توصیف مختصر

          ·   استادیار گروه مهندسی برق و کامپیوتر

          ·   زمینه های تحقیقاتی: سیستم های سایبرفیزیکال، تشخیص و شناسایی عیب

سوابق تحصیلی
#
دوره
دانشگاه محل تحصیل
شهر محل تحصیل
کشور محل تحصیل
تاریخ فارغ‌التحصیلى
میانگین کل
1
کارشناسی مهندسی برق- کنترل
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
1384/06/31
2
کارشناسی مهندسی برق گرایش کنترل
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
1384/06/31
3
کارشناسی ارشد مهندسی برق- کنترل
دانشگاه تربیت مدرس
1386/09/12
4
دکتری تخصصی مهندسی برق- کنترل
دانشگاه تهران
1393/12/16
علایق تحقیقاتی
#
عنوان علاقمندى
تاریخ آغاز فعالیت
1
سیستم های کنترل شبکه ای
2
تشخیص عیب و سیستم های کنترل تحمل پذیر عیب
3
امنیت سایبری در سیستم های کنترل
4
کنترل فرآیند و اتوماسیون صنعتی
5
کنترل ریزشبکه ها
طرح‌های تحقیقاتی
#
عناوین طرح‌هاى پژوهشى
مجریان
سازمان حامى
محل اجرا
وضعیت طرح
تاریخ تکمیل
1
مطالعات تطبیقی استانداردها، ضوابط و راهبردها حکمرانی الکترونیکی
رضا شهبازیان, سیده لیلی میرطاهری, علی اکبر احمدی
تکمیل شده
1399
دانشجویان تحت راهنمایی
#
عنوان
افراد
1
طراحی سیستم مدیریت توان مقاوم با پیش‌بینی تولید و مصرف و به همراه بارهای بحرانی در ریزشبکه DC
مهدی اسماعیلی صداپشته
2
طراحی کنترل‌کننده برای سیستم‌های عملیات از راه دور تک-راهبر چند-رهرو
پرنیان خان زاده قصاب
3
مسئله ردیابی در سیستم های عملیات از راه دور رباتیک بدون اندازه گیری نیرو و سرعت در حضور تاخیر زمانی
امیررضا محبتیان
4
طراحی رویتگر برای تشخیص حمله سایبری خروجی در سیستم‌های قدرت
سیدمهدی میرهادی
5
طراحی آشکارساز حمله سایبری در سیستم ‌های قدرت
فاطمه نجفی کرسامی
6
طراحی سیستم مدیریت توان مقاوم برای یک ریزشبکه ترکیبی
مجید حاجی حاجی
7
کنترل آرایش با تحمل عیب گروهی از کوادروتورها در حضور عیب عملگری
قاسم سالارپور غربا
8
بررسی و بهبود محافظه کاری در رویکرد کنترل مبتنی بر پسیویتی در حوزه زمان در سیستم های عملیات از راه دور دارای تاخیر
محسن صالحی
9
سنکرون سازی سیستم های آشوبناک در حضور حمله سایبری در سیستم های پایه یا پیرو
مرضیه صمیمیت
10
سنکرون سازی سیستم های آشوبناک در حضور حمله سایبری در کانال مخابراتی
شقایق نوبخت
11
مدیریت بهینه مقاوم پارکینگ های هوشمند با در نظر گرفتن نایقینی مولدهای تولید پراکنده و ورود و خروج خودروهای الکتریکی
حامد حنیفی
12
تشخیص آشناپنداری با تصویر چهره بر اساس طیف‌نگاری کارکردی نزدیک فروسرخ به کمک مدل‌های گرافی احتمالاتی
رقیه فرجی الموتی
دروس ترم جاری
890 - سمینار - روز: دوشنبه - از ساعت 15:30 تا 17:30
846 - اتوماسیون صنعتی - روز: چهارشنبه - از ساعت 13:30 تا 15:30
846 - اتوماسیون صنعتی - روز: شنبه - از ساعت 13:30 تا 15:30
844 - سیستم های عیب یابی وکنترل تحمل پذیر خطا - روز: شنبه - از ساعت 15:30 تا 17:30
844 - سیستم های عیب یابی وکنترل تحمل پذیر خطا - روز: چهارشنبه - از ساعت 15:30 تا 17:30
844 - سیستم های عیب یابی وکنترل تحمل پذیر خطا - روز: دوشنبه - از ساعت 15:30 تا 17:30
844 - سیستم های عیب یابی وکنترل تحمل پذیر خطا - روز: چهارشنبه - از ساعت 08:00 تا 10:00
844 - سیستم های عیب یابی وکنترل تحمل پذیر خطا - روز: سه شنبه - از ساعت 15:30 تا 17:30
125 - پروژه نرم افزار - روز: چهارشنبه - از ساعت 15:30 تا 17:30
125 - پروژه نرم افزار - روز: شنبه - از ساعت 13:30 تا 15:30
042 - کارگاه برق - روز: یک شنبه - از ساعت 13:30 تا 15:30
042 - کارگاه برق - روز: یک شنبه - از ساعت 08:00 تا 10:00