ورود به پنل کاربری
دکتر جواد اکبردوست
مشخصات
مهارت ها
فعالیت ها
آموزش
پژوهش
انتشارات
عضویت

توضیحات استاد

 •  اخذ مدرک دکتري مهندسي مکانيک، دانشگاه علم و صنعت ايران، 1387- 1391.
 • اخذ مدرک كارشناسي ارشد مهندسي مكانيك-‌ طراحي كاربردي، دانشگاه علم و صنعت ايران، ‌ 1386- 1384.
 • اخذ مدرك كارشناسي مهندسي مكانيك- طراحي جامدات، دانشگاه علم و صنعت ايران،  1384-1380.

مقالات و کتب

Publications

Journal Papers:

 1. J. Akbardoost "Numerical Analysis of Fracture in Notched Cylinder under Internal Explosive Loading, Using CLE (Coupled Lagrangian-Eulerian) Method", Journal of Energetic Materials, Malek Ashtar University, 2009, Vol 8. pp 57-70 (in Persian).
 2. M. R. M. Aliha, M. R. Ayatollahi , J. Akbardoost. "Typical Upper Bound-Lower Bound Mixed Mode Fracture Resistance Envelopes for Rock Material". Rock Mechanics and Rock Engineering. 2012, Vol: 45, pp 65-71.
 3. M. R. Ayatollahi , J. Akbardoost. "Size Effects on Fracture Toughness of Quasi-Brittle Materials – A New Approach". Engineering Fracture Mechanics, 2012, Vol. 92, pp 89-100 (Top Hottest Paper).
 4. M. R. Ayatollahi , J. Akbardoost. "Size and Geometry Effects on Rock Fracture Toughness - Mode I Fracture ". Rock Mechanics and Rock Engineering, 2014, Vol. 47, pp 677-687.
 5. J. Akbardoost, M. R. Ayatollahi. "Size Effects on Fracture Behavior of Rock Materials under Combined Tension-Shear Loading". Iranian Journal of Mining Engineering, 2013, Vol. 8, No. 18, pp 67-79 (in Persian).
 6. H. Khoramishad, J. Akbardoost, M. R. Ayatollahi. "Size effects on parameters of cohesive zone model in mode I fracture of limestone". International Journal of Damage Mechanics, 2014, Vol. 23 (4), pp 588-605.
 7. M. R. Ayatollahi , J. Akbardoost. "Size effects in mode II brittle fracture of rocks". Engineering Fracture Mechanics, 2013, Vol: 112-113, pp 165-180.
 8. J. Akbardoost., M. R. M. Aliha, M. R. Ayatollahi, D. J. Smith, M. J. Pavier. "Size dependent fracture behavior of Guiting limestone under mixed mode loading". International Journal of Rock Mechanics and Mining Science, 2014, Vol: 71, pp 369-380.
 9. J. Akbardoost, M. R. Ayatollahi. "Experimental analysis of mixed mode crack propagation in brittle rocks: the effect of non-singular terms ". Engineering Fracture Mechanics, 2014, Vol: 129, pp 77-89.
 10. J. Akbardoos. "Size and crack length effects on fracture toughness of polycrystalline graphite ". Engineering Solid Mechanics, 1- Vol. 2 (3), pp 183-192 (ISC).
 11. J. Akbardoost, A. Rastin " Comprehensive data for calculating the higher order terms of crack tip stress field in disk-type specimens under mixed mode loading". Theoretical and Applied Fracture Mechanics, 2015, Vol: 76, pp 75-90.
 12. J. Akbardoost, S. M. H. Mohajerani, A. R. Torabi " Investigation of fracture trajectory in blunt V-notched specimens under mixed mode I/II loading". Modares Mechanical Engineering, 2016, Vol: 16 (3), pp 161-172 (in Persian).
 13. M. R. Ayatollahi , J. Akbardoost, F. Berto " Size effects on mixed-mode fracture behavior of polygranular graphite". Carbon, 2016, Vol: 103, pp 394-403 (IF:6.196).
 14. J. Akbardoost "Investigating the effect of specimen size on the dynamic fracture behavior of rock materials". Iranian Journal of Mining Engineering, 2016, Vol. 11, No. 31, pp 91-101 (in Persian).
 15. J. Akbardoost, A. Rastin “Scaling effect on the mixed-mode fracture path of rock materials ". Physical Mesomechanics, 2016, Vol: 19, No. 4, pp 82-91.
 16. J. Akbardoost, A. Rastin “Prediction of Crack Growth Path in Rock Materials under Mixed Mode I/Ii Loading". IRANIAN JOURNAL OF ROCK MECHANICS, 2016, Vol: 1, No. 2, pp 53-62.
 17. J. Akbardoost, H. R. Ghadirian, M. Sangsefidi “Calculation of the crack tip parameters in the holed-cracked flattened Brazilian disk (HCFBD) specimens under wide range of mixed mode I/II loading”. Fatigue and Fracture of Engineering Materials and Science, 2017, Vol: 40, No. 9, pp 1416,1427.
 18. A. Ghasemi, J. Akbardoost, Y. Ghaffari "Evaluation of size effect on mixed-mode fracture behavior of epoxy/silica nanocomposites". Journal of Strain Analysis, 2017, Vol;52, No. 4, pp 239,248.
 19. A.R. Torabi, F. Berto, A. Campagnolo, J. Akbardoost " Averaged strain energy density criterion to predict ductile failure of U-notched Al 6061-T6 plates under mixed mode loading" Theoretical and Applied Fracture Mechanics, 2017, Doi:10.1016/j.tafmec.2017.04.010.

 

Conference Papers:
 1. J. Akbardoost, M.R. Ayatollahi,M.R.M. Aliha, "Strength Evaluation of Oil and Gas Pipes Under External Explosive Loading", 1st Iranian Pipe and Pipeline conference. 2007, Tehran, Iran.
 2. M.R. Ayatollahi, J. Akbardoost , "Investigation of Fracture of  Thick Cylinders Under Explosive Loading" 7th Iranian Aerospace Conference, 2008, Tehran, Iran.
 3. M.R. Ayatollahi, J. Akbardoost , "Fast fracture in Thick Cylindrical Shells Containing Internal Grooves" 7th Iranian Aerospace Conference, 2008, Tehran, Iran.
 4. M.R. Ayatollahi, M. Haghpanahi, J. Akbardoost ," Investigation of the thermal loading effects on the brittle fracture of the cracked specimen", 9th Iranian Aerospace Conference, 2010, Tehran, Iran.
 5. M.R. Ayatollahi, J. Akbardoost , "Fracture investigation of huge rock masses using linear elastic fracture mechanic", fifth congress of Geology and Environment, March 2011,  Tehran, Iran.
 6. M.R. Ayatollahi, J. Akbardoost , " Earthquake and size effect on fracture of concrete structures", Sixth International Conference of Seismology and Earthquake Engineering 16-18 May 2011 Tehran, Iran.
 7. H. Khoramishad, J. Akbardoost, M.R. Ayatollahi, "Fracture analysis of rock specimens using Extended Finite Element Method (XFEM)", second congress of Geosciences, June 2011, Ashtiyan, Iran.
 8. H. Khoramishad, J. Akbardoost, M.R. Ayatollahi, " Size effect on fracture of ceramic specimens using the cohesive zone model", first conference of Iranian aircraft structural integrity program, July 2011, Sharif university of technology, Tehran, Iran.
 9. M. R. Ayatollahi, A. R. Nazara-Aghaei, J. Akbardoost, " Crack propagation angle in specimens made of FGM materials" First regional congress of mechanical Engineering , March 2011, Azad university, Tehran, Iran.
 10.  M. R. Ayatollahi, A. R. Nazara-Aghaei, J. Akbardoost, " Thermal loading effects on stress intensity factor in cracked pipeline API-X52 ", 3rd  Iranian Pipe and Pipeline conference. May 2011, Tehran, Iran.
 11.  M.R. Ayatollahi, J. Akbardoost , " Size effects on fracture of concrete specimens using a new criterion" , 3rd national concrete conference, November 2011, Tehran, Iran.
 12. E. Alishahi, S. Shadlou, J. Akbardoost, M. R. Ayatollahi, " Investigation of the Effect of Geometry on Fracture Toughness of Epoxy", 9th international fracture conference. October 2011, Istanbul, Turkey.
 13. J. Akbardoost, H. Khoramishad, M.R. Ayatollahi, "Size effect on fracture energy used in extended finite element method (XFEM)", First regional congress of mechanical Engineering , 11 December 2011, Azad university, Lahijan, Iran.
 14. M.R. Ayatollahi, J. Akbardoost , " Investigation of Mixed Mode Fracture in Marble by Using Two Different Test Configurations " , 19th European Conference of Fracture, August 2012, Kazan, Russia.
 15. J. Akbardoost, M.R. Ayatollahi, " Size and geometry effects in mode I fracture toughness of rocks", International mining congress and expo, 26-29 October 20120, International Fairground, Tehran, Iran.
 16. J. Akbardoost ," Fracture analysis of graphite under mixed mode I/II loading", 13th conference of Iranian Aerospace Society, 2014, Tehran, Iran.
 17. J. Akbardoost ," Size effect analysis on fracture toughness of graphite", 13th conference of Iranian Aerospace Society, 2014, Tehran, Iran.
 18. J. Akbardoost, A. Rastin " Earthquake and Crack Growth Path in the Rock Masses Under Shear Loading". 7th International Conference of Seismology and Earthquake Engineering 18-21 May 2015 Tehran, Iran.
 19. J. Akbardoost, A. Rastin, M. H. Mohajerani "Assessing the Crack Growth Trajectory in Crystalline Graphite Subjected to Pure Mode II Loading". 14th conference of Iranian Aerospace Society, 10-12 Feb 2015, Tehran, Iran.
 20. J. Akbardoost, M. H. Mohajerani, A. Rastin "Investigation of Fracture Trajectory in V-shaped Notches under Tensile-Shear Loading". 14th conference of Iranian Aerospace Society, 10-12 Feb 2015, Tehran, Iran.
 21. J. Akbardoost, M. H. Mohammadpour. "Geometry effects on the fracture toughness of concerete". 3th International Congress on Civil Engineering , Architecture and Urban Development, 29-31 Dec 2015, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran.
 22. A. R. Jaleh , H. R. Ghadirian , J. Akbardoost. " Evaluation of the failure of rock masses with V-shaped notches under pure tension loading". 2nd National Conference on Petroleum Geomechanics National Iranian Oil Company Exploration Directorate, Tehran, Jan,24-26, 2017.
 23. H. R. Ghadirian, A. R. Jaleh , J. Akbardoost. "The effect of U-shaped notches on the fracture resistance of rock masses". 2nd National Conference on Petroleum Geomechanics National Iranian Oil Company Exploration Directorate, Tehran, Jan,24-26, 2017.
 24. M. Mesbah, H. R. Ghadirian, J. Akbardoost." Evaluation of fracture behavior of Rock specimens containing U-shaped notches under mixed mode I/II loading"  6th Iranian Rock Mechanics Conference (IRMC6), Feb., 2017, Tehran, Iran.

دروس ارائه شده

نام درس
نمایش 12 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
كارگاه ماشين ابزاروابزارسازي 1714008 1 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) - ترم اول 1395
كارگاه ماشين ابزاروابزارسازي 1714008 1 02 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) - ترم اول 1395
كارگاه ماشين ابزاروابزارسازي 1714008 1 03 هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30) - ترم اول 1395
مقاومت مصالح 1 1714016 3 01 هرهفته يك شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (15:30 - 17:30) - ترم اول 1395
مكانيك محيط پيوسته (I) 1714503 3 01 هرهفته يك شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) - ترم اول 1395
استاتيك 1714014 3 01 هرهفته سه شنبه (09:30 - 11:00) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 09:30) - ترم دوم 1394
سمينار 1714606 2 03 هرهفته يك شنبه (14:00 - 16:00) - ترم دوم 1394
سمينار 1714518 2 03 هرهفته يك شنبه (14:00 - 16:00) - ترم دوم 1394
كارگاه جوشكاري وورقكاري 1714048 1 02 هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00) - ترم دوم 1394
كارگاه جوشكاري وورقكاري 1714048 1 01 هرهفته چهار شنبه (11:00 - 12:30) - ترم دوم 1394
كارگاه ماشين ابزاروابزارسازي 1714008 1 01 هرهفته دو شنبه (09:30 - 11:00) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 09:30) - ترم دوم 1394
مكانيك شكست 1 1714603 3 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 09:30) | هرهفته چهار شنبه (09:30 - 11:00) | هرهفته دو شنبه (09:30 - 11:00) - ترم دوم 1394
نمایش 12 نتیجه
از 1

پایان نامه ها و رساله ها


آزمایشگاه ها