توصیف مختصر

توضیحات استاد

سوابق تحصيلي

 • دکترای برق و کامپیوتر دانشگاه مک مستر کانادا
 • کارشناسی ارشد مهندسی برق و کامپیوتر (معماری کامپیوتر) دانشگاه تهران
 • کارشناسی مهندسی کامپیوتر سخت افزار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

سوابق علمی

 • پایان نامه دکتری : An Analytic of Network on Chips (NoCs) in FPGAs
 • پابان نامه کارشناسی ارشد: بررسی و بهبود روشهای کاهش توان NoC  ها با قابلیت پیکربندی مجدد در فناوری نانو

Improving the Power Reduction Techniques for Reconfigurable Network on Chip)  (

 • پایان نامه کارشناسی: طراحی رابطهای VGA برای ورودی ISA   با استفاده از تکنولوژی FPGA

  (Design of a VGA interface Card for ISA slot based on FPGA)

زمینه های تحقیقاتی:

 • Interconnection Networks (NoCs)
 • Cache-Coherence Many-Core Architecture
 • Approximate Computing
 • Solid-State Drives (SSD)
 • Digital Testing and Design for Test (DFT)
 • Machine Learning Acceleration

سوابق آموزشی :

 • طراحی سخت افزاری سیستمهای دیجیتال با VHDL  (کارشناسی ارشد)، بهمن 99
 • طراحی خودکار سیستمهای کامپیوتری (کارشناسی) ، بهمن 99
 • مبانی رایانش ابری، مهر 99
 • طراحی سخت افزاری سیستمهای دیجیتال با VHDL  (کارشناسی ارشد) ، مهر 99
 • معماری کامپیوتر پیشرفته  (Advanced Computer Architecture)، مهر 99
 • سیستم های توزیع شده  (کارشناسی ارشد)، بهمن98
 • طراحی سیستم های روی تراشه  (کارشناسی ارشد)، بهمن98
 • طراحی خودکار سیستمهای کامپیوتری (کارشناسی) ، بهمن97 و 98
 • طراحی سیستمهای دیجیتال با VHDL  (کارشناسی ارشد) ، بهمن97
 • آزمون و آزمون پذیری (Test and Testable Design) ، مهر 97 و 98
 • معماری کامپیوتر پیشرفته  (Advanced Computer Architecture)، مهر 97 و 98
 • طراحی خودکار سیستمهای کامپیوتری (کارشناسی) ، بهمن 96
 • مباحث ویژه در معماری کامپیوتر (کارشناسی ارشد) ، بهمن 96
 • طراحی سیستمهای دیجیتال با VHDL  (کارشناسی ارشد) ، بهمن 96
 • آزمون و آزمون پذیری (Test and Testable Design) ، مهر 96
 • معماری کامپیوتر پیشرفته  (Advanced Computer Architecture)، مهر 96
 • طراحی سیستمهای دیجیتال با VHDL  (کارشناسی ارشد) ، بهمن 95 
 • آزمون و آزمون پذیری (Test and Testable Design) ، مهر 59
 • معماری کامپیوتر پیشرفته  (Advanced Computer Architecture)، مهر 95
 • آزمایشگاه ریزپردازنده (Microprocessor Lab) ، مهر 95
 • سمینار کارشناسی ارشد، مهر 94 و  بهمن 94 
 • طراحی سیستمهای دیجیتال با VHDL  (کارشناسی ارشد)، مهر 94 و  بهمن 94
 • ریزپردازنده (Microprocessor System Design)، مهر 94 و  بهمن 94 
 • آزمایشگاه ریزپردازنده   (Microprocessor Lab) ، مهر 94 و  بهمن 94 
 • معماری کامپیوتر پیشرفته  (Advanced Computer Architecture)، مهر 94
 • معماری کامپیوتر پیشرفته  (Advanced Computer Architecture) ، بهمن 93
 • آزمایشگاه ریزپردازنده ((Microprocessor Lab  ، مهر 93 و  بهمن 93 
 • ریزپردازنده   Microprocessor System Design)) ، مهر 93 و  بهمن 93 
 • مبانی کامپیوتر و برنامه نویسی  (Fundamental of Computer and Programming) ، مهر 93
 •  معماری کامپیوتر ( Computer Architecture)  در دانشگاه مک مستر کانادا به مدت 3 ترم (استادیار)
 • ارتباطات اینترنت پیشرفته ( Advanced Internet Communications ) در دانشگاه مک مستر کانادا به مدت 3 ترم (استادیار)
 • طراحی سیستمهای دیجیتالی ( Digital Systems Design ) در دانشگاه مک مستر کانادا به مدت 1 ترم
 • سیستمهای نهفته (Embedded Systems) در دانشگاه مک مستر کانادا به مدت 1 ترم (استادیار)
 

دانشجویان:

 • Mohsen Seyyedi Saravi ­(co-supervised with Dr. Mirtaheri)
 • Alireza Lashgari ­(co-supervised with Dr. Asghari)
 • Sajad Ansarian  (co-supervised with Dr. Asghari)

دانشجویان فارغ التحصیل شده:

 • Mohammad Bahrami (co-supervised with Dr. Asghari)
 • Seyyed Mehdi Mirzamani Bafghi (co-supervised with Dr. Asghari)
 • Ali Forghani Alah Abadi (co-supervised with Dr. Asghari)
 • Sajad Motalebzadeh (co-supervised with Dr. Asghari)
 • Seyyed Sahand Naghib Hashemi (co-supervised with Dr. Asghari)
 • Mohammad Sadegh Moradian ­(co-supervised with Dr. Asghari)
 • Pouran Soleymani
 • Behnam Shamshirsaz ­(co-supervised with Dr. Asghari)
 • Ramin Gholami Taghizadeh (co-supervised with Dr. Asghari)
 • Asal Khanbadr ­(co-supervised with Dr. Asghari)
 • Fahimeh Hajizadeh ­(co-supervised with Dr. Asghari)
 • Azam Karamyar (co-supervised with Dr. Asghari)
 • Ali Geravand ­(co-supervised with Dr. Asghari)
 • Davood Khalili ­(co-supervised with Dr. Asghari)
 • Mahyar Nazari (co-supervised with Dr. Asghari)
 • Shahab Bostanchi (co-supervised with Dr. Asghari)
 • Mohammadreza Fartash
 • Rahim Derakhshan
 • Narges Akbari (co-supervised with Dr. Asghari)
 • Shahab Golpaiegan (co-supervised with Dr. Asghari)
 • Reza Gholami Taghizadeh (co-supervised with Dr. Asghari)
 • Fereshteh Pourdad ­(co-supervised with Dr. Asghari)
 • Azam Karamyar ­(co-supervised with Dr. Asghari)
 • Ali Azadikhah ­(co-supervised with Dr. Asghari)

مقالات چاپ شده در ژورنال:

 
 • B. Shamshirsaz, M. Binesh Marvasti, S. A. Asghari , “An Improved Process Supervision and Control Method for Malware Detection”, The International Arab Journal of Information Technology (IAJIT), 2021.
 
 • Fahimeh Hajizadeh, Mohammadreza Binesh Marvasti, Seyyed Amir Asghari, Amir M. Rahmani, Abbas Mollaei, “Configurable DSI Partitioned Approximate Multiplier”, Future Generation Computer Systems, Vol. 115, PP. 100-114, Feb. 2021
 
 •  رضا غلامی تقی زاده، محمدرضا بینش مروستی، سید امیر اصغری، رامین غلامی تقی زاده، "یک لایه ترجمه فلش جدید با قابلیت بروزرسانی درون بلوکی"، مجله علمی پژوهشی رایانش نرم و فناوری اطلاعات، مرداد 1399.
 
 • S. Amir Asghari, M. Binesh Marvasti, and M. Daneshtalab, "A Software Implemented Comprehensive Soft Error Detection Method for Embedded Systems", Elsevier journal of Microprocessors and Microsystems (MICRO), June 2020.
 
 • A. Khanbadr, M. Binesh Marvasti,S. Amir Asghari, S. Khanbadr, and Amir M. Rahmani, "A novel method for victim block selection for NAND flash-based solid state drives based on scoring", The Journal of Supercomputing, Springer, April 2020.
 
 • Ramin Taghi Zadeh,Reza Taghi Zadeh,F. Khakpash , M. Binesh Marvasti,S. Amir Asghari, and M. Daneshtalab, "CA-Dedupe: content-aware deduplication in SSDs ", The Journal of Supercomputing, Springer, March 2020.
 
 • M. Nazari, R. Taghi Zadeh, S. Amir Asghari, M. Binesh Marvasti, and Amir M. Rahmani, "FRCD: Fast Recovery of Compressible Data in Flash Memories", Elsevier journal of Computers and Electrical Engineering (COMPELEC), April 2019.
 
 • S. Amir Asghari, M. Binesh Marvasti, and Amir M. Rahmani, “Enhancing transient fault tolerance in embedded systems through an OS task level redundancy approach”, Elsevier Journal of Future Generation Computer Systems (FGCS), May 2018.
 
 • سید مرتضی عنایتی، سید امیر اصغری، گلنوش عبایی، محمدرضا بینش مروستی ،"ارائه یک الگوریتم بهبود یافته وبکاوی برای وب معنایی"،Soft Computing Journal، ISC، پاییز 95.
 
 • M. Binesh Marvasti and T.H. Szymanski, “An Analysis of Hypermesh NoCs in FPGAs”, IEEE Transactions on Parallel and Distributed Systems (TPDS), Jan 2015.
 
 • M. Binesh Marvasti and T.H. Szymanski, “An Analysis of Mesh and Hypercube NoCs in FPGAs”, IEEE Transactions on CAD, ِDec. 2013.
 

مقالات چاپ شده در کنفرانس:

 • P. Soleimani, M. Binesh Marvasti, and P. Ghorbanzadeh, “Hybrid Traffic Management Method Based on Combination of IOV and VANET Network in Urban Routing for Emergency Vehicles”, 4th International conference on Smart Cities, Internet of Things and Applications, Iran, September 2020.
 
 • A. Khanbadr, M. Binesh Marvasti, S. A. Asghari, S. Khanbadr، " The SBM: A Victom BlockSelection Method Based on Min-heap Priority Queues "،  International Symposium on Real-Time and Embedded Systems and Technologies (RTEST), June 2020
 
 • علی گراوند، محمدرضا بینش مروستی، سید امیر اصغری، "ارائة يک روش بهبود یافته هیپریدی برای لایه ترجمه آدرس در حافظه های SSD"، ششمین کنفرانس ملی در مهندسی برق و کامپیوتر ایران، اردیبهشت 1398.
 
 •  سحر دادالهی، سيد امير اصغري، محمدرضا بینش مروستی، "الگوریتم MEDDEEC، یک روش بهبود یافته جهت کاهش انرژی مصرفی در شبکه های حسگر بیسیم ناهمگن"، چهارمین کنفرانس موضوعات نوین در علوم کامپیوتر و اطلاعات، بهمن 97
 
 • مهیار نظری، رضا غلامی تقی زاده،فرشته پورداد، سید امیر اصغری، محمدرضا بینش مروستی، "رائه روشي بهبوديافته جهت عملكرد پشتيبان گيري و بازيابي اطلاعات متاداده در حافظه هاي SSD مبتني برNAND فلش "، سومين كنفرانس ملی در مهندسی کامپیوتر، آذر 97
 
 • مهیار نظری، رضا غلامی تقی زاده،فرشته پورداد، سید امیر اصغری، محمدرضا بینش مروستی، "ارائه يك روش نوين براي بازيابي سريع ابردادههاي از دسترفته در هنگام قطع ناگهاني منبع تغذيه در درايوهاي حالت جامد"، سومين كنفرانس بين المللي مهندسي برق، شهریور 97
 
 • هدی ابیضی، سید امیر اصغری، قربان خردمندیان، محمدرضا بینش مروستی ،"ارایه یک روش جدید در شناسایی الگوهای پرت با استفاده از روش های بدون نظارت و الگوریتم ژنتیک"، نهمین کنفرانس ملی فرماندهی و کنترل ایران، آذر 95.
 
 •  شهاب گلپایگان ، رضا غلامی تقی زاده ، محمدرضا بینش مروستی، سید امیر اصغری ،"پیمایش الگوریتم‌ها  و ساختارهای جدید برای بهبود کارآیی و قابلیت اطمینان حافظه‌های NAND فلش در مراکز داده"، نهمین کنفرانس ملی فرماندهی و کنترل ایران، آذر 95.
 
 • M. Binesh Marvasti and T. H. Szymanski, “A power-area analysis of NoCs in FPGAs”, In Proc. 25th IEEE International SOC Conference (SOCC), Oct. 2012.
 
 • M. Binesh Marvasti and T. H. Szymanski, “The performance of hypermesh NoCs in FPGAs” In Proc. 30th IEEE International Conference on Computer Design (ICCD), Sept. 2012.
 
 • M. Binesh Marvasti, M. Daneshtalab, A. Afzali-Kusha and S. Mohammadi, “PAMPR: Power-Aware and Minimum Path Routing Algorithm for NoCs”, IEEE-ICECS, Malta, pp. 418-421, Sept. 2008.
 
 • Salehpour, M. Zamani, A. Rahmani , M. Binesh Marvasti, S. Mohammadi, and H. Pedram, “A Novel Test Environment for Template Based QDI Asynchronous Circuits”, IEEE-ICECS, Malta, pp. 526-529, Sept. 2008.
 
 • V. Najafi, M. Jenabi, S. Mohammadi, A. Fotowat Ahmadi, and M. Binesh Marvasti, “A Dual Mode EPC Gen 2 UHF RFID Transponder in 0.18μm CMOS”, IEEE-ICECS, Malta, pp. 1135-1138, Sept. 2008.
 
 • M. Binesh Marvasti, M. Sanei, A. Afzali-Kusha and S. Mohammadi, “Time-Efficient Power-Constrained Core Mapping Algorithm in NoC Based on Genetic Algorithm”, IEEE-EWDTS, Armenia, pp. 205-210, Sept. 2007.  (The Best Regular Paper)
 
 • M. Binesh Marvasti, S. Safari, A. Afzali-Kusha and S. Mohammadi, “A Novel Fault-Tolerant Reconfigurable NoC Architecture”, IEEE-EWDTS, pp. 682-686, Sept. 2007.
 

عضو تیم علمی و اجرایی:

 • نهمین دوره کنفرانس آموزش الکترونیکی (E-Learning)، دانشگاه خوارزمی، اسفند 93
 • سومین دوره مسابقات ملی سخت افزار، دانشگاه شهید بهشتی، اردیبهشت 95
 • عضو شورای انفورماتیک دانشگاه خوارزمی، تیر 95 تا کنون
 • رابط بین الملل دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه خوارزمی، مرداد 99 تا کنون

(Reviewer) داور  در مقالات ذیل:

 • IEEE Transactions on Parallel and Distributed Systems (TPDS)
 • IEEE Transactions on Computer (TC)
 • IEEE Transactions on Computer-Aided Design (TCAD)
 • Elsevier Journal of System Architecture (JSA-Elsevier)
 • Elsevier Journal of Computer and Electrical Engineering (EES-Elsevier)
 • Supercomputing (Springer)

دستاوردهای پژوهشی-صنعتی:

 • تعریف پروژه و راهنمایی طرح پژوهشی-صنعتی "طراحی و پیاده سازی فیلترکننده سخت‌افزاری ارتباطات شبکه بر اساس آدرس IP، پورت، نام دامنه، و URL" در راستای حل مشکل امن سازی زیرساخت­های شبکه کشور، مرکز مدیریت راهبردی امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات (افتا) نهاد ریاست جمهوری، 1396
 • طراحی و ساخت برد آموزشیFPGA Training Board  برای آزمایشگاه های معماری کامپیوتر و مدارهای منطقی دانشگاه ، 1385
سوابق تحصیلی
#
دوره
دانشگاه محل تحصیل
شهر محل تحصیل
کشور محل تحصیل
تاریخ فارغ‌التحصیلى
میانگین کل
1
کارشناسی مهندسی کامپیوترمعماری کامپیوتر
دانشگاه آزاداسلامی واحدتهران مرکزی
1384/06/31
2
کارشناسی ارشد
دانشگاه تهران
تهران
ایران
1386
18.23
3
دکترا
McMaster University
Hamilton
Canada
1392
A
آشنایی با زبان
#
زبان
میزان مهارت ترجمه
میزان مهارت مکالمه
1
انگلیسی
عالی
عالی
علایق تحقیقاتی
#
عنوان علاقمندى
تاریخ آغاز فعالیت
1
Interconnection Networks (NoCs), System on Chip (SoC)
2
Cache-Coherence Many-Core Architectures
3
Approximate Computing
4
Solid-State Drives (SSDs)
5
Digital Testing and Design For Test (DFT)
6
Machine Learning Acceleration
دانشجویان تحت راهنمایی
#
عنوان
افراد
1
طراحی سخت افزاری فیلتر کننده ارتباطات شبکه با ipها،url و دامنه های آلوده
شهاب الدین بستان چی
2
ارزیابی همبندی های هایپرمش و فت تری در الگوریتم های پردازش موازی از نظر توان، تاخیر و سطح اشغال شده
محمدرضا فرتاش
3
ارائه یک روش تزریق اشکال چند بیتی بر روی برنامه های کاربردی موازی در پردازنده‌های چند هسته‌ای
سمیه بدری
4
ارائه یک روش بهبود یافته تحمل پذیری اشکال برای معماری حافظه مبتنی بر سلول
علی آزادیخواه
5
یک روش بهبود یافته نظارت و کنترل پردازه برای کشف کد مخرب
بهنام عبدالله شمشیرساز
6
ارائه یک روش بهبود یافته برای بازیابی داده های از دست رفته در هنگام قطع ناگهانی منبع تغذیه در حافظه های مبتنی بر فلش
مهیار نظری
7
ارائه طرحی نوین در ضرب کننده های تقریبی دقت بالا با بهبود فرکانس کاری ،توان مصرفی و مساحت
فهیمه حاجی زاده
8
ارایه یک روش بهبود یافته جهت بازیابی اطلاعات متاداده در نگاشت آدرس ترکیبی در هنگام قطع برق ناگهانی محیط ذخیره سازی SSD
اعظم کرم یارمطهر
9
روشی نوین مبتنی بر امتیازدهی برای انتخاب بلاک قربانی
عسل خان بدر
10
ارائه روشی هوشمند برای جلوگیری از بازنویسی داده های تکراری در SSD ها
رامین غلامی تقی زاده
11
ارائه یک طرح پیشنهادی برای بهبود کارائی و ارتقاء طرح نگاشت آدرس LAST در دستگاه‌های ذخیره‌ساز SSD
علی گراوند
12
روش های بهبود در عملکرد و طول عمر SSD ها با استفاده از سیستم های توزیع شده
رضا غلامی تقی زاده
13
ارائه روشی بهبودیافته جهت عملکرد پشتیبان گیری و بازیابی اطلاعات متاداده در حافظه های SSD مبتنی برNAND فلش
فرشته پورداد
14
ارائه روش‌های بهبود حافظه‌های دایرکتوری در سیستم‌های زیاد-پردازنده‌ای مبتنی بر حافظه‌های اشتراکی
نرگس اکبری
15
بهبود عملکرد لایه ترجمه فلش در حافظه‌های NAND فلش
شهاب الدین گلپایگان اصل
16
نگاشت NOC های سه بعدی با استفاده از الگوریتم ژنتیک
معصومه طاهری
17
ارائه ی یک روش بهبود یافته ی گرفتن نقاط وارسی جهت کاهش سربار نقطه وارسی
داود خلیلی دیمان
18
بهبود دقت تشخیص حساب‌های جعلی در شبکه اجتماعی اینستاگرام براساس ویژگی‌های محتوایی و محاسباتی پروفایل‌ها با استفاده از الگوریتم‌های یادگیری ماشین نظارتی
محمدصادق مرادیان
19
ارائه یک پروتکل مسیریابی در شبکه های حسگر بیسیم با بهره گیری از یادگیری تقویتی با هدف افزایش طول عمر شبکه
علی فرقانی اله ابادی
20
مکان‌یابی گره‌های شبکه حسگر بی‌سیم برای پایش سلامت سازه‌ای از طریق فرآیندهای تصمیم گیری مارکوف
سیدسهند نقیب هاشمی
21
ارائه یک روش زمان‌بندی خواب و بیدار بهبود یافته جهت کاهش مصرف انرژی در شبکه‌های حسگر بی‌سیم
پروین دخت قاسم زاده
22
تقسیم کننده تقریبی مبتنی بر گرد کردن با قابلیت تنظیم سطح دقت
علیرضا لشکری ارجمند
23
بهینه سازی توازن بار ماشین مجازی برای مراکز داده ابری با استفاده از الگوریتم جستجوی سنجاب
سجاد مطلب زاده
24
ارائه یک روش ترکیبی جهت کاهش مصرف انرژی شتاب‌دهنده‌های شبکه‌های عصبی مرکب
شقایق مهدیزاده سراج
25
ارائه یک سیستم بهبود یافته شناسایی هواپیماهای بدون سرنشین جهت افزایش سرعت با استفاده از یادگیری عمیق
محمد بهرامی
26
ارائه یک سیستم بهبود یافته شناسایی هواپیماهای بدون سرنشین جهت افزایش دقت با استفاده از یادگیری عمیق
سجاد انصاریان
27
بکارگیری روش‌های محاسبات تقریبی به‌منظور بهبود عملکردِ یک ضرب‌کننده‌
محمدرضا رفیعی نژاد
28
بهینه سازی مصرف انرژی در شبکه های حسگر بی سیم با استفاده از بهبود برنامه ریزی خواب در روش KRSS
بهزاد بیک وردی
29
ارائه یک روش بهبود یافته جهت پیش بینی دیابت با استفاده از الگوریتم های یادگیری ماشین بر روی پردازنده‌های GPU
اناهیتا فتحی هفشجانی
30
استفاده از روشهای محاسبات تقریبی در شبکه های عصبی کانولوشنی به منظور بهبود دقت و کارائی
محمدرضا رفیعی نژاد
داوری مقالات در مجلات علمی
#
عناوین مجلات
تاریخ همکارى و توضیحات
1
IEEE Transactions on Parallel and Distributed Systems (TPDS)
2
IEEE Transactions on Computer (TC)
3
IEEE Transactions on Computer-Aided Design (TCAD)
4
Elsevier Journal of System Architecture (JSA-Elsevier)
5
Elsevier Journal of Computer and Electrical Engineering (EES-Elsevier)
6
Supercomputing (Springer)
دروس ترم جاری
894 - طراحی مدارات دیجیتال بااستفاده اززبان توصیف سخت افزار - روز: سه شنبه - از ساعت 08:00 تا 10:00
894 - طراحی مدارات دیجیتال بااستفاده اززبان توصیف سخت افزار - روز: یک شنبه - از ساعت 08:00 تا 10:00
890 - سمینار - روز: دوشنبه - از ساعت 13:30 تا 15:30
130 - طراحی کامپیوتری سیستم های دیجیتال - روز: سه شنبه - از ساعت 10:00 تا 12:00
130 - طراحی کامپیوتری سیستم های دیجیتال - روز: یک شنبه - از ساعت 10:00 تا 12:00
125 - پروژه نرم افزار - روز: چهارشنبه - از ساعت 15:30 تا 17:30
047 - ازمایشگاه ریزپردازنده - روز: دوشنبه - از ساعت 15:30 تا 17:30