گروه مهندسی برق و کامپیوتر

Dr. Nabiuni
دکتر جمشید شنبه زاده
استاد مهندسی برق و کامپیوتر
دکتر میر محسن پدرام
دانشیار مهندسی برق و کامپیوتر
رزومه     رزومه بین المللی
Dr. Tahmaseb
دکتر منوچهر کلارستاقی
دانشیار مهندسی برق و کامپیوتر
رزومه      رزومه بین المللی
دکتر فرشاد عشقی
دانشیار مهندسی برق و کامپیوتر
رزومه     رزومه بین المللی
Dr. Nabiuni
دکتر احسان ملکیان
استادیار مهندسی برق و کامپیوتر

رزومه      رزومه بین المللی
Dr. Boujar
دکتر رویا امجدی فرد
دانشیار مهندسی برق و کامپیوتر
رزومه    رزومه بین المللی
Dr. Tahmaseb
دکتر آزاده منصوری
استادیار مهندسی برق و کامپیوتر
رزومه    رزومه بین المللی
دکتر سید امیر اصغری
دانشیار مهندسی برق و کامپیوتر

رزومه    رزومه بین المللی
Dr. Nabiuni
دکتر محمد رضا سهیلی
استادیار مهندسی برق و کامپیوتر

رزومه     رزومه بین المللی
Dr. Boujar
دکتر محمد رضا بینش مروستی
استادیار مهندسی برق و کامپیوتر
رزومه   رزومه بین المللی
Dr. Tahmaseb
دکتر نصرتعلی اشرفی پیامن
استادیار مهندسی برق و کامپیوتر

رزومه    رزومه بین المللی
مهندس محمد لآلی
مربی مهندسی برق و کامپیوتر
رزومه    رزومه بین المللی
Dr. Nabiuni
دکتر زهرا نیلفروشان
استادیار مهندسی برق و کامپیوتر
رزومه   رزومه بین المللی

دکتر سیده لیلی میرطاهری
استادیار مهندسی برق و کامپیوتر
رزومه   روزمه بین المللی
Dr. Tahmaseb
دکتر الهام امینی بروجن
استادیار مهندسی برق و کامپیوتر
رزومه   رزومه بین المللی
مهندس زهرا جلالیان
مربی مهندسی برق و کامپیوتر
رزومه    رزومه بین المللی
Dr. Nabiuni
دکتر ابوالفضل ناطقی
استادیار مهندسی برق و کامپیوتر

رزومه   رزومه بین المللی
دکتر علی اکبر احمدی
استادیار مهندسی برق و کامپیوتر 

رزومه   رزومه بین المللی
دکتر صیاد نجفی
استادیار مهندسی برق و کامپیوتر
رزومه   رزومه بین المللی

دفعات مشاهده: 60988 بار   |   دفعات چاپ: 1669 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر