مطالب دسته‌بندی شده در موضوعات پایگاه

نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ
:: دفاع های دانشکده فنی و مهندسی:
:: بهینه سازی فنی-اقتصادی نیروگاه فتوولتائیک شناور (مطالعه‌ی موردی: سد امیرکبیر) - 1402/6/28 -
:: توسعه مدل عددی و آزمایشگاهی یک نازل اسپری فشاری-چرخشی مورد استفاده در کاربرد های ضدعفونی - 1402/6/28 -
:: ارائه رویکردی جدید در بهینه‌سازی قابلیت اطمینان شبکه‌های چندحالته با پیکره‌بندی ستاره - 1402/6/28 -
:: کنترل ربات جوشکار زیرآبی در حرکت های سه بعدی به همراه جبرانساز اثر اغتشاشات محیطی - 1402/6/27 -
:: کنترل یک کوادروتور در جابجایی اجسام نامعین از روی یک سیستم متحرک - 1402/6/27 -
:: بررسی رفتار خمشی ساندویچ پنل کامپوزیتی با هسته و رویه قابل بازیافت ترموپلاستیکی - 1402/6/27 -
:: بررسی آزمایشگاهی رفتار خمشی سازه ساندویچی با لایه میانی آگزتیک ساخته شده از مواد سازگار با محیط زی - 1402/6/27 -
:: مطالعه عملکرد لرزه‌ای و حرارتی پل‌های بتن مسلح یکپارچه - 1402/6/26 -
:: سنکرون سازی سیستم های آشوبناک در حضور حمله سایبری در سیستم های پایه یا پیرو - 1402/6/26 -
:: ارائه مدل اماری به منظور شناسایی موثر ترین کانال های بازاریابی دیجیتال در سفر مشتری - 1402/6/25 -
:: ارائه‌ی فرم‌های سازه‌ای کارا با مصالح در محل برای ایجاد پایگاه مریخی خودکفا - 1402/6/25 -
:: جبران تأخیرهای شبکه در بازی‌های چندنفره با استفاده از یادگیری ماشین - 1402/6/24 -
:: تشخیص آشناپنداری با تصویر چهره بر اساس طیف‌نگاری کارکردی نزدیک فروسرخ به کمک مدل‌های گرافی احتمالاتی - 1402/6/24 -
:: بهبود کارایی ترجمه ماشینی به زبان فارسی به کمک یادگیری دوگانه - 1402/6/24 -
:: تحلیل ارتعاشات غیرخطی و پایداری پوسته درجه بندی دو انحنایی تحت تحریک پارامتریک و نیروی خارجی به کمک روش مقیاس چندگانه - 1402/6/23 -
:: ارزیابی کیفیت بدون مرجع با پیچیدگی پایین در ویدیوهای دیجیتال - 1402/6/23 -
:: حذف نویز داده های رادار هواشناسی با استفاده از فیلترکالمن و ماتریس کواریانس بهینه - 1402/6/23 -
:: کنترل غیر خطی یک کمپرسور محوریبر مبنای مدل توسعه یافته مور- گرایتزر - 1402/6/23 -
:: مدلی برای برنامه ریزی زمانی تعمیر و نگهداشت پیشگیرانه دوچرخه های اشتراکی - 1402/6/23 -
:: توسعه روش‌های فراابتکاری به منظور طراحی شبکه زنجیره تامین حلقه بسته ی محصول کشاورزی کلزا با هدف مدیریت پسماند - 1402/6/23 -
:: طراحی شبکه زنجیره تامین با استفاده از رویکرد شبکه های محاسبات توزیع پذیر و تئوری کنترل در سیستم های دینامیکی با در نظر گرفتن استراتژی های نا - 1402/6/23 -
:: طراحی شبکه زنجیره تأمین حلقه بسته طیور - 1402/6/23 -
:: طراحی و توسعه مدل توزیع منابع مالی به تامین کنندگان در یک زنجیره تک تولید کننده با افزایش تاب‌آوری - 1402/6/23 -
:: شناسایی و رتبه‌بندی ریسکهای زنجیره تامین حوزه‌ی فناوری اطلاعات و ارتباطات با استفاده از تحلیل شبکه‌های اجتماعی - 1402/6/21 -
:: طراحی شبکه زنجیره تامین کشاورزی/غذایی با رویکرد تجزیه‌وتحلیل استراتژیک تحت شرایط عدم‌قطعیت و بحران فراگیر - 1402/6/21 -
:: مدلسازی اثرات تغییر اقلیم بر کیفیت آب مخزن - 1402/6/21 -
:: ریزمقیاس نمایی داده‌های اقلیمی با استفاده از یادگیری ماشین - 1402/6/21 -
:: عملکرد و تاب آوری سازه های شبکه قطری در برابر آتش‌سوزی پس از زلزله - 1402/6/21 -
:: شناسایی آسیب در مهاربندی همگرای قاب‌های مستوی با استفاده از داده های مودی و الگوریتم‌های بهینه سازی مبتنی بر آموزش و یادگیری - 1402/6/21 -
:: مطالعه مقایسه‌ای مدلسازی یک‌بعدی و دوبعدی بر نتایج جریان - 1402/6/21 -
:: طراحی فرآیند پیش‌پردازش بازیافت پسماند باتری‌های لیتیم-یونی با نگاه صنعتی - 1402/6/21 -
:: تخصیص بهینه سیستم سفارش‌دهی به قطعات گروه B در آنالیز ABC با توجه به سیستم‌های سفارش‌دهی مقدار سفارش ثابت، دوره سفارش ثابت و موجودی پایه - 1402/6/18 -
:: مدیریت سبد سرمایه با استفاده از یادگیری تقویتی و پیش بینی سری زمانی مالی - 1402/6/18 -
:: پیش‌بینی عدم حضور بیماران با استفاده از الگوریتم‌های یادگیری ماشین - 1402/6/18 -
:: مدل ممانعت جزئی در شبکه برای سیستم جمع آوری محصول در پایان عمر - 1402/6/18 -
:: طراحی یک شبکه زنجیره‌تأمین بیودیزل مبتنی بر ریزجلبک با درنظرگرفتن اهداف اقتصادی-زیست‌محیطی-اجتماعی در شرایط عدم قطعیت - 1402/6/18 -
:: شناسایی مؤلفه های اخلاق مهندسی در صنعت ساخت و ساز - 1402/6/18 -
:: مطالعه عددی رفتار لوله‌های مدفون در معرض فرونشست موضعی - 1402/6/18 -
:: مطالعه عددی گروه ستون‌های سنگی محصور شده با ژئوسنتتیک‌ها مستقر در زیر خاکریز - 1402/6/15 -
:: بررسی تأثیر رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی بر اعتماد و شکل‌گیری وفاداری به برند - 1402/6/15 -
:: معرفی، تقریب و پیاده سازی یک مدل مرتبه کسری آشوب جدید - 1402/6/14 -
:: مساله زمان بندی اسکله با در نظر گرفتن جرثقیل های نسل جدید تحت شرایط عدم قطعیت - 1402/6/9 -
:: توسعه مدل تعیین ضریب نسبت حجم در ناحیه همگرایی بزرگراه‌ها با استفاده از شبیه‌سازی - 1402/6/9 -
:: بررسی قابلیت تکنیک های مختلف برآورد تبخیر دریاچه ها با تصاویر ماهواره ای حرارتی (مطالعه موردی: چاه نیمه سیستان) - 1402/4/20 -
:: ارزیابی ، رتبه بندی و انتخاب تامین کنندگان پایدار با استفاده از روش های WLD فازی وRBOP فازی (مطالعه موردی: شرکت تولیدی صنعتی پکاشیمی) - 1402/4/20 -
:: طراح مسیر مبتنی بر یادگیری عمیق و کنترل کننده پیش بین برای ربات‌های متحرک - 1402/4/18 -
:: بررسی مشخصات مکانیکی و دوام ژئوتکستایل‌های بافته نشده و تهیه شده از الیاف پلی استر بازیافتی مورد استفاده در راهسازی - 1402/3/29 -
:: مطالعه عددی بررسی تعداد پره‌ها و نسبت انسداد توربین بر جریان در یک کانال روباز - 1402/3/21 -
:: مدلی برای نشانش کارای گرافی جهت تشخص ناهنجاری - 1401/12/1 -
:: تشخیص استعاره با استفاده از نظریه‌های تشخیص استعاره و شبکه‌های عصبی گرافی - 1401/12/1 -
صفحه 1 از 7    
اولین
قبلی
1