

۱۲ مهندسی مکانیک گرایش طراحی کاربردی روزانه ۲ تیرماه
ساعت ۱۳ تا ۱۶

فاطمه تاجیک
۳۲۹۲۸

۱۳ مهندسی مکانیک گرایش طراحی کاربردی روزانه ۲ تیرماه
ساعت ۱۳ تا ۱۶

مهرداد کریمی
۳۳۵۹۱

۱۴ مهندسی مکانیک گرایش طراحی کاربردی روزانه ۲ تیرماه
ساعت ۱۳ تا ۱۶

میلاد عزیزی
۳۳۵۹۴

۱۵ مهندسی مکانیک گرایش طراحی کاربردی روزانه ۲ تیرماه
ساعت ۱۳ تا ۱۶

محمد شهاب بلوری
۳۳۵۹۶

۱۶ مهندسی مکانیک گرایش طراحی کاربردی روزانه ۲ تیرماه
ساعت ۱۳ تا ۱۶

محمد بدرود
۳۳۵۹۸

۱۷ مهندسی مکانیک گرایش طراحی کاربردی روزانه ۲ تیرماه
ساعت ۱۳ تا ۱۶

حسین سیار
۳۳۵۹۹CAPTCHA

دفعات مشاهده: 260 بار   |   دفعات چاپ: 21 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر