گروه مهندسی صنایع

دکتر محمد علی سبحان اللهی
استاد مهندسی صنایع
رزومه   بازنشسته

دکتر ابوالفضل میرزازاده
استاد مهندسی صنایع
رزومه   رزومه بین‌المللی 
دکتر محمد محمدی
دانشیار مهندسی صنایع
رزومه   رزومه بین‌المللی
Dr. Tahmaseb
دکتر علیرضا ارشدی خمسه
دانشیار مهندسی صنایع
رزومه   رزومه بین‌المللی
دکتر حمید رضا پسندیده
دانشیارمهندسی صنایع
رزومه   رزومه بین‌المللی
Dr. Boujar
دکتر نسیم غنبر طهرانی
استادیار مهندسی صنایع
رزومه   رزومه بین‌المللی
Dr. Tahmaseb
دکتر علی قدرت نما
دانشیار مهندسی صنایع
رزومه   رزومه بین‌المللی
دکتر حمیدرضا ایزدبخش
دانشیار مهندسی صنایع
رزومه   رزومه بین‌المللی
Dr. Nabiuni
دکتر حامد داوری اردکانی
دانشیار مهندسی صنایع
رزومه   رزومه بین‌المللی
Dr. Boujar
دکتر یونس جاوید
استادیار مهندسی صنایع
رزومه   رزومه بین‌المللی
Dr. Tahmaseb
دکتر محمد وحید سبط
استادیار مهندسی صنایع
رزومه  رزومه بین‌المللی
دکتر مصطفی ابویی اردکانی
دانشیار مهندسی صنایع
رزومه   رزومه بین‌المللی
Dr. Nabiuni
دکتر مریم عاملی
استادیار مهندسی صنایع
رزومه   رزومه بین‌المللی
Dr. Boujar
دکتر ارد احمدی
استادیار مهندسی صنایع
رزومه   رزومه بین‌المللی
Dr. Boujar
دکتر سید احسان ملیحی
استادیار مهندسی صنایع
رزومه   رزومه بین‌المللی
Dr. Boujar
دکتر اشکان مزدگیر
استادیار مهندسی صنایع
رزومه   رزومه بین‌المللی

دفعات مشاهده: 60876 بار   |   دفعات چاپ: 1582 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر