توصیف مختصر
دکتر جعفر کیوانی قمصری
دانشیار گروه مهندسی عمران
زمینه تخصصی:  سازه های فولادی، سازه فضاکار

مختصری از فعالیتهای علمی و پژوهشی: 
  • تالیف ۳ کتاب و یک فصل از کتاب با ناشر بین المللی
  • ترجمه یک کتاب
  • تالیف بیش از ۲۶ مقاله ژورنالی
  • تالیف بیش از ۲ مقاله ISI و ۱۰ مقاله به زبان انگلیسی
  • ارائه بیش از ۳۰ مقاله در کنفرانس های ملی و بین المللی
  • راهنمایی بیش از ۵ رساله دکتری
  • راهنمایی بیش از ۴۰ پایان نامه کارشناسی ارشد
  • مشاوره  بیش از ۵ پایان نامه کارشناسی ارشد
سوابق تحصیلی
#
دوره
دانشگاه محل تحصیل
شهر محل تحصیل
کشور محل تحصیل
تاریخ فارغ‌التحصیلى
میانگین کل
1
دکتری تخصصی
1380/12/25
دانشجویان تحت راهنمایی
#
عنوان
افراد
1
بررسی تاثیر رشد ترک در تیرهای بتن الیافی با استفاده از روش اجزای محدود توسعه یافته
میلاد نورالهی
2
ارزیابی لرزه ای پل قوسی فولادی تحت اثر زلزله های متوالی
فاطمه انوشه مطلق
3
بررسی اثر کمانش خزشی ستون در سازه های قاب خمشی فولادی در معرض آتش
ابوالفضل یوسف پوراوندری
4
ارزیابی ناپایداری دینامیکی سازههای میان مرتبه قاب خمشی فولادی تحت بارهای ضربه‌ای ناشی از گسلش با رویکرد خرابی پیشرونده
عرفان القاصی
5
اثر اندرکنش خاک و سازه بر روی عملکرد لینک تعویض‌پذیر در سازه‌های قطری
حسن عظیمی شنگل آباد
6
ارزیابی مکانیزم فروریزش ساختمان های بلند با سیستم سازه ای قاب خمشی دسته بندی شده محیطی تحت بارگزاری لرزه ای
محسن اکبری کفاش
7
افزایش تاب آوری لرزه ای سازه قاب محیطی بلندمرتبه با مهاربندهای بزرگ مقیاس تحت اثر رکورد های حوزه نزدیک
محبوبه ابوطالبی
8
عملکرد لرزه ای سازه های بلند مرتبه فولادی با استفاده از منحنی شکنندگی از روش نوین تحلیلی اصلاح شده استاتیکی
حامد غلامی حیدرآبادی
9
مطالعه تحلیلی تاثیرات پالس‌های ریاضی توصیف کننده رکوردهای نیرومند زلزله بر رفتار غیر خطی لرزه‌ای ساختمان‌های فولادی با اسکلت مقاوم دو گانه
سعید ولیان
10
تحلیل و ارزیابی پاسخ لرزه ای سازه جداسازی شده با درنظر گرفتن اندرکنش خاک و سازه
مصطفی باقری
11
مقایسه عملکرد لرزه ای قاب مهاربندی شده با مهاربند های KBFو V-EBF
امیر جلالی
12
مطالعه رفتار لرزه‌ای ساختمان‌های فولادی دارای اسکلت قاب محیطی خمشی با کاربرد مدل‌های فرم بسته جنبش‌های حوزه نزدیک گسل
شیدا نظری ولاشجردی
13
تعیین پارامترهای مناسب شدت(IM)و خسارت(DM)در تحلیل دینامیکی افزایشی (IDA)برای قاب مهاربندی شده
محسن شکاری علی بابالو
14
امکان سنجی افزایش کارایی سیستم کنترل غیر فعال جداگرهای لرزه ای با ترکیب جداگرهایی با مشخصه های مختلف در پل ها
سینا محمدی لاری
15
مقایسه اثر بارهای انفجاری بر سازه‌های بتن مسلح قاب خمشی و دیوار برشی
محمد غفاری
16
بهینه یابی سازه های فضاکار با استفاده از الگوریتم ترکیبی رقابت استعماری جامعه پرندگان
حسن شاکری سلیمانلو
17
بررسی رفتار لرزه ای ساختمانهای مهاربندی شده با سیستم مهاربندی CMDB با استفاده از تحلیل های استاتیکی و دینامیکی افزایشی (IDA)
فرنام امام زادگان
18
بهسازی لرزه ای قاب بتن مسلح توسط پوشش های پلیمری ‌FRP‌ تحت بار
محمد اسدی اردلی
19
تحلیل آسیب پذیری المان های مختلف پل تحت اثر انفجار
کاوه رفیعی
20
ارزیابی پارامترهای پاسخ لرزه ای ساختارهای سازه های میان مرتبه قاب – دیوار در ساختگاه های حوزه نزدیک گسل
جواد قربانی
21
بررسی عملکرد سیستم های جداساز لرزه ای در بهبود رفتار پل های شهری در برابر زلزله (مطالعه موردی پل آزمایش)
میلاد عینی
22
بررسی پارامترهای رفتاری سیستم مقاوم در برابر کمانش (BRB)
احمد نمازی
23
بررسی طراحی لرزه ای سازه های بتن مسلح به روش انرژی تحت زلزله نزدیک و دور از گسل
حسن چهاردولی
24
بررسی پارامترهای پاسخ لرزه ای ساختمان های بلند فولادی با سیستم دوگانه قاب محیطی بیرونی مهاربندی شده و قاب محیط خمشی درونی تحت اثر رکوردهای میدان آزاد زلزله
سعید صفائی
25
بررسی میزان مقاومت سازه های لوله در لوله فولادی
مجید منصوری
26
بررسی و توسعه روش کنترل عملکردبا استفاده ا ز مقاطع کاهش یافته تیرها
طاهره حاجی زین العابدینی
27
بررسی مکانیزم های خرابی پیشرونده در رفتار لرزه ای قاب های محیطی دسته شده
مرضیه افسری
28
بررسی پاسخ سازه های نامتقارن مجهز به میراگرهای ویسکوز تحت اثر هم زمان مولفه های افقی و پیچشی
شاهین پاکزاد
29
بررسی عملکرد لرزه ای قاب خمشی فولادی مقاوم سازی شده با مهاربند واگرای دارای لینک قایم برشی با استفاده از روشهای غیر خطی
حمید نیاقی
30
مقاوم سازی قاب های بتن مسلح در برابر زلزله با استفاده از میراگرهای ویسکو الاستیک و اصطکاکی
سیدمهدی حسینی میاندره
31
بررسی چیدمان های مختلف دیوارهای برشی بر رفتار لرزه ای سازه ها
حسن صلاحی برزکی
32
مطالعه و مقایسه عملکرد لرزه ای و اقتصاد طرح دیوار برشی فولادی با سیستم های باربر جانبی متداول در ساختمان های فولادی
سجاد پولکی
33
بررسی پیوستگی تیرهای بتن آرمه با ورقه‌های پلیمری مسلح شده
مصطفی اسمعیل نژادنفوتی
34
اثر نا منظمی ارتفاعی بر روی شکل پذیری قابهای فولادی
امیر شعبانی
35
شبیه‌سازی لرزه‌ای زلزله آتی شهر تبریز ناشی از فعالیت گسل شمال تبریز با استفاده از روش گسل محدود تصادفی
سیدمحمدسعید موسوی نسب
36
بررسی اثر میراگرها بر عملکرد لرزه ای سازه های فولادی با ارتفاع متوسط
مهدی رحیمی اصل
37
لنتخاب بهینه ی شتاب نگاشت ها برای تحلیل دینامیکی سازه ها
سعیده سیف
38
طراحی تاب آور براساس تغییر شکل المان های سازه بتن مسلح با عملکرد آموزشی (نمونه مطالعاتی ساختمان آموزش دانشگاه خوارزمی)
ارشک روح الهی
39
بررسی رفتار لرزه ای متاثر از فرایند خرابی پیشرونده در قابهای خمشی فولادیکوتاه مرتبه تحت جنبش نیرومند زمین در ساختگاه نزدیک گسل
امیرحسین نزهتی ملکی
40
بررسی بکارگیری و تاثیرات اخلاق کاری در صنعت ساخت بر اساس مدل پذیرش تکنولوژی (TAM)
علیرضا قزوینی
41
بررسی تحلیلی و عددی عملکرد میراگر نیمه فعال ترکیبی ستون مایع در کاهش پاسخ لرزه ای سازه های بلندمرتبه
یوسف شیری
42
تحلیل و طراحی بهینه گنبد های کابلی با استفاده از تئوری گراف ها و جبر ماتریسی
ایدا متحدین
43
مطالعه تغییرات نانو ساختار C-S-H و ناحیه ITZ بتن مبتنی بر فرآیند تثبیت و جامدسازی آلاینده‌های سرب و روی
صدیقه قاسمی
44
مدل­سازی سه­بعدی میکروساختار بتن با شکل سنگدانه­های واقعی و بدست آوردن خواص مصالح ارتوتروپیک بتن با استفاده از روش­های اجزای محدود
میلاد نورالهی
دروس ترم جاری
782 - طراحی غیر ارتجاعی سازه ها ( سازه) - روز: یک شنبه - از ساعت 13:30 تا 15:00
782 - طراحی غیر ارتجاعی سازه ها ( سازه) - روز: یک شنبه - از ساعت 08:00 تا 09:30
100 - ایستایی - روز: سه شنبه - از ساعت 10:00 تا 12:00
099 - سیستم های ساختمانی - روز: سه شنبه - از ساعت 08:00 تا 10:00
092 - اخلاق مهندسی - روز: یک شنبه - از ساعت 10:00 تا 12:00