توصیف مختصر
 میرمحسن پدرام
دانشیار گروه مهندسی برق و کامپیوتر
زمینه تخصصی: یادگیری ماشین و داده کاوی

 
 
سوابق تحصیلی
#
دوره
دانشگاه محل تحصیل
شهر محل تحصیل
کشور محل تحصیل
تاریخ فارغ‌التحصیلى
میانگین کل
1
کارشناسی برق
صنعتی اصفهان
اصفهان
ایران
1369
2
کارشناسی ارشد برق
تربیت مدرس
تهران
ایران
1373
3
دکتری برق
تربیت مدرس
تهران
ایران
1382
علایق تحقیقاتی
#
عنوان علاقمندى
تاریخ آغاز فعالیت
1
یادگیری ماشین، نظریه یادگیری
2
داده‌کاوی، متن‌کاوی، وب‌کاوی
3
سیستم‌های چند عامله، يادگيری تقویتی
4
مدل‌سازی شناختی
طرح‌های تحقیقاتی
#
عناوین طرح‌هاى پژوهشى
مجریان
سازمان حامى
محل اجرا
وضعیت طرح
تاریخ تکمیل
1
بررسی و پایش کیفیت داده و اطلاعات دستگاه‌های اجرایی جهت ارزیابی مستمر درگاه و خدمات الکترونیکی
جمشید شنبه زاده, احسان ملکیان, منوچهر کلارستاقی, فرشاد عشقی, میرمحسن پدرام
تکمیل شده
1396
2
بررسی و پایش کیفیت داده و اطلاعات (داده های اطلاعاتی) دستگاه های اجرایی در جهت ارزیابی مستمر درگاه و خدمات الکترونیکی
جمشید شنبه زاده, میرمحسن پدرام, منوچهر کلارستاقی, رویا امجدی فرد, احسان ملکیان, فرشاد عشقی
تکمیل شده
1396
3
بررسی و پایش کیفیت داده و اطلاعات (بانک اطلاعاتی) دستگاههای اجرایی در جهت ارزیابی مستمر درگاه و خدمات الکترونیکی
جمشید شنبه زاده, میرمحسن پدرام, منوچهر کلارستاقی, رویا امجدی فرد, احسان ملکیان, فرشاد عشقی
تکمیل شده
1396
4
پژوهش، شناسایی و معرفی موارد مشکوک به تخلف در مجموعه بیمه گذاران و بیمه شده های بیمه درمان (مراکز در مانی طرف قرارداد، مراکز درمانی غیر طرف قرارداد)
میرمحسن پدرام
تکمیل شده
1399
5
پژوهش، شناسایی و معرفی الگوهای تخلفات و تقلبات بیمه های درمان با بهره پیری از هوش مصنوعی
میرمحسن پدرام
تکمیل شده
1398
دانشجویان تحت راهنمایی
#
عنوان
افراد
1
تایید امضا برخط با استفاده از کدگذار-کد گشا
مهرنوش رهبرزارع
2
تشخیص اخبار جعلی با استفاده از یادگیری ژرف
کیارش کیانی هاشمی اصفهانی
3
شبکه عصبی کانولوشنی آبشاری پایانه به پایانه با وضوح چندگانه برای یافتن سند در تصویر
ابراهیم والی زاده انامق
4
جانهی مقادیر گمشده با استفاده از مدل حافظه موقتی سلسله‌مراتبی (HTM)
وجیهه السادات حسینی بیان
5
استفاده از روش های یادگیری عمیق برای بهبود مشکل آغاز سرد در سیستم های پیشنهاد‌ده
حامد طالب پوربناب
6
یک سیستم پیشنهاد دهنده ترکیبی جهت توصیه کالا با استفاده از معیار شباهت و فیلترگذاری مشارکتی
حمیدرضا وکیلیان
7
شکل دهی پاداش برای یادگیری تقویتی با استفاده از استخراج ویژگی غیرخطی از محیط های POMDP
سپیده نهالی
8
بررسی برهمکنش‌های دارویی با شبکه PPI
الهه طاهری نژاد
9
برنامه ریزی خودکار ماموریت دسته ای از پهباد ها با استفاده از معماری شناختی SOAR در یک سامانه ی تحویل بسته
حسین عزیزی نقش
10
توسعه قالب یادگیری تقریبا احتمالا درست برای یادگیری از روی داده های وابسته
سیدمحمدعلی ارغوان
11
طراحی مفهومی نظام پایش و ارزیابی کیفیت بخش خدمات رفاهی دانشگاه خوارزمی
فاطمه پرویز
12
ارائه یک روش بهبود یافته جهت تشخیص نفوذ در شبکه با استفاده از الگوریتم‌های داده‌کاوی
ایوب صفائی شکرانلو
13
بررسی برهمکنش های دارو یی با شبکه پی پی آی
14
طراحی مفهومی نظام پایش و ارزیابی کیفیت سیستم آموزشی در دانشگاه خوارزمی
معصومه قلیچ خانی
15
بهبود طبقه بندی سیگنال مغزیEEG ناشی از تصورات حرکتی در سیستم واسط مغز و رایانه براساس منطق فازی و الگوریتم‌های فرایافتاری
رضا اقبالی
16
بهبود سیستم های پیشنهادده گروهی با رویکردی چنددیدگاهه
مریم صادقی
17
سیستم پیشنهادده خبری با استفاده از تحلیل رفتار کاربر در بازه زمانی
فاطمه احمدزاده
18
یادگیری رتبه دهی برای سیستم هایپیشنهاد ده فیلم
الهام قربانی
19
دنباله کاوی فازی بر اساس فاکتور سودمندی برروی جریان داده
نسیم حسین زندی
20
کشف سرقت از متون علمی به کمک یک روش یافتاری
اکبر زمردی عزت
21
پیش بینی موضوعات ناهنجار توییت های فارسی در شبکه اجتماعی توییتر
سعید عیوضی
22
تحلیل معیار درستی تصمیم گیری با استفاده از ردگیر چشم
ایدا پاک نیت
23
شناسـایی واژه ناگفته از فعـالیت‌‌های مغز به کمک سیگنال EEG
امین هنرمندی شاندیز
24
مدلسازی رشد خوردگی خطوط لوله هیدروکربنی به کمک شبکه‌های عصبی
کیانوش راکی زاده
25
بهبود روش ناپارامتری آنالیز مولفه‌های مستقل با کمک تحلیل آماری توابع هسته مختلف
فایزه اله ابادی
26
مدل سازی رفتار خریداران مسکن با استفاده از سیستم ها ی چند عامله و ویژگی ها ی شناختی
سمیه محمدزاده
27
سیستم توصیه گر برای خبر فارسی
هادی غریبی
28
بهبود یادگیری تقویتی مبتنی بر توجه بصری
محمد نیکروان
29
مدلسازی رفتار گروه سربازان با استفاده از سیستم های چند عامله ویژگی های شناختی
امیرحسین مصباح
30
جانمایی حسگر ها در محیط های بسته با اولویت های متفاوت با استفاده از الگوریتم بهینه سازی فاخته
محمدرضا دودانگه
31
مدیریت منابع به شکل پویا برای برنامه های کاربردی در رایانش ابری
محمدامین ظاهری
32
دسته بندی متون به زبان فارسی با رویکرد شناختی
مهران پورعلی
33
شناسایی علاقه‌ی کاربران به کمک LDA
خجسته جلالی
34
فهم زبان گفتاری در چهارچوب یادگیری افتراقی
مجید حاجیلو
35
کشف ارتباط بین پلی مورفیزم های موجود در ویروس ایدز
فریبا روفی سوسهاب
36
تشخیص بیماری مغزی از سیگنال های الکتروانسفالوگرام با استفاده از یادگیری مبتنی بر تئوری اطلاعات
اریا خادمی
37
روشی انرژی کارا برای ردیابی هدف در شبکه حسگرهای بی سیم، با استفاده از خوشه بندی چگالی-پایه ی پویا
فرید مهدی پور
38
کاوش الگوهای تمایزی جهشی با استفاده از ساختار ZBDD
الهام کاظمی
39
بهبود یادگیری تقویتی در محیط های نیمه رویت پذیر با استفاده از شکل دهی کنش ها
فیروزه حجازی
40
دسته بندی صفحات وب با استفاده از مدل های موضوعی
مهناز کامران
41
تگ‌زنی خودکار متون فارسی با استفاده از مدلهای موضوعی
حیدر قاسمی
42
کشف و دنبال کردن موضوعات در اسناد متنی وب با استفاده از مدل های موضوعی برخط
ابراهیم مبصری مقدم
43
تشخیص موضوع های نهان در اسناد متنی با استفاده از مدل زبانی عصبی
عباس مشایخ
44
شناسایی سرقت علمی در اسناد فارسی بر اساس مدل سازی موضوعی
بنفشه محمدیان
45
آرایه الگوریتمی برای حفظ مرمانگی داده ها در مقابل فرآیند استخراج الگوهای پدیدار شونده حساس میان دو مجموعه داده
سارا خلیلی
46
پردازش جریان های داده با به کارگیری یادگیری تقویتی در شبکه ی عصبی بازگشتی
نبی اله میراشهء
47
تقریب پایین رتبه ماتریسهای بزرگ بوسیله روش های تصادفی
سروناز حاتمی راد
48
مدیریت ریسک (عملیاتی) در بانکداری با تکنیک شبکه بیزی فازی
مژگان منصوری
49
الگوریتمی برای حفظ محرمانگی در مقابل استخراج الگوهای حساس پدیدار شونده گرافی
سیدعلی حسینی
50
برنامه ریزی بودجه پروژه های عمرانی شرکت گاز استان تهران به کمک داده کاوی و بهینه سازی زیر پیمانه ای
مهدی پیغان
51
پیش بینی برهم کنش های پروتیین
نیلوفر حق جو
52
بهبود تخمین و تحلیل داده های ریزآرایه به کمک انتخاب ویژگی و خوشه بندی طیفی شبکه ها ی شباهت معنایی ژن
سمیرا مالی
53
شناسایی کنش های میان ژنی
فرناز جیران نژاد
54
بازیابی اسنادعلمی با توجه به گراف استناد انها
الهام غفارزاده ینگجه
55
مدل سازی حفظ حریم خصوصی شبکه های اجتماعی بر اساس گمنام سازی داده با هدف حفظ کارای
مرتضی سلطانی
56
ساختار عصبی تقریب تابع مبتنی بر DIGNET برای یادگیری تقویتی
نجمه علی بابایی درمنی
57
پنهان سازی الگوهای دنباله‌ای برای داده های عددی
علیاسادات بهبهانی
58
مونتاژ ژنوم با استفاده از داده‌های حاصل از نسل جدید تکنیک‌های توالی یابی، با احتساب تکرارهای موجود در ژنوم
راضیه رحمانی
59
بهبود لایه ادغام در شبکه های CNN با استفاده از خواص توپولوژیکی
مهدی حسینی مقدم
60
روشی برای خلاصه سازی چکیده‌ای تک سندی با استفاده از شبکه عصبی عمیق راهنمایی شده
محمد پورشیرازی
61
حفظ حریم خصوصی تفاضلی در سامانه‌های ازدحام‌سنجی تجهیزات موبایل
الهام فخری
62
شناسایی احساسات براساس سیگنال های الکتروانسفالوگرام وفیزیولوژیکی به کمک یادگیری ژرف
مهسا پورحسین کلاشمی
63
پیش بینی ناتوانی ناشی از گردن درد با استفاده از یادگیری ماشین به همراه طراحی اپلیکیشن کاربردی
مهرناز غلامشاهی
64
خلاصه‌سازی چکیده‌ای با استفاده از یادگیری تقویتی ژرف با رویکرد نشانِش جمله‌ای
مهدی قدمی
65
پاسخگویی به جستارها با استفاده از خلاصه‌سازی استخراجی به وسیله یادگیری عمیق تقویتی با رویکرد نشانش جمله‌ای و رتبه بندی
جواد خدادادی
66
بهبود تشخیص بیماری آلزایمر بر اساس سیگنال‌های الکتروانسفالوگرافی به کمک یادگیری ژرف انتقالی
الهام فخری
67
استفاده از ابرایچیموکو و خود رمزگذارها برای افزایش میزان سود و کاهش حد ضرر معاملات با استفاده از الگوریتم بهینه‌سازی سیاست (PPO)
میثم خیرالله نژاد
68
پیش‌بینی نرخ رقابت مشتریان در‌خرید با شبکه‌‎عصبی‌مصنوعی از طریق هوشمندسازی بخش بازاریابی سیستم‌ برنامه‌ریزی منابع سازمان در مرحله پیاده سازی، با هدف افزایش سودآوری کسب‌و‌کار
فرهاد احدی کلو
69
ترجمه ماشینی به کمک شبکه های عصبی ژرف گرافی و روش های معنایی
مریم درستی
70
تشخیص استعاره با استفاده از نظریه‌های تشخیص استعاره و شبکه‌های عصبی گرافی
شقایق لولو
71
تشخیص آشناپنداری با تصویر چهره بر اساس طیف‌نگاری کارکردی نزدیک فروسرخ به کمک مدل‌های گرافی احتمالاتی
رقیه فرجی الموتی
72
تشخیص زودهنگام بیماری آلزایمر به کمک شبکه‌های عصبی گرافی مکانی-زمانی و داده‌های چندماهیتی
یاسین امینی
73
تشخیص اخبار جعلی بر اساس مدل ParsBERT با توجه به رخ‌نمای کاربر
محمدرضا احمدی
74
سیستم پیشنهادده مناقصات مبتنی بر یادگیری ژرف
مائده نوروزی
75
خلاصه سازی چگیده ای با استفاده از یادگیری تقویتی ژرف با رویکرد نشانش جمله ای
مهدی قدمی
76
مدلی برای برنامه‌ریزی زمانی تعمیر و نگهداشت پیشگیرانه دوچرخه های اشتراکی
فروزان نقدی اغچه
77
تشخیص زودهنگام اختلال نقص توجه - بیش فعالی (ADHD) با کمک داده های MRI
الهه حسینی
دروس ترم جاری
715 - یادگیری ماشین - روز: دوشنبه - از ساعت 13:30 تا 15:30
715 - یادگیری ماشین - روز: یک شنبه - از ساعت 08:00 تا 10:00
710 - داده کاوی محاسباتی - روز: یک شنبه - از ساعت 10:00 تا 12:00
710 - داده کاوی محاسباتی - روز: شنبه - از ساعت 10:00 تا 12:00
710 - داده کاوی محاسباتی - روز: شنبه - از ساعت 08:00 تا 10:00
853 - بهینه سازی محدب - روز: شنبه - از ساعت 10:00 تا 12:00
853 - بهینه سازی محدب - روز: دوشنبه - از ساعت 08:00 تا 10:00
125 - پروژه نرم افزار - روز: چهارشنبه - از ساعت 15:30 تا 17:30
132 - هوش مصنوعی وسیستم های خبره - روز: دوشنبه - از ساعت 08:00 تا 10:00
132 - هوش مصنوعی وسیستم های خبره - روز: شنبه - از ساعت 08:00 تا 10:00
125 - پروژه نرم افزار - روز: یک شنبه - از ساعت 15:30 تا 17:30