توصیف مختصر

مشخصات فردی

نام: الهام

نام خانوادگی: امینی بروجنی

ایمیل:  e_amini_b@yahoo.com , e.amini.b@khu.ac.ir


 

زمینه تخصصی: کنترل غیرخطی و چندمتغیره، کنترل مقاوم، سیستم های مرتبه کسری، سیستم های چندعامله

سوابق تحصیلی
#
دوره
دانشگاه محل تحصیل
شهر محل تحصیل
کشور محل تحصیل
تاریخ فارغ‌التحصیلى
میانگین کل
1
کارشناسی مهندسی برق کنترل
دانشگاه تهران
1385
2
کارشناسی ارشد مهندسی برق کنترل
دانشگاه تربیت مدرس
1388
3
دکتری مهندسی برق کنترل
دانشگاه تربیت مدرس
1393
طرح‌های تحقیقاتی
#
عناوین طرح‌هاى پژوهشى
مجریان
سازمان حامى
محل اجرا
وضعیت طرح
تاریخ تکمیل
1
ساخت،نصب و راه اندازی کنترلر نرو فازی الکتروپمپ با هدف بهینه سازی مصرف انرژی
مهدی پورقلی, الهام امینی بروجنی
تکمیل شده
1396
2
Construction, installation and commissioning of neuro fuzzy control for optimization of energy consumption in electro-pump
Mahdi Pourgholi, Elham Amini Boroujeni
تکمیل شده
2017
3
طراحی رویت‌گر غیرخطی مرتبه کسری
الهام امینی بروجنی
تکمیل شده
1394
4
Nonlinear fractional order observer design
Elham Amini Boroujeni
تکمیل شده
2015
دانشجویان تحت راهنمایی
#
عنوان
افراد
1
تحلیل و کنترل نرخ شیوع مدل غیرخطی مرتبه کسری بیماری کووید-19
ارمان مرزبان
2
کنترل غیرخطی یک کمپرسور محوری بر مبنای مدل توسعه یافته مور- گرایتزر
سمیه همای
3
معرفی، تقریب و پیاده سازی یک مدل مرتبه کسری آشوب جدید
شبنم فرشید
4
کنترل پیش بین سیستم های چند عامله غیرخطی مرتبه کسری در حضور مانع متغیر با زمان
عیسی روانشادی
5
تشخیص عیب برای دسته ای از سیستم های غیر خطی مرتبه کسری و چند عامله
فاطمه بازارخاک
6
طراحی کنترل کننده مبتنی بر رویتگر تطبیقی غیرشکننده مقاوم برای سیستم‌های مرتبه کسری غیرخطی لیپشیتز
امیربهمن محمدپناه
7
طراحی رویتگر تابعی برای سیستم های غیرخطی مرتبه کسری لیپ شیتز
عارف عبدلی
8
طراحی رویتگر تطبیقی غیرشکننده مقاوم برای سیستمهای مرتبه کسری غیرخطی لیپشیتز یکطرفه
مینا قدیمی
9
اجماع تطبیقی و مقاوم سیستم‌های غیرخطی لیپشیتز یکطرفه مرتبه کسری
سیندخت قبادیان
10
تشخیص عیب در دسته ای ازسیستم های غیرخطی مرتبه کسری و چندعامله
فاطمه بازارخاک
دروس ترم جاری
890 - سمینار - روز: دوشنبه - از ساعت 13:30 تا 15:30
758 - کنترل غیر خطی - روز: چهارشنبه - از ساعت 08:00 تا 10:00
758 - کنترل غیر خطی - روز: شنبه - از ساعت 08:00 تا 10:00
757 - کنترل مقاوم - روز: چهارشنبه - از ساعت 13:30 تا 15:30
757 - کنترل مقاوم - روز: شنبه - از ساعت 13:30 تا 15:30