اخبار
شنبه ۲۲ مرداد ۱۴۰۱
۲۲ مرداد
کارگاه آموزش مقدماتی نرم افزار میداس
یکشنبه ۱۶ مرداد ۱۴۰۱
۱۶ مرداد
تسلیت تاسوعا و عاشورای حسینی (علیه السلام)
پنجشنبه ۵ خرداد ۱۴۰۱
۵ خرداد
سامانه ملی کارآموزی و کارورزی
جمعه ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۱
۲۳ اردیبهشت
کارگاه دوره آشنایی با مدلسازی بارش رواناب
چهارشنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۱
۲۱ اردیبهشت
وبینار تجارب فرصت مطالعاتی در جامعه و صنعت
یکشنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۱
۱۸ اردیبهشت
کارگاه روش اجرای سازه‌های کابلی و چادری
دوشنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۱
۱۲ اردیبهشت
تبریک شورای آموزشی و پژوهشی به مناسبت عید فطر و روز معلم
سه شنبه ۶ اردیبهشت ۱۴۰۱
۶ اردیبهشت
استاد نمونه دانشکده فنی و مهندسی
سه شنبه ۶ اردیبهشت ۱۴۰۱
۶ اردیبهشت
استاد نمونه دانشکده فنی و مهندسی
شنبه ۳ اردیبهشت ۱۴۰۱
۳ اردیبهشت
مجلس یادبود جناب آقای دکتر احسان ملکیان
یکشنبه ۲۸ فروردین ۱۴۰۱
۲۸ فروردین
انالله و انا الیه راجعون
دوشنبه ۲۳ اسفند ۱۴۰۰
۲۳ اسفند
جلسات دفاع دانشجویان کارشناسی گروه مکانیک
سه شنبه ۲۱ دی ۱۴۰۰
۲۱ دی
رساله برتر ۱۴۰۰ دانشکده فنی و مهندسی
سه شنبه ۲۱ دی ۱۴۰۰
۲۱ دی
فناور برتر ۱۴۰۰ دانشکده فنی و مهندسی
سه شنبه ۲۱ دی ۱۴۰۰
۲۱ دی
دانشکده برتر دانشگاه خوارزمی
چهارشنبه ۲۴ آذر ۱۴۰۰
۲۴ آذر
انالله و انا الیه راجعون
آرشیو
تابلو اعلانات دفاعیه‌ها
دفاعیه کارشناسی ارشد (صنایع)
ارائه مدلی برای تغییر استراتژی مسئولیت اجتماعی شرکت ها(CSR) طی همه گیری کووید-۱۹ در کشور جمهوری اسلامی ایران
زمان: سه شنبه ۲۸ تیر ماه ۱۴۰۱ ساعت: ۰۸:۳۰
اطلاعات بیشتر
دفاعیه کارشناسی ارشد (ژئوتکنیک)
تحلیل تاریخچه زمانی دیوارهای حائل وزنی صلب با خاکریز دانه ای غیرچسبنده با عرض محدود تحت بار زلزله
زمان: دوشنبه ۲۰ تیر ماه ۱۴۰۱ ساعت: ۱۰:۰۰
اطلاعات بیشتر
دفاعیه کارشناسی ارشد (صنایع)
شناسایی و اولویت بندی معیارهای عملکرد کارت امتیازی متوازن (BSC) در شرایط عدم قطعیت با روش ترکیبی دیمتل خاکستری (Grey DEMATEL) و بهترین - بدترین (BWM)
زمان: یکشنبه ۲۹ خرداد ماه ۱۴۰۱ ساعت: ۱۹:۰۰
اطلاعات بیشتر
دفاعیه کارشناسی ارشد (صنایع)
شناسایی و کاهش ریسک زنجیره تامین با استفاده از روش‎ داده کاوی
زمان: یکشنبه ۲۲ خرداد ماه ۱۴۰۱ ساعت: ۱۵:۳۰ 
اطلاعات بیشتر
دفاعیه کارشناسی ارشد (صنایع)
مدل سازی تاب آور زنجیره تامین محصولات فسادپذیر باملاحظه جریان برگشتی و عدم قطعیت با رویکرد کربن زدایی عمیق
زمان: یکشنبه ۲۲ خرداد ماه ۱۴۰۱ ساعت: ۱۰:۰۰
اطلاعات بیشتر
دفاعیه کارشناسی ارشد (صنایع)
ﻃﺮﺍﺣﯽ یک ﻣﺪل ﺭیاﺿﯽ ﭼﻨﺪ ﻫﺪﻓﻪ ﺑﺮﺍی ﺷﺒﮑﻪ زﻧﺠﯿﺮه ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻭ ﻣﻌﮑﻮس ﻟﻮﺍزم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﺎ دﺭ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ دﻓﻊ زﺑﺎله
زمان: یکشنبه ۲۲ خرداد ماه ۱۴۰۱ ساعت: ۱۳:۳۰ 
اطلاعات بیشتر
دفاعیه کارشناسی ارشد (سازه‌های هیدرولیکی)
توزیع مکانی و منابع آلودگی فلزات سنگین در رسوبات سطحی رودخانه گوهر رود، رشت، ایران
زمان: چهارشنبه ۱۱ خرداد ماه ۱۴۰۱ ساعت: ۱۱:۳۰
اطلاعات بیشتر
دفاعیه کارشناسی ارشد (سازه‌های هیدرولیکی)
بررسی عددی اثر فاصله روزنه های جانبی دایره ای سری افقی بر آبگذری با تاکید بر عدد فرود جریان نزدیک شونده
زمان: شنبه ۱۷ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ ساعت: ۱۳:۰۰
اطلاعات بیشتر
دفاعیه کارشناسی ارشد (ژئوتکنیک)
مطالعه عددی خاکریز مسلح شده با ژئوگرید در ترکیب با دیوار حائل شمعی
زمان: یکشنبه ۲۱ فروردین ماه ۱۴۰۱ ساعت: ۱۵:۳۰
اطلاعات بیشتر
دفاعیه رساله دکتری (صنایع)
ﺗﺪوین و اوﻟﻮیت ﺑﻨﺪی اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻫﺎی زﻧﺠﯿﺮه ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺳﺒﺰ ﺑﺎ ﻋﺪم ﻗﻄﻌﯿﺖ در ﮔﺬر زﻣﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻫﺎی MCDM ﻓﺎزی)ﻣﻄﺎلعه
زمان: چهارشنبه ۲۵ اسفند ماه ۱۴۰۰ ساعت: ۱۵:۰۰
اطلاعات بیشتر
دفاعیه رساله دکتری (ژئوتکنیک)
مدلسازی عددی رفتار موجشکن توده سنگی بر روی بستر رسی نرم و ارزیابی تاثیر تسلیح بستر با ژئوتکستایل
زمان: چهارشنبه ۲۵ اسفند ماه ۱۴۰۰ ساعت: ۱۳:۰۰
اطلاعات بیشتر
دفاعیه کارشناسی ارشد (برق و کامپیوتر)
پیش بینی نارسایی قلبی با استفاده از الگوریتم های یادگیری ماشین و داده کاوی
زمان: سه شنبه ۲۵ اسفند ماه ۱۴۰۰ ساعت: ۱۴:۰۰
اطلاعات بیشتر
دفاعیه کارشناسی ارشد (صنایع)
ارائه یک مدل برنامه ریزی زنجیره توزیع دارو با هدف کاهش اثر شلاق چرمی
زمان: چهارشنبه ۲۵ اسفند ماه ۱۴۰۰ ساعت: ۱۸:۰۰
اطلاعات بیشتر
دفاعیه کارشناسی ارشد (سازه و زلزله)
مطالعه انتشار آسیب در سازه های کوتاه مرتبه حاوی مهاربندی زیپ-دار با نمود ناپایداری دینامیکی
زمان: دوشنبه ۲۳ اسفند ماه ۱۴۰۰ ساعت: ۱۲:۰۰
اطلاعات بیشتر
دفاعیه کارشناسی ارشد (سازه و زلزله)
مطالعه‌ی اثر نامنظمی ناشی از سیستم‌های باربر جانبی غیرموازی بر رفتار لرزه‌ای قاب‌های خمشی بتن مسلح
زمان: چهارشنبه ۲۵ اسفند ماه ۱۴۰۰ ساعت: ۱۳:۰۰
اطلاعات بیشتر
دفاعیه کارشناسی ارشد (سازه و زلزله)
ارزیابی چرخه حیات انرژی و ظرفیت باربری جانبی دو ساختمان بتنی با سیستم سازه‌ای یکسان و کیفیت متفاوت مصالح
زمان: چهارشنبه ۲۵ اسفند ماه ۱۴۰۰ ساعت: ۱۴:۳۰
اطلاعات بیشتر
دفاعیه کارشناسی ارشد (برق و کامپیوتر)
تشخیص تقلب در داده های بانکی با استفاده از روش های یادگیری ماشین
زمان: سه شنبه ۲۴ اسفند ماه ۱۴۰۰ ساعت: ۱۷:۰۰
اطلاعات بیشتر
دفاعیه کارشناسی ارشد (مدیریت ساخت)
بررسی بکارگیری و تاثیرات اخلاق کاری در صنعت ساخت بر اساس مدل پذیرش تکنولوژی (TAM)
زمان: چهارشنبه ۲۵ اسفند ماه ۱۴۰۰ ساعت: ۱۱:۳۰
اطلاعات بیشتر
دفاعیه کارشناسی ارشد (برق و کامپیوتر)
تقسیم کننده تقریبی مبتنی بر گردکردن با قابلیت تنظیم سطح دقت
زمان: سه شنبه ۲۴ اسفند ماه ۱۴۰۰ ساعت: ۱۵:۳۰
اطلاعات بیشتر
دفاعیه کارشناسی ارشد (صنایع)
ارائه یک مدل زنجیره تامین حلقه بسته شامل انهدام و بازیافت محصولات در شرایط کاهش هزینه، زمان، آلاینده و ریسک
زمان: یکشنبه ۲۲ اسفند ماه ۱۴۰۰ ساعت: ۱۶:۰۰
اطلاعات بیشتر
دفاعیه کارشناسی ارشد (محیط زیست)
ارزیابی و مقایسه چرخه حیات زیست محیطی تصفیه پساب های شهری در دو نوع مختلف از سیستم تصفیه لجن فعال (مطالعه موردی: تصفیه‌خانه فاضلاب اکباتان و
زمان: چهارشنبه ۲۵ اسفند ماه ۱۴۰۰ ساعت: ۱۳:۰۰
اطلاعات بیشتر
دفاعیه رساله دکتری (سازه و زلزله)
ارائه مدل بهینه کنترلی سیستم های جداساز نیمه فعال-MR با در نظر گیری هزینه طول عمر
زمان: شنبه ۲۱ اسفند ماه ۱۴۰۰ ساعت: ۱۵:۴۵
اطلاعات بیشتر
دفاعیه کارشناسی ارشد (سازه و زلزله)
ارزیابی آزمایشگاهی و زیست محیطی عملکرد فازهای (الیاف، مایع و پودر) پلی وینیل الکل بر کامپوزیت های سیمانی مهندسی شده (ECC)
زمان: چهارشنبه ۲۵ اسفند ماه ۱۴۰۰ ساعت: ۱۸:۰۰
اطلاعات بیشتر
دفاعیه کارشناسی ارشد (برق و کامپیوتر)
ارائه یک روش زمانبندی خواب و بیدار بهبود یافته جهت کاهش مصرف انرژی در شبکه‌های حسگر بی‌سیم
زمان: یکشنبه۲۲ اسفند ماه ۱۴۰۰ ساعت: ۱۱:۳۰
اطلاعات بیشتر
دفاعیه کارشناسی ارشد (محیط زیست)
ارزیابی فنی و زیست محیطی استفاده ازخاکستر زباله سوز پسماند شهری و خاکستر بادی و سرباره ی کوره ی آهنگدازی در تولید بتن خودتراکم
زمان: چهارشنبه ۲۵ اسفند ماه ۱۴۰۰ ساعت: ۱۲:۰۰
اطلاعات بیشتر
دفاعیه رساله دکتری (ژئوتکنیک)
مطالعه آزمایشگاهی تاثیر تزریق بر ظرفیت کششی مهارهای مارپیچ
زمان: یکشنبه ۲۲ اسفند ماه ۱۴۰۰ ساعت: ۱۴:۰۰
اطلاعات بیشتر
دفاعیه کارشناسی ارشد (راه و ترابری)
بررسی ارتباط بین آزمایش های خمش نیم‌دایره‌ای (SCB) و خمش چهار نقطه‌ای در تعیین خستگی مخلوط بتن آسفالتی
زمان: شنبه ۲۱ اسفند ماه ۱۴۰۰ ساعت: ۱۶:۳۰
اطلاعات بیشتر
دفاعیه کارشناسی ارشد (ژئوتکنیک)
مدلسازی عددی فونداسیون های رادیه ـ ریزشمع برج های خطوط انتقال برق
زمان: سه شنبه ۲۴ اسفند ماه ۱۴۰۰ ساعت: ۱۱:۳۰
اطلاعات بیشتر
دفاعیه کارشناسی ارشد (برق و کامپیوتر)
بهبود دقت پیش بینی دمای شهر تهران با استفاده از یادگیری ژرف
زمان: دوشنبه ۲۳ اسفند ماه ۱۴۰۰ ساعت: ۱۷:۰۰
اطلاعات بیشتر
دفاعیه رساله دکتری (صنایع)
طراحی و توسعه مدل توزیع منابع مالی به تامین کنندگان در زنجیره تامین تک تولید کننده
زمان: چهارشنبه ۲۵ اسفند ماه ۱۴۰۰ ساعت: ۰۸:۰۰
اطلاعات بیشتر
دفاعیه کارشناسی ارشد (سازه های هیدرولیکی)
بررسی اثرات ناشی افزودن ورق های کمکی مستغرق بر میدان جریان در ماهی رو های VSF
زمان: سه‌شنبه ۱۷ اسفند ماه ۱۴۰۰ ساعت: ۱۸:۰۰
اطلاعات بیشتر
دفاعیه کارشناسی ارشد (برق و کامپیوتر)
یک روش خلاصه سازی چکیده‌ای تک سندی با استفاده از شبکه عصبی عمیق راهنمایی شده
زمان: چهارشنبه شنبه ۲۵ اسفند ماه ۱۴۰۰ ساعت: ۱۶:۰۰
اطلاعات بیشتر
دفاعیه کارشناسی ارشد (برق و کامپیوتر)
بررسی رمزگذارها برای افزایش میزان سود و کاهش حد ضرر معاملات با استفاده از الگوریتم بهینه‌سازی سیاست (PPO)
زمان: چهارشنبه شنبه ۲۵ اسفند ماه ۱۴۰۰ ساعت: ۱۰:۰۰
اطلاعات بیشتر
دفاعیه کارشناسی ارشد (مکانیک)
بررسی شکست قطعات شیاردار U شکل سنگی در حالت بارگذاری مرکب II/I با استفاده از معیار SED
زمان: دوشنبه ۱۶ اسفند ماه ۱۴۰۰ ساعت: ۱۷:۰۰
اطلاعات بیشتر
دفاعیه رساله دکتری (صنایع)
مدلسازی و شبیه‌سازی ریسک شبکه زنجیره تامین حلقه بسته با رویکرد پویایی سیستم‌ها
زمان: چهارشنبه ۲۵ اسفند ماه ۱۴۰۰ ساعت: ۱۳:۰۰
اطلاعات بیشتر
دفاعیه رساله دکتری (صنایع)
تدوین و اولویت بندی استراتژی های زنجیره تامین سبز با عدم قطعیت در گذر زمان با استفاده از روش های MCDM فازی(مطالعه موردی؛شرکت فولاد مبارکه)
زمان: چهارشنبه ۱۱ اسفند ماه ۱۴۰۰ ساعت: ۱۶:۰۰
اطلاعات بیشتر
دفاعیه کارشناسی ارشد (سازه و زلزله)
ارزیابی قابلیت اعتماد لرزه ای قاب های خمشی فولادی دارای جداساز اصطکاکی با در نظر گرفتن اثر اندر کنش خاک و سازه
زمان: شنبه ۰۷ اسفند ماه ۱۴۰۰ ساعت: ۱۹:۰۰
اطلاعات بیشتر
دفاعیه رساله دکتری (سازه)
کنترل ارتعاشات محیطی پل‌های معلق با استفاده از میراگر جرمی تنظیم شونده
زمان: شنبه ۰۷ اسفند ماه ۱۴۰۰ ساعت: ۱۶:۳۰
اطلاعات بیشتر
دفاعیه کارشناسی ارشد (مدیریت ساخت)
مقایسه اقتصادی و زیست محیطی چندین سیستم سقف بتنی با استفاده از روش ارزیابی چرخه حیات
زمان: شنبه ۰۷ اسفند ماه ۱۴۰۰ ساعت: ۱۲:۰۰
اطلاعات بیشتر
دفاعیه کارشناسی ارشد (صنایع)
مسئله مکان‌یابی هاب و تخصیص در شبکه پستی با استفاده از NSGA-II بر مبنای مدل شبیه‌سازی
زمان: پنجشنبه ۰۵ اسفند ماه ۱۴۰۰ ساعت: ۰۸:۰۰
اطلاعات بیشتر
دفاعیه کارشناسی ارشد (ژئوتکنیک)
بررسی آزمایشگاهی تأثیر اندازه دانه ها بر رفتار برشی ناهمسان فصل مشترک ماسه و ژئوممبرین طرح دار
زمان: شنبه ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۰ ساعت: ۱۱:۳۰
اطلاعات بیشتر
دفاعیه کارشناسی ارشد (صنایع)
پیش‌بینی بورس با روش‌های یادگیری ماشین، یادگیری ژرف و روش اقتصادسنجی و مقایسه آنها
زمان: پنجشنبه ۲۸ بهمن ماه ۱۴۰۰ ساعت: ۰۸:۰۰ 
اطلاعات بیشتر
دفاعیه دکتری (صنایع)
ارائه مدلی هوشمند برای کشف الگوهای رفتاری پولشویی با استفاده از تحلیل شبکه و یادگیری ماشین
زمان: پنجشنبه ۲۸ بهمن ماه ۱۴۰۰ ساعت: ۱۲:۰۰ 
اطلاعات بیشتر
دفاعیه کارشناسی ارشد (مدیریت ساخت)
بررسی میزان تاثیر تغییرات قیمت مصالح ساختمان ها و نیروی انسانی بر قیمت مسکن ( مطالعه موردی: منطقه پنج تهران)
زمان: پنجشنبه ۲۸ بهمن ماه ۱۴۰۰ ساعت: ۱۰:۰۰
اطلاعات بیشتر
دفاعیه کارشناسی ارشد (مدیریت ساخت)
توسعه مدل جریان نقدی پروژه های ساخت بر اساس سیاست های تامین مالی اضافی از دیدگاه پیمانکار با رویکرد پویایی های سیستم
زمان: پنجشنبه ۰۵ اسفند ماه ۱۴۰۰ ساعت: ۱۰:۰۰
اطلاعات بیشتر
دفاعیه کارشناسی ارشد (ژئوتکنیک)
مدلسازی عددی فرونشست زمین ناشی از برداشت آب زیرزمینی
زمان: شنبه ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۰ ساعت: ۱۱:۳۰
اطلاعات بیشتر
دفاعیه کارشناسی ارشد (ژئوتکنیک)
مدل سازی عددی سه بعدی نصب شمع های ماسه ای تراکمی
زمان: شنبه ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۰ ساعت: ۱۵:۳۰
اطلاعات بیشتر
دفاعیه کارشناسی ارشد (راه و ترابری)
یک مطالعه رفتار انتخاب سرفاصله خودروهای معمولی و خودران توسط عابران پیاده در محیط واقعیت مجازی
زمان: چهارشنبه ۲۷ بهمن ماه ۱۴۰۰ ساعت: ۱۶:۰۰
اطلاعات بیشتر
دفاعیه کارشناسی ارشد (محیط زیست)
پالایش کروم شش ظرفیتی و کادمیم از آب زیر زمینی با استفاده از نانو ذرات آهن صفر ظرفیتی (nZVI) و زئولیت با روش دیواره واکنشی نفوذپذیر (PRB)
زمان: چهارشنبه ۲۷ بهمن ماه ۱۴۰۰ ساعت: ۱۱:۳۰
اطلاعات بیشتر
دفاعیه کارشناسی ارشد (صنایع)
طراحی نمودار کنترل با استفاده از خوشه بندی استوار
زمان: پنجشنبه ۲۸ بهمن ماه ۱۴۰۰ ساعت: ۱۸:۰۰
اطلاعات بیشتر
آرشیو
همایش‌‌ها و کنفرانس‌ها
سه شنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۰
۲۸ اردیبهشت
هفتمین کنفرانس بین المللی لجستیک و مدیریت زنجیره تأمین
سه شنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۰
۲۸ اردیبهشت
کنگره بین المللی محاسبات کلان مقیاس و تحلیل کلان داده
سه شنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۰
۲۸ اردیبهشت
اولین کنفرانس چالش‌های مهندسی استان البرز
سه شنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۰
۲۸ اردیبهشت
کنگره بین المللی محاسبات کلان مقیاس و تحلیل کلان داده
سه شنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۰
۲۸ اردیبهشت
نهمین کنفرانس ملی فرماندهی و کنترل ایران
سه شنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۰
۲۸ اردیبهشت
دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
سه شنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۰
۲۸ اردیبهشت
دومین کنفرانس لرزه شناسی و مهندسی زلزله استان البرز
سه شنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۰
۲۸ اردیبهشت
نهمین کنفرانس سالانه یادگیری الکترونیکی ایران
سه شنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۰
۲۸ اردیبهشت
اولین همایش لرزه شناسی و مهندسی زلزله استان البرز
آرشیو
تقویم آموزشی
انتخاب واحد و شروع کلاس ها
انتخاب واحد: ۱۲ ـ ۹ بهمن ۱۴۰۰
انتخاب واحد با تاخیر: ۱۳-۱۵ بهمن ۱۴۰۰
شروع کلاسها: ۲۳ بهمن ۱۴۰۰
حذف و اضافه
حذف و اضافه دو درس(ویژه کارشناسی): ۲ - ۱ اسفند ۱۴۰۰
حذف اضطراری (تکدرس) (ویژه کارشناسی): ۲۸ – ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۱
پایان کلاس ها و امتحانات
پایان کلاسها: ۲۵ خرداد ۱۴۰۱
امتحانات: ۳۰ خرداد لغایت ۱۵ تیر ۱۴۰۱
آخرین مهلت دفاع از پایان نامه و رساله:
ارزشیابی و پیش ثبت نام
پیش ثبت نام نیمسال دوم ۱۴۰۰: ۲۱ ـ ۲۰ آذر ۱۴۰۰ (صرفا برای دانشکده هایی که نیاز به پیش ثبت نام دارند)
پیش ثبت نام نیمسال اول ۱۴۰۱: ۳۱ اردیبهشت لغایت ۴ خرداد ۱۴۰۱ (صرفا برای دانشکده هایی که نیاز به پیش ثبت نام دارند)
ارزشیابی نیمسال اول ۱۴۰۰: ۲۰ آذر لغایت ۱ دی ۱۴۰۰
ارزشیابی نیمسال دوم ۱۴۰۰: ۳۱ اردیبهشت لغایت ۱۱ خرداد ۱۴۰۱