توصیف مختصر
بهروز شیر گیر
استادیار گروه مهندسی عمران
زمینه تخصصی:  

 مهندسی ترافیک، علم داده در حمل و نقل، تحلیل ظرفیت تسهیلات حمل و نقل
مختصری از فعالیتهای علمی و پژوهشی

تالیف بیش از 10 مقاله ژورنالی
تالیف بیش از 10مقاله در کنفرانس های ملی و بین المللی
راهنمایی بیش از 15 پایان نامه کارشناسی ارشد

 
سوابق تحصیلی
#
دوره
دانشگاه محل تحصیل
شهر محل تحصیل
کشور محل تحصیل
تاریخ فارغ‌التحصیلى
میانگین کل
1
کارشناسی
آزاد
قزوین
ایران
1382
2
کارشناسی ارشد
تربیت مدرس
تهران
ایران
1384
3
دکتری
تربیت مدرس
تهران
ایران
1390
آشنایی با زبان
#
زبان
میزان مهارت ترجمه
میزان مهارت مکالمه
1
انگلیسی
خوب
متوسط
مهارت‌های حرفه‌ای
#
عنوان مهارت‌ حرفه‌اى
تاریخ آغاز فعالیت
1
آشنایی با نرم افزار های افیس، اتوکد، فتوشاپ
2
آشنایی با نرم افزار شبیه سازی جریان ترافیک AimSun
3
آشنایی با نرم افزار MatLab
4
آشنایی و تسلط بر نرم افزار آماری منبع(کد) باز R و نرم افزار SPSS
علایق تحقیقاتی
#
عنوان علاقمندى
تاریخ آغاز فعالیت
1
تحلیل و تصویر داده های ترافیکی و مدلسازی
2
طراحی و تحلیل ایمنی ترافیکی
3
مدیریت سیستم های حمل و نقلی و بهینه سازی
4
ترافیک و آلودگی صوتی و هوا
5
مدلسازی و شبیه سازی جریان ترافیک
طرح‌های تحقیقاتی
#
عناوین طرح‌هاى پژوهشى
مجریان
سازمان حامى
محل اجرا
وضعیت طرح
تاریخ تکمیل
1
پروژه طراحی و تدوین دستورالعمل صدور بارنامه شهری
بهروز شیرگیر
سازمان حمل و نقل مشهد مقدس
در حال اجرا
-
2
طراحی و تدوین دستورالعمل و ضوابط صدور بارنامه (رسید) حمل بار شهری و استقرار و پیاده سازی سیستمی آن
بهروز شیرگیر
تکمیل شده
1394
3
سامانه داده کاوی اطلاعات پلاک خوان (داپ) و یکپارچه سازی و تحلیل عمیق داده های ترافیکی
بهروز شیرگیر
وزرات راه و ترابری
مرکز مدیریت راههای کشور
در حال اجرا
1401
دانشجویان تحت راهنمایی
#
عنوان
افراد
1
پیشبینی زمان سفر در آزاد راه ها به کمک یادگیری ماشینی
فرزاد احمدی
2
تعیین مدل مناسب برای تخمین ظرفیت میدان‌ها در ایران
امید عباسی
3
توسعه مدل نرخ تغییر خط در ناحیه تداخلی آیین نامه HCM 2016 برای نواحلی تداخلی با طول کمتر از 250 متر (مطالعه موردی: تهران)
شروین امامقلی زاده سیار
4
بررسی دوام بتن متخلخل حاوی پودر شیشه در برابر سیکلهای ذوب و یخ
حسین حسنوند
5
ارزیابی آزمایشگاهی تاثیر استفاده از سرباره و خرده لاستیک بر حساسیت رطوبتی و خصوصیات مخلوط آسفالتی
علی منصوری
6
طراحی مدل پیش بینی هزینه جابجایی بار داخلی برای گروه کالایی و ناوگان باری جاده ای خاص
امیرحسین مظفری
7
تاثیر استفاده از الیاف سلولزی آربوسیل پوشش داده شده با وکس فیشرتراپس(ساسوبیت) بر رفتار رئولوژی قیر پیر نشده اصلاح شده با پودر لاستیک
محمدرضا کریمی
8
ارزیابی عملکرد و شبیه سازی تقاطعهای چراغدار با طرح خط چپگرد خلاف جریان (CLL)
محمدجواد محمدی نیا
9
توسعه مدل ظرفیت ناحیه تداخلی تحت شرایط معادل ایده آل با کمک شبیه سازی نرم افزار ایم سان
علی کاشانی
10
بررسی و تحلیل تاثیر تردد وسایل نقلیه سنگین(باری) بر آلودگی هوای شهری (مطالعه موردی: شهر تهران)
محمدرضا کاشی پزان قمی
11
ارزیابی کیفیت رواناب شهری عبوری از روسازی بتن متخلخل حاوی پودر سنگ آهک
مصطفی حاجی آبادی
12
تحلیل تصادفات تونل های شهری با استفاده از مدل‌های پیشرفته آماری: (مطالعه موردی تونل رسالت تهران)
حسین حسن پور
13
مطالعه‌ی تأثیر اضافه بار وسایل نقلیه سنگین بر عمر سرویس دهی راه
فهیمه مقدم زاده
14
ارئه‌ی مدل ظرفیت میدان‌های معمولی بر اساس پارامنرهای هم‌زمان هندسی و نرافیکی با استفاده از شبیه سازی
روزبه ابراهیمی گلشن آبادی
15
عنوان پایان نامه: تحلیل و مدلسازی توزیع سرفاصله زمانی خودروها برای شرایط مختلف آب و هوایی در بزرگراه
نگارالسادات مدنی
16
ارزیابی اثرالیاف مختلط (میکرو و ماکرو) بر پارامتر چقرمگی شکست در مودهای مختلف شکست
حمید گرجی
17
بررسی ارتباط بین آزمایش های خمش نیم‌دایره‌ای (SCB) و خمش چهار نقطه‌ای در تعیین خستگی مخلوط بتن آسفالتی
سعید مسجدی
18
توسعه مدلی به منظور ارزیابی عملکرد بزرگ‌راه‌های دو خطه در ایران
سیدمیثم کشفی
19
توسعه مدل تعیین ضریب نسبت حجم در ناحیه همگرایی بزرگراه ها با استفاده از شبیه سازی
سیدامیردانا میری
داوری در کنفرانس‌ها
#
عناوین کنفرانس‌ها
تاریخ همکارى و توضیحات
1
کنفرانس ایمنی حمل و نقل
2
کنفرانس بین المللی سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران
داوری مقالات در مجلات علمی
#
عناوین مجلات
تاریخ همکارى و توضیحات
1
مجله علمی پژوهشی عمران مدرس
2
مجله علمی پژوهشی زمین شناسی خوارزمی
3
مجله علمی پژوهشی مهندسی حمل و نقل
4
مجله علمی پژوهشی بین المللی مهندسی حمل و نقل
5
مجله علمی پژوهشی مهندسی ترافیک
دروس ترم جاری
954 - ظرفیت راهها و تقاطع ها - روز: چهار شنبه - از ساعت 10:00 تا 11:30
882 - تحلیل و طراحی روسازی پیشرفته - روز: سه شنبه - از ساعت 10:00 تا 11:30
882 - تحلیل و طراحی روسازی پیشرفته - روز: چهار شنبه - از ساعت 14:00 تا 15:30
950 - سمینار - روز: چهار شنبه - از ساعت 16:00 تا 17:30
954 - ظرفیت راهها و تقاطع ها - روز: سه شنبه - از ساعت 08:00 تا 09:30
879 - آمار و احتمالات پیشرفته - روز: سه شنبه - از ساعت 14:00 تا 16:00
879 - آمار و احتمالات پیشرفته - روز: چهار شنبه - از ساعت 08:00 تا 10:00
950 - سمینار - روز: دو شنبه - از ساعت 16:00 تا 18:00
954 - ظرفیت راهها و تقاطع ها - روز: دو شنبه - از ساعت 08:00 تا 10:00
954 - ظرفیت راهها و تقاطع ها - روز: سه شنبه - از ساعت 08:00 تا 10:00
882 - تحلیل و طراحی روسازی پیشرفته - روز: سه شنبه - از ساعت 10:00 تا 11:30
882 - تحلیل و طراحی روسازی پیشرفته - روز: چهار شنبه - از ساعت 14:00 تا 15:30
954 - ظرفیت راهها و تقاطع ها - روز: سه شنبه - از ساعت 08:00 تا 09:30
954 - ظرفیت راهها و تقاطع ها - روز: چهار شنبه - از ساعت 10:00 تا 11:30
882 - تحلیل و طراحی روسازی پیشرفته - روز: سه شنبه - از ساعت 10:00 تا 11:30
882 - تحلیل و طراحی روسازی پیشرفته - روز: چهار شنبه - از ساعت 14:00 تا 15:30
950 - سمینار - روز: چهار شنبه - از ساعت 16:00 تا 17:30
954 - ظرفیت راهها و تقاطع ها - روز: سه شنبه - از ساعت 08:00 تا 09:30
954 - ظرفیت راهها و تقاطع ها - روز: چهار شنبه - از ساعت 10:00 تا 11:30
062 - اصول مهندسی ترافیک - روز: شنبه - از ساعت 10:00 تا 12:00
041 - پروژه راهسازی - روز: شنبه - از ساعت 14:00 تا 16:00
062 - اصول مهندسی ترافیک - روز: شنبه - از ساعت 10:00 تا 12:00