توصیف مختصر

مقالات و کتب

سوابق پژوهشي:
الف. ترجمه و تاليف:
1.تاليف كتاب اصول مهندسي اينترنت: انتشارات نصّ / 1380 / 560 صفحه/ چاپ سي‌وچهارم / ويراست دوم
2.تاليف كتاب اصول طراحي شبكه‌هاي كامپيوتري/انتشارات نصّ/1384/640 صفحه/ چاپ سوم (برندة دو تقدير ملي)
3.تاليف كتاب امنيت داده‌ها/انتشارات نصّ/1385/440 صفحه/ چاپ اول(برندة يك تقدير ملي)
4.ترجمة مشترك كتاب شبكه‌هاي كامپيوتري/انتشارات نصّ/1382/900 صفحه/ چاپ بيست‌سوم
5.ترجمة آزاد كتاب نفوذگري در شبكه و روشهاي مقابله/ انتشارات نصّ/1381/592 صفحه/چاپ ششم
6.ترجمة كتاب مسيريابهاي سيسكو/انتشارات نصّ/1381/496 صفحه/چاپ چهارم
7.ويراستار كتاب معماري امنيت شبكه / انتشارات نصّ/1386/520 صفحه/چاپ اول
8.ترجمة ويراست چهارم كتاب طراحي، معماري و سازمان كامپيوتر/انتشارات نصّ/1390/778 صفحه/ چاپ نخست
9.ترجمة مشترك كتاب دوجلدي شبكه‌هاي كامپيوتري 1 و 2/انتشارات نصّ/1390/دوجلد 900 صفحه/ چاپ نخست
10.     ترجمه مشترك كتاب شبكه‌هاي كامپيوتري: رويكرد بالا به پايين2/انتشارات نصّ/1390/دوجلد 900 صفحه/ چاپ نخست
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
مقالات:
 
[1] Ehsan Malekian, Ali Zakerolhosseini, “NTRU-Like Public Key Cryptosystems ‎beyond Dedekind Domain Up to ‎Alternative Algebra”, Springer Transactions on Computational Science X - Special Issue on Security in Computing, Part I‎, pp. 25-41 (2010), bibsource = {DBLP, http://dblp.uni-trier.de}.
[2] Ehsan Malekian, Ali Zakerolhosseini, “A Non-Associative Lattice-based Public ‎Key Cryptosystem”, Accepted in Security and Communication ‎Networks, JOHN WILEY & SONS LTD,‎Online ISSN: 1939-0122‎, Print ISSN: 1939-0114‎, ‎THE ATRIUM, SOUTHERN ‎GATE, CHICHESTER, ‎ENGLAND, W SUSSEX, ‎PO19 8SQ.
[3] Ehsan Malekian, Ali Zakerolhosseini, Atefeh Mashatan, “Quaternionic Lattice Based Public Key Cryptosystems”, Accepted in the ISC International Journal of Information Security, iSecurewww.isecure-journal.org, ISSN: 2008-3076 (Online Edition), 2008-2045 (Paper Edition).
 
c) Refereed Conference or LNCS Papers:
[1]     Ehsan Malekian, Ali Zakerolhosseini, “OTRU: A Non-Associative and High ‎Speed Public Key Cryptosystem”, The 15th CSI Symposium ‎on Computer Architecture ‎& Digital Systems, CADS2010, ‎September 23-24, 2010, ‎School of Computer ‎Science, IPM, Tehran, Iran.
[2]     Ehsan Malekian, Ali Zakerolhosseini, “A Classic Example of a Non-‎associative Public Key ‎Cryptosystems”,7th International ISC ‎Conference on Information ‎Security and Cryptology ‎‎(ISCISC’10) September ‎‎15-16, 2010, K.N.Toosi ‎University of Technology, ‎Tehran, I.R.Iran.
[3] Ehsan Malekian, Ali Zakerolhosseini, “A Non-‎associative Public Key ‎Cryptosystem with NTRU Core” (in Farsi), 15th Annual International CSI (Computer Society of Iran) Computer Conference - CSICC’2010, 10-13 March, 2010, Tehran, Iran.
[4] Morteza Nikooghadam, Ehsan Malekian, Ali Zakerolhosseini, “A Versatile Reconfigurable Bit-Serial Multiplier Architecture in Finite Fields GF(2m) ”; 13th Iranian Conference on Electrical Engineering - ICEE2008, Kish Island, Iran;  ADVANCES IN COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING, Communications in Computer and Information Science, 2009, Volume 6, 227-234, Springer, DOI: 10.1007/978-3-540-89985-3_28.
 [5] Morteza Nikooghadam, Mohammad Reza Bonyadi, Ehsan Malekian and Ali Zakerolhosseini ; “A Protocol for Digital Signature Based on the Elliptic Curve Discrete Logarithm Problem”; Journal of Applied Sciences - 426-JAS-ANSI.
[6] Ehsan Malekian, Alireza Assareh, “Detection & Classification of Underwater Acoustic Signals Using Wigner-Vill Distributin in Passive Sonar” (in Farsi), The 7th Iranian Conference On Electrical Engineering - Iran Telecommunication Center, 17-19 May 1999, Tehran, Iran.
[7] Ehsan Malekian, Alireza Assareh, “Underwater Data Transmission Using Continuous Phase FSK Modulation” (in Farsi), 4th Annual International CSI (Computer Society of Iran) Computer Conference (CSICC’98) - Sharif University of Technology, 26-28 Jan 1999, Tehran, Iran
 
d) Papers Submitted for Publication in Refereed Journals/Conferences
[1]     Ehsan Malekian, Ali Zakerolhosseini, “Reducing Hermite Factor in Convolutional Modular Lattice”, to be submitted to SECRYPT 2011: International Conference on Security and Cryptography, Sevilla, Spain.
 
National Conferences and Workshops:
NTRU Public Key Cryptosystem, Workshop On Cryptography Shahid Beheshti University Tehran, Iran, May 12, 2101, http://cryptography.sbu.ac.ir/cryptworkshop2010.htm.
Keynote Speaker at the National Conference on Information and Communication Security, Ahwaz, Khuzestan.
 
مقالات جانبي
þ       منطق فازي: منطق تصميم‌گيري در محيطهاي توام با بي‌دقتي (اطلاعات علمي  ديماه 1375)
þ       جايگاه ذهن و عقل در درك حقيقت (اطلاعات علمي  آبانماه 1375)
 
افتخارات
برترين نويسنده سال براي كتاب امنيت داده‌ها
تقدير بعنوان يكي از نويسندگان كتاب سال براي كتاب اصول طراحي شبكه
تقدير بعنوان يكي از نويسندگان برتر دانشجويي براي كتاب اصول طراحي شبكه
پژوهشگر نمونه 1375 (وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح)
پژوهشگر نمونه سال 1380 (دانشگاه آزاد اسلامي)

دروس ارائه شده

نام درس
 
نمایش 12 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
شبكه هاي كامپيوتري پيشرفته 1711748 3 55 هرهفته يك شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) - ترم اول 1395
معماري پردازنده هاي شبكه 1711900 3 55 هرهفته يك شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) - ترم اول 1395
ارزيابي كارايي سيستم هاي كامپيوتري 1711880 3 55 هرهفته يك شنبه (08:00 - 09:30) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 09:30) - ترم دوم 1394
ارزيابي كارايي شبكه هاي كامپيوتري 1711743 3 55 هرهفته يك شنبه (08:00 - 09:30) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 09:30) - ترم دوم 1394
پروژ ه تحقيقاتي 1711051 3 22 ( - ) - ترم دوم 1394
سمينار 1711890 2 55 هرهفته شنبه (18:00 - 20:00) - ترم دوم 1394
سمينار 1711722 2 02 هرهفته چهار شنبه (18:00 - 20:00) - ترم دوم 1394
مباحث ويژه در امنيت داده 1711870 3 55 هرهفته يك شنبه (09:30 - 11:00) | هرهفته سه شنبه (09:30 - 11:00) - ترم دوم 1394
مباحث ويژه در معماري كامپيوتر 1(امنيت داده) 1711879 3 55 هرهفته يك شنبه (09:30 - 11:00) | هرهفته سه شنبه (09:30 - 11:00) - ترم دوم 1394
شبكه هاي كامپيوتري 1711048 3 01 هرهفته شنبه (09:30 - 11:00) | هرهفته سه شنبه (09:30 - 11:00) - ترم اول 1394
شبكه هاي كامپيوتري پيشرفته 1711748 3 55 هرهفته دو شنبه (09:30 - 11:00) | هرهفته چهار شنبه (09:30 - 11:00) - ترم اول 1394
مباحث ويژه در امنيت داده 1711870 3 55 هرهفته دو شنبه (11:00 - 12:30) | هرهفته چهار شنبه (11:00 - 12:30) - ترم اول 1394
نمایش 12 نتیجه
از 1

پایان نامه ها و رساله ها


آزمایشگاه ها


طرح‌های تحقیقاتی
#
عناوین طرح‌هاى پژوهشى
مجریان
سازمان حامى
محل اجرا
وضعیت طرح
تاریخ تکمیل
1
بررسی و پایش کیفیت داده و اطلاعات دستگاه‌های اجرایی جهت ارزیابی مستمر درگاه و خدمات الکترونیکی
جمشید شنبه زاده, احسان ملکیان, منوچهر کلارستاقی, فرشاد عشقی, میرمحسن پدرام
تکمیل شده
1396
2
بررسی و پایش کیفیت داده و اطلاعات (داده های اطلاعاتی) دستگاه های اجرایی در جهت ارزیابی مستمر درگاه و خدمات الکترونیکی
جمشید شنبه زاده, میرمحسن پدرام, منوچهر کلارستاقی, رویا امجدی فرد, احسان ملکیان, فرشاد عشقی
تکمیل شده
1396
3
بررسی و پایش کیفیت داده و اطلاعات (بانک اطلاعاتی) دستگاههای اجرایی در جهت ارزیابی مستمر درگاه و خدمات الکترونیکی
جمشید شنبه زاده, میرمحسن پدرام, منوچهر کلارستاقی, رویا امجدی فرد, احسان ملکیان, فرشاد عشقی
تکمیل شده
1396
دانشجویان تحت راهنمایی
#
عنوان
افراد
1
احراز هویت در شبکه های رادیو
حمیده کریمی
2
روش احراز هویت چند معیاره در شبکه رادیو شناختگر
شکوفه منجزی کوچک
3
کاهش شبکه های صحیح با نرم و ضرایب لواش متغیر
الهه هاشمی
4
تحلیل توزیع ترافیک از لبه به سوی هسته فرا ساختار شبکه
سیدسعید حمیدی ازاد
5
ارتقاء کیفیت خدمات در شبکه های بی سیم منطقه ای مبتنی بر رادیو شناختگر
پیمان بهین آئین همگینی
6
تحلیل ترافیک حاشیه اینترنت بر اساس روش های کاوشی
مسلم رسائی نسب
7
چالش های امنیتی و تناقض ها در فناوری بلاک چین رویکرد های جایگزین
سیدپارسا طباطبایی
8
تجزیه اعداد صحیح برمبنای کاهش مشبکه
محمداسماعیل خانی چاهریسه
9
سنتز و آنالیز ترافیک خودسان در شبکه های کامپوتری
زینت بهرامی
10
مدل سازی و تحلیل بازار سیاه با تکنیک ھای علم شبکھھای پیچیده
محمدرضا احمدی
11
مدلسازی، طراحی و پیاده‌سازی نمونه اولیه از سیستم پیشنهادگر مبتنی بر دانش شبکه‌های پیچیده بر اساس مجموعه دادگان بومی
مائده نوروزی