ورود به پنل کاربری
دکتر علی اکبر احمدی
مشخصات
مهارت ها
فعالیت ها
آموزش
پژوهش
انتشارات
عضویت

تحصیلات

·         دکترا: مهندسی برق-کنترل، دانشگاه تهران، 1393.

         ·         MBA: دانشگاه تهران، 1393.

·         فوق لیسانس: مهندسی برق-کنترل، دانشگاه تربیت مدرس، 1386.

·         لیسانس: مهندسی برق-کنترل، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، 1384.


جوایز و افتخارات

·         فارغ ­التحصیل رتبه یک در مقطع کارشناسی ارشد

·         جایزه بهترین مقاله در گروه اتوماسیون و کنترل در بیست و نهمین کنفرانس مهندسی برق ایران

مقالات و کتب

[1] A.-A Ahmadi and F. R. Salmasi, “Detection and isolation of actuator and sensor faults for networked control systems,” Optimal Control Applications and Methods, DOI: 10.1002/oca.2260, 2016.

[2] A.-A. Ahmadi and F. R. Salmasi, “Observer-based reliable control for Lipschitz nonlinear networked control systems with quadratic protocol,” International Journal of Control, Automation, and Systems, vol. 13, no. 3, pp. 753-763, Jun. 2015.

[3] A.-A Ahmadi, F. R. Salmasi, M. Noori-Manzar and T. Abbasian Najafabadi, “Speed sensorless and sensor-fault tolerant optimal control PI regulator for networked DC motor systems with unknown time-delay and packet dropout,” IEEE Transactions on Industrial Electronics, vol. 61, no. 2, pp. 708-717, Feb. 2014.

[4] A.-A. Ahmadi and V. J. Majd, “Robust synchronization of a class of uncertain chaotic systems,” Chaos, Solitons & Fractals, vol. 42, no. 3, pp. 1092-1096, Oct. 2009.
[5] A.-A. Ahmadi and V. J. Majd, “GCS of a class of chaotic dynamic systems with controller gain variations,” Chaos, Solitons & Fractals, vol. 39, no. 3, pp. 1238-1245, Feb. 2009.

[6] A.-A Ahmadi and F. R. Salmasi, “A mixed H∞ approach for detection and isolation of simultaneous actuator and sensor faults for networked control systems,” International Symposium on Industrial Electronics, Rio de Janeiro, Brazil 2015.

[7] A.-A. Ahmadi and F. R. Salmasi, “Estimation and reconstruction of multiple system, actuator and sensor faults in time-delayed linear systems,” 9th IEEE International Conference on Control and Automation (ICCA), Santiago, Chile, Dec. 2011, pp. 590-595.

[8] علی اکبر احمدی، "بررسی تراکنش داده در سیستم­های اندازه­ گیری ناحیه گسترده"، کنفرانس ملی فناوری، انرژی و داده با رویکرد مهندسی برق و کامپیوتر، کرمانشاه، 1394.
[9] علی اکبر احمدی، گئورگ قره­ پتیان، شاهپور ابراهیمی، "اصلاح روش بهینه­ سازی چندعامله به منظور طراحی کنترل کننده بهبودیافته بار فرکانس"، بیست و نهمین کنفرانس بین­ المللی برق، تهران، 1393.
[10] علی اکبر احمدی، امین رجبی، "نقش استراتژیک مولدهای تولید پراکنده در تامین برق ساختمان­های مسکونی و تجاری: معرفی، ملاحظات فنی و چالش ها"،هفتمین همایش مهندسی برق، بابلسر، 1393.


دروس ارائه شده

نام درس
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
بهینه سازی محدب 846 مهندسی برق