زمانبندی مصاحبه دکتری عمران گرایش محیط زیست

 | تاریخ ارسال: 1403/3/27 | 


دانشکده فنی و مهندسی/ گروه عمران گرایش محیط زیست

آدرس: کرج- حصارک- انتهای خیابان بهشتی- میدان دانشگاه خوارزمی

 https://eng.khu.ac.ir (آدرس پرتال دانشکده)
 
ردیف شماره پرونده داوطلب نام خانوادگی نام زمان مصاحبه
۱ ۳۱۱۴۸ اسفندی فهیمه دوم تیر ۱۴۰۳ ساعت ۰۹
۲ ۳۱۲۹۷ عزیزی علی دوم تیر ۱۴۰۳ ساعت ۰۹
۳ ۳۱۴۶۴ محمودی برام مراد دوم تیر ۱۴۰۳ ساعت ۰۹
۴ ۳۱۶۳۸ خوارزمی خراسانی امیرحسین دوم تیر ۱۴۰۳ ساعت ۰۹
۵ ۳۱۸۴۹ رحمانیان مهدی دوم تیر ۱۴۰۳ ساعت ۱۰
۶ ۳۲۰۹۰ نورمحمدی مسعود دوم تیر ۱۴۰۳ ساعت ۱۰
۷ ۳۲۳۰۹ روشناس جمشید دوم تیر ۱۴۰۳ ساعت ۱۰
۸ ۳۲۶۴۹ بدری میرعباس دوم تیر ۱۴۰۳ ساعت ۱۰
۹ ۳۲۷۵۰ ناصری شیوا دوم تیر ۱۴۰۳ ساعت ۱۱
۱۰ ۳۲۷۵۱ متقی فرزانه دوم تیر ۱۴۰۳ ساعت ۱۱
۱۱ ۳۲۷۵۲ افشاری مریم دوم تیر ۱۴۰۳ ساعت ۱۱
۱۲ ۳۲۸۰۲ اکبری سعید دوم تیر ۱۴۰۳ ساعت ۱۱
۱۳ ۳۲۸۰۳ انجیله امین دوم تیر ۱۴۰۳ ساعت ۱۱
۱۴ ۳۳۲۰۵ یعقوبخانی غیاثوند سمیه دوم تیر ۱۴۰۳ ساعت ۱۳
۱۵ ۳۳۵۵۳ رخشانی افشین دوم تیر ۱۴۰۳ ساعت ۱۳
۱۶ ۳۳۵۵۶ محمودی شربیانی حسن دوم تیر ۱۴۰۳ ساعت ۱۳
۱۷ ۳۳۵۵۹ خضرلوی اقدم محسن دوم تیر ۱۴۰۳ ساعت ۱۳
۱۸ ۳۳۵۶۶ سلیمی مهدی دوم تیر ۱۴۰۳ ساعت ۱۴
۱۹ ۳۳۵۷۱ شکری پیام دوم تیر ۱۴۰۳ ساعت ۱۴
۲۰ ۳۳۵۷۸ نوذری محمود دوم تیر ۱۴۰۳ ساعت ۱۴
۱ ۳۱۰۱۰ زارعی چقان محمد دوم تیر ۱۴۰۳ ساعت ۱۴


CAPTCHA

دفعات مشاهده: 107 بار   |   دفعات چاپ: 15 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر