دفاعیه کارشناسی ارشد (صنایع) مسئله مکان‌یابی هاب و تخصیص در شبکه پستی با استفاده از NSGA-II بر مبنای مدل شبیه‌سازی

 | تاریخ ارسال: 1400/12/1 | 
دانشجو: آقای فرشاد عباسی ملکی
استاد راهنما: دکتر حمیدرضا ایزدبخش
زمان: پنجشنبه ۰۵ اسفند ماه ۱۴۰۰ ساعت: ۰۸:۰۰ 

لینک ورود به جلسه
چکیده
بخش عمده هزینه های اصلی هر شرکت لجستیکی به عملیات حمل و نقل آن برمی‌گردد با درنظر گرفتن هدف و رسالت اصلی اغلب شرکت های ارایه دهنده خدمات برای افزایش سطح رضایت مشتری ، برقراری تعادل مناسب بین کاهش هزینه های لجستیکی و افزایش کیفیت ارایه خدمات همواره چالش مهمی برای تصمیم گیرندگان  و مدیران این شرکت ها را به دنبال دارد.شرکت ملی پست ایران به عنوان یک شرکت حمل و نقل داخلی و بین المللی نیز استثنا نمی باشد و تقریبا بیشتر هزینه ها در عملیات حمل و نقل و تدارکات صرف می شود.
در این پژوهش برای حل مسئله مکان‌یابی، از روش شبیه‌سازی-بهینه سازی استفاده شده است. روند مدل‌سازی شبیه سازی این مدل با استفاده از تلفیق روش پویاشناسی و مدل‌سازی عامل محور برای شبیه‌سازی چندمقیاسی فرآیند لجستیکی شرکت ملی پست ایران برای مکان‌یابی هاب پستی و تخصیص بسته های پستی استفاده شده است. با توجه به ماهیت چند هدفه مساله و محدودیت بررسی  فضای جواب مساله توسط مدل شبیه سازی، از الگوریتم ژنتیک چند هدفه با مرتب سازی نا مغلوب نسخه ۲  برای بهینه سازی و رسیدن به فضای جواب مطلوب استفاده شده است.
  گزارش هزینه‌های مربوط به فرآیند ارسال و دریافت مرسولات و تعداد بسته های با تاخیر به عنوان شاخص کیفیت ارسال آن‌ها،  به عنوان دو معیار تصمیم گیری، انتخاب بهترین مکان، برای هاب پستی سیستم نشان می‌دهد  که این الگوریتم توان حل این مسئله را دارد. این الگوریتم با ارائه جواب های بهینه و تولید جمعیتی بهینه ای از مراکز هاب و تخصیص  وسایل نقلیه، هزینه هایی لجستیک مربوطه را به طور قابل توجهی کاهش داده است.
CAPTCHA

دفعات مشاهده: 250 بار   |   دفعات چاپ: 20 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر