مطالب دسته‌بندی شده در موضوعات پایگاه

نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ
:: همایش های دانشکده فنی و مهندسی:
:: چهاردهمین کنفرانس بین‌المللی آکوستیک و ارتعاشات - 1403/2/23 -
:: سیزدهمین کنفرانس ملی و سومین کنفرانس بین‌المللی بینایی ماشین و پردازش تصویر ایران - 1402/7/28 -
:: دومین کنفرانس فرصت‌ها و چالش‌های مهندسی استان البرز - 1402/4/10 -
:: سیزدهمین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات و دانش - 1401/5/19 -
:: هفتمین کنفرانس بین المللی لجستیک و مدیریت زنجیره تأمین - 1400/2/28 -
:: کنگره بین المللی محاسبات کلان مقیاس و تحلیل کلان داده - 1400/2/28 -
:: اولین کنفرانس چالش‌های مهندسی استان البرز - 1400/2/28 -
:: کنگره بین المللی محاسبات کلان مقیاس و تحلیل کلان داده - 1400/2/28 -
:: نهمین کنفرانس ملی فرماندهی و کنترل ایران - 1400/2/28 -
:: دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع - 1400/2/28 -
:: نهمین کنفرانس سالانه یادگیری الکترونیکی ایران - 1400/2/28 -
:: دومین کنفرانس لرزه شناسی و مهندسی زلزله استان البرز - 1400/2/28 -
:: همایش فرصت‌های پنهان: واکاوی الگوهای توسعه علمی، پژوهشی و صنعتی - 1400/2/28 -
:: اولین همایش لرزه شناسی و مهندسی زلزله استان البرز - 1400/2/28 -