مطالب دسته‌بندی شده در موضوعات پایگاه

نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ
:: دفاع های دانشکده فنی و مهندسی:
:: شناسایی و اولویت بندی معیارهای عملکرد کارت امتیازی متوازن (BSC) در شرایط عدم قطعیت با روش ترکیبی دیمتل خاکستری (Grey DEMATEL) و بهترین - بدترین (BWM) - 1401/3/17 -
:: شناسایی و کاهش ریسک زنجیره تامین با استفاده از روش‎ داده کاوی - 1401/3/14 -
:: مدل سازی تاب آور زنجیره تامین محصولات فسادپذیر باملاحظه جریان برگشتی و عدم قطعیت با رویکرد کربن زدایی عمیق - 1401/3/11 -
:: ﻃﺮﺍﺣﯽ یک ﻣﺪل ﺭیاﺿﯽ ﭼﻨﺪ ﻫﺪﻓﻪ ﺑﺮﺍی ﺷﺒﮑﻪ زﻧﺠﯿﺮه ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻭ ﻣﻌﮑﻮس ﻟﻮﺍزم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﺎ دﺭ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ دﻓﻊ زﺑﺎله - 1401/3/10 -
:: توزیع مکانی و منابع آلودگی فلزات سنگین در رسوبات سطحی رودخانه گوهر رود، رشت، ایران - 1401/3/10 -
:: بررسی عددی اثر فاصله روزنه های جانبی دایره ای سری افقی بر آبگذری با تاکید بر عدد فرود جریان نزدیک شونده - 1401/2/18 -
:: مطالعه عددی خاکریز مسلح شده با ژئوگرید در ترکیب با دیوار حائل شمعی - 1401/1/19 -
:: ﺗﺪوین و اوﻟﻮیت ﺑﻨﺪی اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻫﺎی زﻧﺠﯿﺮه ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺳﺒﺰ ﺑﺎ ﻋﺪم ﻗﻄﻌﯿﺖ در ﮔﺬر زﻣﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻫﺎی MCDM ﻓﺎزی)ﻣﻄﺎلعه - 1400/12/25 -
:: مدلسازی عددی رفتار موجشکن توده سنگی بر روی بستر رسی نرم و ارزیابی تاثیر تسلیح بستر با ژئوتکستایل - 1400/12/25 -
:: پیش بینی نارسایی قلبی با استفاده از الگوریتم های یادگیری ماشین و داده کاوی - 1400/12/25 -
:: ارائه یک مدل برنامه ریزی زنجیره توزیع دارو با هدف کاهش اثر شلاق چرمی - 1400/12/23 -
:: مطالعه انتشار آسیب در سازه های کوتاه مرتبه حاوی مهاربندی زیپ-دار با نمود ناپایداری دینامیکی - 1400/12/23 -
:: مطالعه‌ی اثر نامنظمی ناشی از سیستم‌های باربر جانبی غیرموازی بر رفتار لرزه‌ای قاب‌های خمشی بتن مسلح - 1400/12/23 -
:: ارزیابی چرخه حیات انرژی و ظرفیت باربری جانبی دو ساختمان بتنی با سیستم سازه‌ای یکسان و کیفیت متفاوت مصالح - 1400/12/23 -
:: تشخیص تقلب در داده های بانکی با استفاده از روش های یادگیری ماشین - 1400/12/23 -
:: بررسی بکارگیری و تاثیرات اخلاق کاری در صنعت ساخت بر اساس مدل پذیرش تکنولوژی (TAM) - 1400/12/23 -
:: تقسیم کننده تقریبی مبتنی بر گردکردن با قابلیت تنظیم سطح دقت - 1400/12/21 -
:: ارائه یک مدل زنجیره تامین حلقه بسته شامل انهدام و بازیافت محصولات در شرایط کاهش هزینه، زمان، آلاینده و ریسک - 1400/12/21 -
:: ارزیابی و مقایسه چرخه حیات زیست محیطی تصفیه پساب های شهری در دو نوع مختلف از سیستم تصفیه لجن فعال (مطالعه موردی: تصفیه‌خانه فاضلاب اکباتان و - 1400/12/21 -
:: ارائه مدل بهینه کنترلی سیستم های جداساز نیمه فعال-MR با در نظر گیری هزینه طول عمر - 1400/12/21 -
:: ارزیابی آزمایشگاهی و زیست محیطی عملکرد فازهای (الیاف، مایع و پودر) پلی وینیل الکل بر کامپوزیت های سیمانی مهندسی شده (ECC) - 1400/12/21 -
:: ارائه یک روش زمانبندی خواب و بیدار بهبود یافته جهت کاهش مصرف انرژی در شبکه‌های حسگر بی‌سیم - 1400/12/21 -
:: ارزیابی فنی و زیست محیطی استفاده ازخاکستر زباله سوز پسماند شهری و خاکستر بادی و سرباره ی کوره ی آهنگدازی در تولید بتن خودتراکم - 1400/12/21 -
:: مطالعه آزمایشگاهی تاثیر تزریق بر ظرفیت کششی مهارهای مارپیچ - 1400/12/20 -
:: بررسی ارتباط بین آزمایش های خمش نیم‌دایره‌ای (SCB) و خمش چهار نقطه‌ای در تعیین خستگی مخلوط بتن آسفالتی - 1400/12/18 -
:: مدلسازی عددی فونداسیون های رادیه ـ ریزشمع برج های خطوط انتقال برق - 1400/12/18 -
:: بهبود دقت پیش بینی دمای شهر تهران با استفاده از یادگیری ژرف - 1400/12/18 -
:: طراحی و توسعه مدل توزیع منابع مالی به تامین کنندگان در زنجیره تامین تک تولید کننده - 1400/12/18 -
:: بررسی اثرات ناشی افزودن ورق های کمکی مستغرق بر میدان جریان در ماهی رو های VSF - 1400/12/18 -
:: یک روش خلاصه سازی چکیده‌ای تک سندی با استفاده از شبکه عصبی عمیق راهنمایی شده - 1400/12/18 -
:: بررسی رمزگذارها برای افزایش میزان سود و کاهش حد ضرر معاملات با استفاده از الگوریتم بهینه‌سازی سیاست (PPO) - 1400/12/18 -
:: بررسی شکست قطعات شیاردار U شکل سنگی در حالت بارگذاری مرکب II/I با استفاده از معیار SED - 1400/12/15 -
:: مدلسازی و شبیه‌سازی ریسک شبکه زنجیره تامین حلقه بسته با رویکرد پویایی سیستم‌ها - 1400/12/10 -
:: تدوین و اولویت بندی استراتژی های زنجیره تامین سبز با عدم قطعیت در گذر زمان با استفاده از روش های MCDM فازی(مطالعه موردی؛شرکت فولاد مبارکه) - 1400/12/7 -
:: ارزیابی قابلیت اعتماد لرزه ای قاب های خمشی فولادی دارای جداساز اصطکاکی با در نظر گرفتن اثر اندر کنش خاک و سازه - 1400/12/6 -
:: کنترل ارتعاشات محیطی پل‌های معلق با استفاده از میراگر جرمی تنظیم شونده - 1400/12/1 -
:: مقایسه اقتصادی و زیست محیطی چندین سیستم سقف بتنی با استفاده از روش ارزیابی چرخه حیات - 1400/12/1 -
:: مسئله مکان‌یابی هاب و تخصیص در شبکه پستی با استفاده از NSGA-II بر مبنای مدل شبیه‌سازی - 1400/12/1 -
:: بررسی آزمایشگاهی تأثیر اندازه دانه ها بر رفتار برشی ناهمسان فصل مشترک ماسه و ژئوممبرین طرح دار - 1400/11/25 -
:: پیش‌بینی بورس با روش‌های یادگیری ماشین، یادگیری ژرف و روش اقتصادسنجی و مقایسه آنها - 1400/11/24 -
:: ارائه مدلی هوشمند برای کشف الگوهای رفتاری پولشویی با استفاده از تحلیل شبکه و یادگیری ماشین - 1400/11/24 -
:: بررسی میزان تاثیر تغییرات قیمت مصالح ساختمان ها و نیروی انسانی بر قیمت مسکن ( مطالعه موردی: منطقه پنج تهران) - 1400/11/24 -
:: توسعه مدل جریان نقدی پروژه های ساخت بر اساس سیاست های تامین مالی اضافی از دیدگاه پیمانکار با رویکرد پویایی های سیستم - 1400/11/24 -
:: مدلسازی عددی فرونشست زمین ناشی از برداشت آب زیرزمینی - 1400/11/24 -
:: مدل سازی عددی سه بعدی نصب شمع های ماسه ای تراکمی - 1400/11/24 -
:: یک مطالعه رفتار انتخاب سرفاصله خودروهای معمولی و خودران توسط عابران پیاده در محیط واقعیت مجازی - 1400/11/24 -
:: پالایش کروم شش ظرفیتی و کادمیم از آب زیر زمینی با استفاده از نانو ذرات آهن صفر ظرفیتی (nZVI) و زئولیت با روش دیواره واکنشی نفوذپذیر (PRB) - 1400/11/24 -
:: طراحی نمودار کنترل با استفاده از خوشه بندی استوار - 1400/11/24 -
:: طراحی یک شبکه زنجیره تامین حلقه بسته چند سطحی با هدف کاهش هزینه ها با امکان انهدام و بازیافت محصولات - 1400/11/24 -
:: طراحی مدل کسب و کار برای ساماندهی فعالیت های اقتصادی - 1400/11/24 -
صفحه 1 از 4    
اولین
قبلی
1