مطالب دسته‌بندی شده در موضوعات پایگاه

نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ
:: دفاع های دانشکده فنی و مهندسی:
:: طراحی یک شبکه زنجیره تامین حلقه بسته چند سطحی با هدف کاهش هزینه ها با امکان انهدام و بازیافت محصولات - 1400/11/24 -
:: طراحی مدل کسب و کار برای ساماندهی فعالیت های اقتصادی - 1400/11/24 -
:: پایش استوار فرآیند های غیر خطی با استفاده از KPCA - 1400/11/23 -
:: ارزیابی اثرالیاف مختلط (میکرو و ماکرو) بر پارامتر چقرمگی شکست بتن در مودهای مختلف شکست - 1400/11/22 -
:: شبیه سازی دینامیکی و بهینه سازی سیستم گرمایش ترکیبی خورشیدی به روش مونت کارلو - 1400/11/20 -
:: شبیه‌سازی ترموهیدرولیکی و بهینه‌سازی کلکتورهای فوتوولتائیک-گرمایی با زبری مصنوعی - 1400/11/20 -
:: توسعه روش نظام مند بهینه سازی مصرف در ساختمان بر اساس مدل‌سازی اطلاعات ساختمان و مدل برنامه ریزی خطی; مطالعه موردی شهر کرج - 1400/11/17 -
:: مطالعه عددی رفتار بلوکهای ژئوفوم EPS تحت بار ترافیک - 1400/11/17 -
:: بهینه سازی هسته سدهای خاکی در برابر مخاطرات شکست هیدرولیکی - 1400/11/17 -
:: تحلیل و ارزیابی اقدامات بازیکنان فوتبال با استفاده از مدل یادگیری تقویتی عمیق - 1400/11/14 -
:: بهینه‌سازی مساله‌ی انتخاب و زمانبندی پروژه با در نظر گرفتن استراتژی سرمایه‌گذاری مجدد و ملاحظات پایداری - 1400/11/14 -
:: طراحی یک مدل بهینه سازی برای زنجیره تامین محصولات کشاورزی فسادپذیر بادرنظرگرفتن ملاحظات زیست محیطی و نوع انبارش سرد - 1400/11/14 -
:: مدلسازی تعیین اندازه انباشته دریک سیستم موجودی دوانبارش و کمبود پس افت با در نظر گرفتن نرخ خرابی و محدودیت ظرفیت انبار جایگزین - 1400/11/14 -
:: بهینه سازی و شبیه سازی برای لنت ها بدون مس - 1400/11/14 -
:: کنترل ارتعاشات پیچشی پل معلق تحت اثر پدیده‌ی آیرودینامیکی ریزش گردابه‌ها، توسط میراگر غیر‌فعال - 1400/11/9 -
:: مطالعه عددی و تحلیلی ظرفیت باربری پی‌ها بر روی مدفن زائدات جامد شهری - 1400/11/5 -
:: استخراج منحنی های شکنندگی مخازن ذخیره مایعات استوانه ای جداسازی شده - 1400/11/2 -
:: ارائه روشی بهینه بر اساس یادگیری ماشین برای تشخیص ناهنجاری در پلتفرم‌های رایانش ابری و کلان‌داده - 1400/10/22 -
:: بهبود مدیریت منابع در اینترنت اشیا با استفاده از محاسبات مه و بهینه‌ساز شیر مورچه - 1400/10/22 -
:: توزیع مکانی و منابع آلودگی فلزات سنگین در رسوبات سطحی رودخانه گوهررود، رشت، ایران - 1400/10/19 -
:: بهسازی خصوصیات ژئوتکنیکی خاک رس آلوده به هیدروکربن های حلقوی و زنجیره ای با استفاده از سیمانتاسیون - 1400/10/12 -
:: ارزیابی بتن‌های توانمند حاوی الیاف فولادی (HPFRC) مورد استفاده در سازه‌های انتقال آب تحت تاثیر جایگزین‌های سیمانی و شرایط عمل‌آوری حرارتی - 1400/10/11 -
:: بخش بندی گروه های اجتماعی متمایز مصرف کننده ی مکمل های غذایی مبتنی بر نسبت درآمد فقر - 1400/10/7 -
:: طراحی مجدد و برنامه‌ریزی روز قبل ریزشبکه‌ها در شبکه‌های زنجیره تامین برق پایدار در شرایط عدم قطعیت - 1400/10/7 -
:: تاثیر میدان مغناطیسی خارجی بر ارتعاشات القایی ناشی از گردابه و انتقال حرارت جابجایی در جریان سیال حول استوانه دایروی - 1400/10/6 -
:: تاثیر کربنات ها در حذف سرب از کائولینیت آلوده به روش الکتروکینتیک - 1400/9/8 -
:: بررسی تأثیر شرایط ساحلی بر روی بتن های پرمقاومت حاوی الیاف پلی پروپیلن تحت تاثیر شرایط عمل آوری حرارتی - 1400/9/2 -
:: پیش‌بینی میزان کلروفیل-آ با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای لندست-۸ و سنتینل-۲ به کمک سامانه تحت وب Google Earth Engine (نمونه موردی: دریاچه زریبار) - 1400/9/1 -
:: بررسی شکست قطعات سنگی با شیار U شکل تحت بارگذاری فشاری- برشی - 1400/8/26 -
:: بررسی اثرات ناشی افزودن ورق های کمکی مستغرق بر میدان جریان در ماهی رو های VSF - 1400/8/17 -
:: استخراج منحنی های شکنندگی مخازن ذخیره مایعات استوانه ای جداسازی شده - 1400/8/12 -
:: بررسی توسعه ترک ناشی از خوردگی میلگرد در بتن و پارامترهای موثر بر آن - 1400/7/28 -
:: مطالعه آزمایشگاهی و مدل سازی انتشار گاز آمونیاک از مراکز دامداری ، مطالعه موردی شهر تهران - 1400/7/28 -
:: کیت شبیه ساز و تشخیص عیوب ماشین آلات دوار - 1400/7/28 -
:: بررسی تاب‌آوری لرزه‌ای ساختمان فولادی با روش مدلسازی اطلاعات ساختمان (BIM) - 1400/7/28 -
:: طراحی و پیاده سازی سامانه آزمایشگاهی در پایش سلامت سازه ها مبتنی بر اینترنت اشیاء - 1400/7/28 -
:: ساخت و ارزیابی توانایی سنجش تنش و کرنش کامپوزیت سیمانی حاوی نانولوله‌های کربنی (CNT) - 1400/7/27 -
:: پاکسازی آلودگی فلزات سنگین در آب زیرزمینی با استفاده از نانوذره آهن صفر ظرفیتی و کربن فعال اصلاح شده با روش دیواره واکنشی نفوذپذیر (PRB) - 1400/7/27 -
:: بررسی مقاومت آتش ستون لوله فولادی پر شده از بتن(CFST) با پوشش ضد آتش خسارت دیده از زلزله - 1400/7/27 -
:: سیستم خبره ی داده محور تشخیص سرطان دهانه ی رحم - 1400/7/27 -
:: ارائه مدلی جهت شناسایی و آسیب شناسی جریان‌های دانشی (مطالعه موردی در صنعت هوایی) - 1400/7/27 -
:: ارزیابی لرزه ای پل قوسی فولادی تحت اثر زلزله های متوالی - 1400/7/27 -
:: ترجمه ماشینی به کمک شبکه‌های عصبی ژرف گرافی و روش‌های معنایی - 1400/7/27 -
:: تأثیر جانمایی توربین های هیدروکینتیک در خم۹۰ᵒ کانال بر کارایی توربین - 1400/7/24 -
:: ارائه یک سیستم بهبود یافته شناسایی هواپیماهای بدون سرنشین جهت افزایش دقت با استفاده از یادگیری عمیق - 1400/7/24 -
:: بهینه سازی چند هدفه تصفیه خانه فاضلاب با استفاده از الگوریتم NSGA-II - 1400/7/24 -
:: سنتز و تعیین مشخصات نانوکامپوزیت فتوکاتالیستی AgTiO۲/PVA جهت استفاده در تصفیه فاضلاب - 1400/7/24 -
:: تبدیل توصیف متنی به تصویر لباس با استفاده از شبکه‌های مولد هماوردی - 1400/7/21 -
:: ارائه طیف طراحی لرزه ای برای شهر کرج با در نظرگیری اثرات ساختگاه - 1400/7/20 -
:: امکان سنجی استفاده از ضایعات فرش و موکت در توسعه بتن پلیمری با خواص مطلوب مکانیکی و دوامی - 1400/7/20 -
صفحه 2 از 4