توصیف مختصر
سید حسین مهاجری
دانشیار گروه مهندسی عمران
زمینه تخصصی:  مهندسی رودخانه، مدیریت و مدل سازی سیلاب، انتقال رسوب، جریان آشفته

 
مختصری از فعالیتهای علمی و پژوهشی
تالیف بیش از 20 مقاله ژورنالی(بیش از 10 مقاله ISI)
تالیف بیش از 15 مقاله در کنفرانس های ملی و بین المللی
راهنمایی بیش از 10 پایان نامه کارشناسی ارشد
مشاوره  بیش از 5 پایان نامه کارشناسی ارشد
مشاوره  3 رساله دکتری
سوابق تحصیلی
#
دوره
دانشگاه محل تحصیل
شهر محل تحصیل
کشور محل تحصیل
تاریخ فارغ‌التحصیلى
میانگین کل
1
کارشناسی مهندسی عمران- سازه هیدرولیکی
دانشگاه صنعت آب و برق (شهید عباسپور)
تهران
ایران
1387/06/31
15.30 (نفر چهارم دوره)
2
کارشناسی ارشد مهندسی عمران-آب
دانشگاه تربیت مدرس
تهران
ایران
1389/09/27
17.88 (نفر اول دوره)
3
دکترای مهندسی عمران-آب
دانشگاه ترنتو- کویین ماری
ترنتو-لندن
ایتالیا-انگلستان
2014/12/08
پایان نامه برجسته
آشنایی با زبان
#
زبان
میزان مهارت ترجمه
میزان مهارت مکالمه
1
انگلیسی
عالی
عالی
1
ایتالیایی
مبتدی
مبتدی
مهارت‌های حرفه‌ای
#
عنوان مهارت‌ حرفه‌اى
تاریخ آغاز فعالیت
1
Auto CAD, Microsoft Office Package, LATEX, R
نرم افزارهای عمومی
2
MAT LAB, Fortran90
نرم افزارهای برنامه نویسی
3
Fluent, HEC-RAS, Arc GIS, Tecplot, Flow3D
نرم افزارهای مهندسی
علایق تحقیقاتی
#
عنوان علاقمندى
تاریخ آغاز فعالیت
1
مطالعات و برداشت های میدانی در مهندسی رودخانه
2
مکانیک سیالات زیست محیطی
3
تکنیک‏های اندازه گیری در مکانیک سیالات
4
طراحی و مطالعه جریان حول سازه های هیدرولیکی
5
تئوری و انتقال رسوب، اندرکنش رسوب و آب
طرح‌های تحقیقاتی
#
عناوین طرح‌هاى پژوهشى
مجریان
سازمان حامى
محل اجرا
وضعیت طرح
تاریخ تکمیل
1
بررسی آزمایشگاهی اثر زبری بستر بر الگوی جریان و تنش برشی در یک کانال مستقیم روباز
دکتر سید علی اکبر صالحی نیشابوری
سازمان مدیریت منابع آب
Tehran
تکمیل شده
1389
دانشجویان تحت راهنمایی
#
عنوان
افراد
1
بررسی قابلیت‌های روش‌های فیلتراسیون سیگنال زمانی سرعت در جریان‌های آشفته، اندازه‌گیری شده با دستگاه سرعت‌سنج صوتی
فرزاد عسگری
2
شبیه‌سازی عددی فرآیند بارش-رواناب در حوضه آبریز فرعی (درجه دو) کارون بزرگ به روش ماسکینگام در نرم‌افزار HEC-HMS
خاطره اکبری
3
مطالعه مقایسهای مدلسازی یکبعدی و دوبعدی بر نتایج جریان (مطالعه موردی: رودخانه کارون)
مهران موقرعلی ابادی
4
مطالعه عددی بررسی تعداد پره ها و نسبت انسداد توربین بر جریان در یک کانال روباز
حدیثه معاونی
5
بررسی قابلیت تکنیک های مختلف برآورد تبخیر دریاچه ها با تصاویر ماهواره ای حرارتی (مطالعه موردی: چاه نیمه سیستان)
سعید ملکی
6
بازیابی غلطت کل رسوبات معلق در دریاچه ها با استفاده از تصاویر ماهواره ای سنتینل 2 مطالعه موردی ( مخازن چاه نیمه)
اشکان نوری
7
بررسی دبی عبوری و ضریب آبگذری روزنه های جانبی دایره‌ای سری افقی 3 و 4 عددی با استفاده از تحلیل عددی با تاکید بر عدد فرود جریان نزدیک شونده (بررسی تأثیرات فاصله روزنه‌ها از کف و فرود جریان)
بهنام اقاسیدحسنی
8
تحلیل مقادیر آب بدون درآمد در شبکه‌های توزیع آب با استفاده از روش داده کاوی و مدل شبیه ساز هیدرولیکی در نرم‌افزار EPANET.
هانی غم خوار
9
بررسی تغییرات عرض کانال بر آبشستگی ناشی از جت‌های دیواره‌ای سه‌بعدی با استفاده از روش سطح پاسخ
وحیدرضا زنده نام
10
بررسی تغییرات دینامیکی لایه تداخلی آب شور و آب شیرین آبخوان ساحلی در سیستم آبگیری غیرمستقیم ساحلی به روش چاه‌های شعاعی ناشی از برداشت آب شور زیرزمینی برای واحد صنعتی آب‌شیرین‌کن
محمدرضا غلامی
داوری مقالات در مجلات علمی
#
عناوین مجلات
تاریخ همکارى و توضیحات
1
نشریه علمی-پژوهشی عمران مدرس
2
نشریه علمی-پژوهشی عمران شریف
3
نشریه علمی-پژوهشی هیدرولیک
4
نشریه علمی-پژوهشی سد و نیروگاه برق-آبی
5
نشریه علمی پژوهشی مهندسی آبیاری و آب ایران
6
نشریه علمی-پژوهشی عمران امیرکبیر
7
journal of irrigation and drainage engineering
8
Journal of Applied Research in Water and Wastewater
9
Journal of hydraulic research
10
Journal of water resources research
دروس ترم جاری
938 - مهندسی و مدیریت سیلاب و شکست سد - روز: شنبه - از ساعت 08:00 تا 09:30
938 - مهندسی و مدیریت سیلاب و شکست سد - روز: یک شنبه - از ساعت 08:00 تا 09:30
888 - مهندسی رودخانه - روز: شنبه - از ساعت 14:00 تا 16:00
888 - مهندسی رودخانه - روز: یک شنبه - از ساعت 10:00 تا 12:00
950 - سمینار - روز: شنبه - از ساعت 16:00 تا 17:30
950 - سمینار - روز: دو شنبه - از ساعت 16:00 تا 18:00
036 - مکانیک سیالات - روز: دو شنبه - از ساعت 08:00 تا 09:30
036 - مکانیک سیالات - روز: چهار شنبه - از ساعت 16:00 تا 17:30
050 - زبان تخصصی - روز: چهار شنبه - از ساعت 08:00 تا 10:00
036 - مکانیک سیالات - روز: چهار شنبه - از ساعت 16:00 تا 17:30
094 - آز تکنولوژی بتن - روز: چهار شنبه - از ساعت 14:00 تا 16:00
036 - مکانیک سیالات - روز: شنبه - از ساعت 08:00 تا 10:00
036 - مکانیک سیالات - روز: دو شنبه - از ساعت 08:00 تا 10:00
094 - آز تکنولوژی بتن - روز: یک شنبه - از ساعت 08:00 تا 10:00