توصیف مختصر

دکتر هادی شهیر
دانشیار گروه مهندسی عمران
زمینه تخصصی: ژئومکانیک محاسباتی


مختصری از فعالیتهای علمی و پژوهشی:
 - تالیف بیش از 30 مقاله ژورنالی بین المللی
 - ارائه بیش از 40 مقاله در کنفرانس های ملی و بین المللی
 - راهنمایی 4 رساله دکتری و 35 پایان نامه کارشناسی ارشد

سوابق تحصیلی
#
دوره
دانشگاه محل تحصیل
شهر محل تحصیل
کشور محل تحصیل
تاریخ فارغ‌التحصیلى
میانگین کل
1
کارشناسی
دانشگاه صنعتی شریف
تهران
ایران
2
کارشناسی ارشد
دانشگاه صنعتی شریف
تهران
ایران
3
دکتری
دانشگاه صنعتی شریف
تهران
ایران
آشنایی با زبان
#
زبان
میزان مهارت ترجمه
میزان مهارت مکالمه
1
انگلیسی
خوب
خوب
علایق تحقیقاتی
#
عنوان علاقمندى
تاریخ آغاز فعالیت
1
ژئومکانیک محاسباتی
2
بهسازی زمین
3
پایدارسازی گودبرداری ها و ترانشه ها
4
مدلسازی عددی روانگرایی
5
مدلسازی عددی فرونشست زمین
6
روش های تحلیلی در مهندسی ژئوتکنیک
طرح‌های تحقیقاتی
#
عناوین طرح‌هاى پژوهشى
مجریان
سازمان حامى
محل اجرا
وضعیت طرح
تاریخ تکمیل
1
تدوین دستورالعمل طراحی و اجرای موج شکن های توده سنگی روی بسترهای رسی نرم و ملاحظات استفاده از ژئوسنتتیک (الزامات ژئوتکنیک)
هادی شهیر
سازمان بنادر و دریانوردی
تکمیل شده
1398
2
طراحی بهینه دیوار نیلینگ بر اساس معیار تغییرشکل
هادی شهیر
معاونت پژوهشی دانشگاه خوارزمی
تکمیل شده
1400
3
بررسی تاثير مدلهای رفتاری پلاستیک در مدلسازی تراکم دینامیکی
علی پاک، هادی شهیر
معاونت پژوهشی دانشگاه صنعتی شريف
تکمیل شده
1383
4
بررسی تاثير افزايش فشار آب منفذی در لايه های اشباع تحت کوبش حين عمليات بهسازی زمين به روش تحکيم ديناميکی
علی پاک، هادی شهیر
معاونت پژوهشی دانشگاه صنعتی شريف
تکمیل شده
1382
5
مدلسازی عددی روند بهسازی خاکهای خشک و اشباع با تراکم ديناميکی
علی پاک، هادی شهیر
معاونت پژوهشی دانشگاه صنعتی شريف
تکمیل شده
1381
6
ارزيابی پتانسيل روانگرايی در شالوده سدها
علی پاک، هادی شهیر
مرکز تحقيقات آب (وابسته به وزارت نيرو)
تکمیل شده
1380
دانشجویان تحت راهنمایی
#
عنوان
افراد
1
ارزیابی نشست و ظرفیت باربری شالوده‌های سطحی بر روی زمین روانگرا شونده با رویکرد تحلیلی
ارمان کاظمی
2
ارائه روشی تحلیلی برای آنالیز پایدارسازی شیب های خاکی با میکروپایل
شیما عسگری
3
تعیین انرژی کوبش بهینه در فازهای مختلف عملیات تراکم دینامیکی با استفاده از مدلسازی اجزای محدود سه بعدی
علیرضا تشکری
4
تعیین دیاگرام فشار ظاهری خاک c-phi وارد بر دیوار مهار شده با وجود سربار
سیدپویا علوی نژاد
5
مطالعه نیروهای مسلح کننده و توزیع فشار زمین در دیوارهای نیل شده
ولی توزیده
6
تحلیل عددی تاثیر خروج از مرکزیت بار بر ظرفیت باربری شالوده سطحی مستقر بر روی خاک مسلح با ژئوگرید
مرتضی جهانی
7
بررسی فشار فعال لرزه ای خاکریز مسلح با عرض محدود بر روی دیوار حائل
فریبرز دهقانی
8
فشار فعال استاتیکی وارد بر دیوار حالئ ناشی از خاکریز مسلح با عرض محدود
امین حسین زاده
9
انتخاب و اولویت بندی چند معیاره شتابنگاشتهای مورد نیاز جهت انجام تحلیل تاریخچه زمانی بر حسب زلزله مبنا
احسان اکبری
10
بررسی تأثیر تغییرات نفوذپذیری در خاک های ماسه ای روانگرا شده بر مدلسازی عددی گسترش جانبی زمین های شیب دار
محمود ملک مکان
11
ارزیابی میزان متراکم سازی و شعاع تأثیر خاک ماسه‌ای در اثر نصب ستون‌های ماسه‌ای تراکمی
عطیه پوررجبی طالمی
12
مطالعه عددی رفتار دیوارهای خاکی میخکوبی شده
پویا نقشین
13
مطالعه عددی رفتار شمع در خاک های روانگرا با استفاده از مدل‌های فنر- میراگر غیر خطی
میثم شایان جعفرآبادی
14
تسلیح بسترهای نرم با استفاده از ژئوتکستایل بمنظور احداث دایک و خاکریزها
سیداسداله حسینی
15
مدلسازی فرآیند همبسته ترمو هیدرو مکانیکال جهت بررسی پایداری
بهزاد روح بخش غیاثی
16
ظرفیت باربری و عملکرد ریز شمع ها در خاکهای ماسه ای
میثم جسمانی
17
مدلسازی عددی تحکیم حراتی در مدافن پسماند های رادیو اکتیو
سمیه دلفان
18
مطالعه عددی رفتار دیوارهای میخکوبی شده در خاک‌های درشت دانه خشک
هدی سالک
19
مدلسازی عددی رفتار شالوده شمعی تحت فرونشست ناشی از برداشت بی رویه آب زیرزمینی
صبا موذنی
20
مطالعه عددی رفتار شالوده مستقر بر خاک رسی نرم بهسازی شده با ستون سنگی محصور با ژئوتکستایلتحت بارگذاری سیکلیک قائم
محمدمهدی فرزانه شریف
21
ارزیابی آزمایشگاهی عوامل موثر بر خاصیت خودترمیمی GCLهای آسیب دیده در مدافن پسماندهای شهری
یعقوب محمدزاده
22
تاثیر جداسازی در کنترل تغییر شکل ها و کاهش اتلاف مصالح در موج شکن های توده سنگی واقع بر پی رسی نرم
حامد قاضی
23
مدل‌سازی عددی رفتار موج‌شکن‌ توده‌سنگی بر روی بستر رسی نرم و ارزیابی تاثیر تسلیح بستر با ژئوتکستایل
صدیقه مسعودی همت آبادی
24
مدلسازی سانتریفیوژی تسلیح سطحی بسترهای نرم با ژئوتکستایل در ساخت موج‌شکن‌های توده‌سنگی
مسعود حق پرست فتیده
25
بررسی تحلیل و عددی توزیع فشار خاک در دیواره های پایدار سازی شده با مهار
کوروش غفاری ایردموسی
26
ارائه مدل تحلیلی برای تعیین فشار فعال استاتیکی و دینامیکی وارد بر دیوار خاک مسلح با عرض محدود با رویه صلب با در نظر گرفتن اثرات قوس زدگی خاکریز
فرزانه فرحبخش
27
بررسی تاثیر مشخصات هندسی سازه بر عملکرد گودبرداری به روش تاپ دان
حمیدرضا اصغری
28
مدلسازی عددی 3 بعدی نصب شمع های ماسه ای تراکمی
مهدی باقری
29
روش تحلیلی برای فشار فعال خاکریز با عرض محدود با در نظر گرفتن قوس زدگی خاک
سحر قبادی
30
رفتار لرزه‌ای اسکله‌های دیواره‌ای انعطاف‌پذیر در خاکهای روانگرا
احمد زاهدی
31
توسعه ی یک مدل رفتاری برای خاک های رسی نرم با در نظر گرفتن رفتار الاستیک ناهمسان و قانون جریان غیرهمراه
علی احمدی
32
مدلسازی فیزیکی نفوذ مصالح سنگی درشت دانه در بستر رسی نرم
ابوالفضل شهبازی
33
مدلسازی المان محدود رفتار سیستم مهار متقابل در گوشه های گود
دنیا سالاروند
34
بررسی تاثیر جداکننده ها بر کاهش نفوذ سنگدانه در بستر سست لجنی
افشین ظاهری
35
مطالعه آزمایشگاهی خاصیت خود ترمیمی GCLها در مجاورت شیرابه زباله.
پیام محمدی شهریور
36
ارزیابی فشارجانبی خاک وارد بر المان‌های میان‌بند در اثر تغییر فاصله شمع‌های نگهبان
هاجر قره داغی
37
تحلیل گروه شمع تحت بار جانبی با استفاده از روش فنرهای غیر خطی
سحر پرنیان
38
رفتار لرزه ای دیوار خاک مسلح عرض محدود با رویه صلب
محمد حاجی آقا
39
مدل سازی سه بعدی رفتار دیواره های گود پایدار شده با روش شمع های نگهبان و انکراژ
فرشاد رشیدی
40
مدل‌سازی سه‌بعدی رفتار دیواره‌های گود پایدار شده با روش بلوک‌های بتنی و انکراژ
حامد عارفی زاده
41
پایدارسازی بستر موج شکن های واقع برروی لایه رسی نرم با استفاده از ژئوتکستایل
مجتبی سعید نژاد
42
مدلسازی عددی اجرای شمع تراکمی ماسه‌ای در خاک ماسه‌ای سست اشباع
صبا موذنی
43
مدلسازی عددی فرونشست زمین ناشی از برداشت آب زیرزمینی
ارمین صفری قلعه
44
تحلیل تاریخچه زمانی دیوارهای حائل وزنی صلب با خاکریز دانه‌ای غیرچسبنده با عرض محدود تحت بار زلزله
مرجان صادقی سرخنی
45
مدلسازی عددی فونداسیون های رادیه ـ ریزشمع برج های خطوط انتقال برق
شهاب پوریان