دفاعیه کارشناسی ارشد (ژئوتکنیک) مدلسازی عددی فونداسیون های رادیه ـ ریزشمع برج های خطوط انتقال برق

 | تاریخ ارسال: 1400/12/18 | 
دانشجو: آقای شهاب پوریان
استاد راهنما: دکتر هادی شهیر
زمان: سه شنبه ۲۴ اسفند ماه ۱۴۰۰ ساعت: ۱۱:۳۰

لینک ورود به جلسه
چکیده:
فونداسیون‌های نوع خاصی از برج‌های خطوط انتقال برق که به برج‌های مشبک معروف هستند به طور معمول تحت بار توامان فشاری و جانبی ناشی از وزن برج و نیروی کششی کابل‌ها قرار دارند. هنگامی که این نوع از برج‌ها تحت بارگذاری باد شدید قرار می‌گیرند بسته به شدت بار وارده، دو پایه از چهار پایه آنها تحت بار توامان بیرون‌کشش و جانبی قرار خواهند گرفت. روش معمول جهت تامین ظرفیت باربری شالوده در این نوع از سازه‌ها، در نظر گرفتن فونداسیون‌هایی با ابعاد نسبتا بزرگ و عمق دفن زیاد می‌باشد که موجب افزایش هزینه و زمان پروژه می‌گردد. این امر در زمین‌های نرم با سطح آب زیرزمینی بالا بیشتر نمود پیدا خواهد کرد و در نتیجه آن، پیشنهاد و استفاده از طرح‌های جایگزین ضرورت دارد. در این مطالعه به بررسی رفتار فونداسیون‌های رادیه ـ ریزشمع به عنوان طرح جایگزین فونداسیون‌های معمول برج‌های خطوط انتقال برق در خاک ماسه‌ای و رسی پرداخته شده است. برای این منظور در ابتدا به بررسی تاثیر عوامل مختلف مانند طول ریزشمع‌ها، زاویه قرارگیری ریزشمع‌ها، ضخامت رادیه و ... بر ظرفیت باربری‌های فشاری، بیرون‌کشش و جانبی فونداسیون‌های رادیه ـ ریزشمع در خاک ماسه‌ای پرداخته شده است. در ادامه یک نمونه واقعی برج خطوط انتقال برق در نظر گرفته شده و رفتار فونداسیون آن با در نظر گرفتن آرایش‌های مختلف ریزشمع در خاک رسی اشباع مورد تحلیل قرار گرفته است. نتایج این مطالعه بیانگر آنست که اجرای فونداسیون‌های رادیه ـ ریزشمع به جای فونداسیون‌های معمول، عملکرد مناسبی به لحاظ تغییر شکل‌های مجاز دارد. همچنین نتایج این مطالعه به انتخاب طرح بهینه رادیه ـ ریزشمع برای برج‌های خطوط انتقال برق کمک خواهد کرد.CAPTCHA

دفعات مشاهده: 197 بار   |   دفعات چاپ: 18 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر