ورود به پنل کاربری
دکتر ارد احمدی
مشخصات
مهارت ها
فعالیت ها
آموزش
پژوهش
انتشارات
عضویت
اطلاعات شخصی نام و نام خانوادگي: ارد احمدي
پست الکترونيکي:oroarm@yahoo.com  
سوابق تحصیلی
 
 
 
 
مقطع تحصیلی رشته - گرایش دوره­ی تحصیل معدل دانشگاه محل تحصیل
پسا دکتری مهندسی صنایع- صنایع تا کنون-1394 - صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي
دکتری مهندسی صنایع- صنایع 1394-1389 19.64 صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي
کارشناسی ارشد مهندسی صنایع- صنایع 1388-1386 18.92 صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي
کارشناسی مهندسی صنایع- صنایع 1386-1382 17.92 صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي
سوابق کاری عضو هیات علمی گروه مهندسی صنایع، دانشگاه خوارزمی (استادیار)
تحلیل­گر فرآیند و داده در شرکت پایانه­های داده­ای نوین (مشاور ارزی سامانه­ی نیما)
مشاور تحلیل داده در شرکت دانش بنيان داده کاوان انديشه­ي برتر
مشاور طراحي و استقرار سيستم پايش و  کنترل غلظت گازهاي خروجي از نيروگاه­ها در پژوهشگاه نيرو
مشاور استقرار سيستم کنترل کيفيت بانک خون بند ناف رويان
مشاور پروژه­ي طراحي زنجيره­ي تأمين شرکت پخش دارويي
مشاور استقرار سیستم کنترل کیفیت و تحلیل ریسک در شرکت کارون دز دشت
مقاله
نویسندگان
نام مجله
نوع مجله تاریخ ارائه وضعيت مقاله
1 A Two-Phase Robust Estimation of Process Dispersion Using M-estimator حميد شهرياري، ارد احمدي، اميرحسين شکوهي Journal of Industrial and Systems Engineering علمي پژوهشي
May-2009
پذيرش نهايي
2
A Two-Step Robust Estimation of the Process Mean Using M-estimator حميد شهرياري
ارد احمدي
اميرحسين شکوهي
Journal of Applied Statistics
ISI
Sep-2009
پذيرش نهايي
3
Nonparametric Robust Estimation of Profiles in Phase I, Based on Wavelet Transformation
حميد شهرياري
ارد احمدي
نهمين کنفرانس بين المللي مهندسي صنايع
-
بهمن 1391
پذيرش نهايي
4
Robust Estimation of the Mean Vector for High Dimensional Data Set Using Robust Clustering
 
حميد شهرياري
ارد احمدي
 
Journal of Applied Statistics
ISI
July-2013
پذيرش نهايي
5
A Robust R Control Chart Based on a Two-Step Estimator of the Process Dispersion حميد شهرياري
ارد احمدي
 
Communication in Statistics, Theory and Methods
ISI
Jan-2014
پذيرش نهايي
6
Robust Estimation of Complicated Profiles Using Wavelets حميد شهرياري
ارد احمدي
Communication in Statistics, Theory and Methods
ISI
Mar-2014
پذيرش نهايي
7 Estimation of Complicated Profiles in Phase I, Clustering
and S-estimation Approaches
حميد شهرياري
ارد احمدي
Quality and Reliability Engineering International
ISI
Mar-2015
پذیرش نهایی
8
A Robust Wavelet Based Profile Monitoring and Change Point Detection Using S-estimator and Clustering ارد احمدي
حمید شهریاری
یاسر صمیمی
Journal of Industrial and System Engineering علمی پژوهشی April- 2017 پذیرش نهایی
9
 Monitoring Process Mean Using a Second Order Filter: Signal and System Approach ارد احمدی
حمید شهریاری
Journal of Quality Technology ISI March- 2017 تحت بررسی
10 ارائه روشی جهت ارزیابی و کنترل کیفیت عملکرد کارشناسان خونگیر )مطالعه موردی؛
بانک خون بند ناف رویان(
مرتضی ضرابی، ارد احمدی، اشکان مزدگیر، ستار رجب پور سیزدهمین کنفرانس بين المللي مهندسي صنايع
-
اسفند 95 پذیرش نهایی
 
سوابق تدریس درس محل تدریس
تجزیه و تحلیل آماری چند متغیره دانشگاه خوارزمی
فرآیندهای تصادفی دانشگاه خوارزمی
تحقیق در عملیات 2 دانشگاه خوارزمی
کنترل کیفیت آماری دانشگاه خوارزمی
برنامه­ریزی حمل و نقل دانشگاه خوارزمی
تئوری احتمالات و کاربردهای آن دانشگاه آزاد اسلامی- واحد تهران شمال
آمار مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی- واحد تهران شمال
روش­های آماری دانشگاه آزاد اسلامی- واحد تهران شمال
کنترل کیفیت آماری موسسه­ی آموزش عالی آزاد بینش
کنترل کیفیت آماری موسسه­ی آموزش عالی آزاد پژوهش
سوابق دستیاری آموزشی کنترل کیفیت آماری دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
آمار مهندسی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
تحقیق در عملیات 2 دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
تحقیق در عملیات 1 دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
اقتصاد مهندسی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
توانایی­ها و مهارت­ها تحلیل داده، مدل­سازی آماری، طراحی سیستم­های کنترل کیفیت، تحلیل فرآیند، تدریس، تسلط به نرم­افزارهای MATLAB، MINITAB ، SPSS و تسلط به زبان انگلیسی
زمینه­های تحقیقاتی مورد علاقه طراحی برآوردکننده­های استوار، استفاده از الگوریتم­های فراابتکاری برای طراحی برآوردکننده­های استوار، طراحی نمودارهای کنترل استوار، طراحی نمودارهای کنترل چند متغیره، روش­های کاهش بعد در داده­ها، مانند PCA، ICA و ...، پایش پروفایل­ها (پارامتری و ناپارامتری)، تبدیل موجک و کاربرد آن در کنترل فرآیند، روش­های پایش سری­های زمانی، پردازش سیگنال­های گسسته، DSP (تحلیل سیگنال­ها در حوزه­ی فرکانس، طراحی فیلتر­های فرکانس گزین)، کاربرد فیلترینگ در پایش سری­های زمانی، روش­های خوشه­بندی و دسته­بندی (کلاسیک و استوار)