دفاعیه کارشناسی ارشد (سازه و زلزله) مطالعه‌ی اثر نامنظمی ناشی از سیستم‌های باربر جانبی غیرموازی بر رفتار لرزه‌ای قاب‌های خمشی بتن مسلح

 | تاریخ ارسال: 1400/12/23 | 
دانشجو: خانم ندا حاجلو
استاد راهنما: دکتر
علی معصومی
زمان: چهارشنبه ۲۵ اسفند ماه ۱۴۰۰ ساعت: ۱۳:۰۰ 
لینک ورود به جلسه
چکیده
سازه‌هایی که در ناحیه‌ی لرزه‌خیز قرار گرفته‌اند، در طول مدت عمر خود در معرض زلزله‌های زیادی قرار می‌گیرند، فروریزش سازه‌ها نتیجه‌ی رفتار ساختمان‌ها در مقابل زلزله است و به عوامل بسیاری از جمله سیستم سازه‌ای، پیکربندی معماری و سازه‌ای در پلان و ارتفاع، ناحیه‌ی لرزه‌خیزی، فاصله از مرکز زلزله، نوع خاک، کیفیت مصالح و کیفیت ساخت و ساز بستگی دارد. در این پژوهش به بررسی نامنظمی سیستم‌های باربر غیر موازی، که جزو نامنظمی در پلان است، در سازه‌های قاب خمشی بتن مسلح پرداخته می‌شود. هدف اصلی پژوهش حاضر، مشخص نمودن زاویه تورب در قاب‌ها است، که تاثیر آن در سازه‌های مختلف می‌تواند سبب بروز نامنظمی گردد. بنابراین سازه‌های نامنظم سیستم غیر موازی در قاب میانی با زوایای ۱۰، ۱۵ و ۲۰ درجه و در قاب پیرامونی با زوایای ۱۰، ۱۴، ۲۷ و ۴۵ درجه را با استفاده از تحلیل دینامیکی طیفی در نرم افزار ایتبس طراحی کرده و سپس تحلیل دینامیکی تاریخچه زمانی و استاتیکی غیر خطی انجام داده شده است. با توجه به انجام مراحل فوق نتایجی بدین صورت استخراج شد که، در سازه‌ی نامنظم میانی با افزایش زاویه‌ی نامنظمی سازه‌ها دارای وزن و سختی بیشتری می‌شوند و با توجه به زاویه‌های بیان شده به نامنظمی پیچشی زیاد به شدید اتفاق نمی‌افتد. ولی در سازهی نامنظم پیرامونی با زوایای ۴۵، ۱۴، ۲۷، ۱۰ و صفر درجه به ترتیب دارای نامنظمی و سختی بیشتر می‌شود. و سازه‌های نامنظم پیرامونی تحت تحلیل دینامیکی طیفی از زاویه‌ی ۱۴ درجه وارد نامنظمی پیچشی زیاد می‌شود ولی هنگامی که سازه‌ها تحت تحلیل تاریخچه زمانی خطی قرار می‌گیرد این زاویدی نامنظمی به ۱۰ درجه می‌رسد.
CAPTCHA

دفعات مشاهده: 170 بار   |   دفعات چاپ: 17 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر